قانون کارما یکی از قوانین مهم معنوی است که بسیار قوی و بی تخلف است. بعبارت دیگر، می توان گفت که کارما یکی از سنن الهی است. این قانون بدین شکل است که عملکرد انسان هر چه که باشد : چه خوب و چه بد، چه بزرگ و چه کوچک، چه آشکار و چه نهان، نتیجه آن به خود انسان برمیگردد. چه انسان متوجه نتیجه اعمال خود باشد و چه نباشد

.

ضرب المثلی در فرهنگ خودمان آمده است که گویای همین مطلب است

 

"

 

 

از هر دست که بدهی از همان دست می گیری"

: بودا در این باره میگوید

 

"

 

 

حتی اگر در زیر محکمترین صخره‌ها بروید، کارما گریبان شما را می‌گیرد."

 

 

در اوپانیشادها که کتاب فلسفی و حکیمانه ودایی ها محسوب میشود، درباره کارما به صراحت عنوان شده

 

هر فرد مسئول اعمال خویش است و نباید به انتظار مرشد خود بنشیند تا از کارمای او به کمک آیین  مراسم مذهبی محافظت کند

: یکی از نویسندگان اوپانیشادها میگوید

"هر آنچه بر سر انسان میاید نتیجه عمل اوست. از کردار نیک، نیکی سر برون میاورد و از کردار بد، بدی."

 

 

: ضرب المثلی سانسکریتی می‌گوید

 

فرد ترسو , و نادان به اتفاقاتی که رخ می‌دهد، نام سرنوشت می‌نهد. اما فرد پر دل و جرأت، با اقتدار کامل در برابر مشکلات ایستاده و می‌گوید : من خود سرنوشت خود را رقم خواهم زد.

یکی از انواع یوگا به کارما یوگا (یوگای خدمتگذاری- خدمتگذاری بدون چشمداشت) معروف است.

گفته می شود که در این نوع از یوگا، فرد به جهت ایجاد کارماهای مثبت برای خود، باید مخلصانه خدمت‌گذاری کند تا‌ آیند‌ه‌ای به دور از جنبه‌‌های منفی را برای خود ایجاد نماید. تا بتواند مسیر زندگی خود را بسوی مثبت تغییر دهد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٧

 

تو نیکی می کن و در دجله انداز

که ایزد در بیابانت دهد باز

 

یکی از قوانینی که از ازل تا ابد و از زمان تولد تا لحظه مرگ همراه انسان می باشد و در همه حال انسان تحت تاثیر آن قرار می گیرد، کارما می باشد

 

.
قانون کارما، از یک نظام هماهنگ در رابطه با وقایع روزمره که برای همه انسان ها تحت عنوان های خوش شانسی و بدشانسی تعریف شده، صحبت می کند. این قانون سعی دارد کلیه وقایع ماوراء الطبیعه اطراف انسانها را توجیه کند، یا به روایت دیگر به تمامی این وقایع علیت ببخشد
.

همانطور که در قانون سوم نیوتن آمده  :                                                           

"در ازای هر عمل، عکس العملی وجود دارد برابر و در خلاف جهت."،

قانون کارما نیز به گونه ای از این قانون تبعیت می کند.                                                                                  

 

کارما از زبان هندی و از ریشه سانسکریت (هند و ایرانی) آمده است : به معنی عمل٬ کنش٬ کردار٬ یعنی کارِ ما. کارما می تواند بر اساس اراده آزاد انسان، بصورت مثبت یا منفی باشد. بعبارت دیگر هر فرد برای خود یا دیگری چه کار خیری انجام دهد و چه شر٬ نتیجه عمل یا همان کار به فرد باز می گردد.

 

هر کنشی، واکنشی دارد و بدین ترتیب هر عمل در ذات خودش عکس العمل است و هر عکس العمل ، عمل به حساب می آید. کارما در سه سطح : گفتار، پندار و کرداررخ می‌دهد. کارما به معنای «تاوان» است. طبق قانون کارما انسان ها مانند دهقانانی هستند که محصول کِشت خود را درو می کنند و مجموع اعمال، اقوال و افکار هر فرد همواره با او باقی ماندهو خود را به گونه های خیر و شر آشکار خواهد کرد.

 

کارمای اعمال از پیش تعیین شده نیست بلکه بر حسبعملکرد انسان ها به وجود می آید. اعمال انسان به صورت انرژی های مثبت، که اعمال خوب را می سازد و انرژی های منفی که اعمال بد را می سازد، تعریف می شود. بازای هر عملی که انسان انجام دهد، نتیجه عمل به او  بازخواهد گشت. بعبارت دیگر، در صورت انجام اعمال خوب، نتیجه مثبت و در صورت انجام اعمال بد، نتیجه منفی از هستی به انسان بازمی گردد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٧