عدد مفرد 8 :

این گروه افراد دارای شخصیتی بسیار ملایم و محتاط
بوده که در هر لحظه ممکن است دچار تشعشعات ارتعاشی گشته و اگر واقعه ای هولناک برای
آنان رخ دهد ، قبل از آن  که جسم آنها صدمه ببیند ، روحشان آسیب می بیند . بنابراین
، آنان باید خونسرد بوده و از تمامی چیزهایی که آرامش آنها را بر هم می زند ، دوری
نمایند.

اغلب افراد این گروه به بیماریهای قلبی ، کلیوی ،
ریوی و یا معده مبتلا هستند که بر اثر نگرانی و عصبی بودن آنان به وجود می آیند
.

روزهای 8 ، 17 ، 26 با ارتعاشات این گروه هماهنگ
بوده و برای آنان موفقیت آمیز می باشند . همچنین اعدادی که به عدد 8 ختم گردند و یا
جمع آنها عدد 8 گردد ، برای آنان سحر آمیز و خوب است . همانند عدد
5318

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد مفرد 3 :

این گروه دارای حساسیت فوق العاده ای نسبت به محیط اطراف خویش
می باشند که معمولا به صورت بیماری در آنان بروز می کند . اغلب بیماریهای این گروه
مزمن بوده و دارای اختلالات عفونی و یا داخلی ، بخصوص در نیمه ی بالای بدن می گردند
. آنان اغلب مبتلا به بیماریهای گوارشی ، کلیوی ، کبدی و مثانه می شوند . در حدود
85% این گروه به این نوع امراض دچار هستند .

این گروه افراد ، معمولا به فلزات سرب ، نیکل ، روی ، نقره و مس
، حساسیت داشته و باید از آنها دوری نمایند .

شخصیت این افراد بسیار خشن بوده و اغلب ظاهری خشن و نا آرام
دارند . البته ممکن است آنان دارای تزلزل شخصیت  نیز باشند ، اما دارای باطنی رفیع
و مهربان و آرام هستند. و دوست دارند که در تنهایی بسر برند . در حدود 80% مردان و
55 % زنان این گروه در سنین بالا ازدواج می کنند و یا این که هرگز ازدواج نمی کنند
. چرا که از افراد و یا محیط اطراف خویش ترس دارند.

روزهای 3 ، 12 ، 21 و 30 هر ماه برای آنان موفقیت آمیز است .
همچنین ، اگر روز تولد آنها مصادف با یکی از روزها باشد ، موفقیت بیشتری نصیب آنان
می گردد .

همچنین ، اعدادی که به عدد 3 ختم شوند و یا جمع آنها عدد 3 شود
، برای این افراد سحر آمیز بوده و شانس بیشتری برای آنان به بار می آورد .

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸