راه برای تشخیص کیفیت مناسب عود

۱. رایحه ای که هنگام سوختن عود ایجاد میشود باید معطر و دلپذیر باشد

۲. بوی ناشی از سوختن عود باید تا مدتی بعد از سوختن کامل عود در فضا باقی بماند

۳. یک عود اصیل و خالص باید تا انتها بسوزد و نباید در زمان سوختن خاموش شود

۴. هر شاخه عود باید صاف و عمود باشد و کج و ناموزون نباشد

۵. پوشش خارجی عودهای اصیل دست ساز باید صاف و یکدست باشد

۶. قسمت انتهای شاخه عود که از جنس بامبو است باید تمیز و عاری از فیبر باشد
 

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٢٩