ارزش عددی حروف عبری
حرف ارزش
א ۱
ב ۲
ג ۳
ד ۴
ה ۵
ו ۶
زین (حرف عبری) ۷
ح ۸
ط ۹
ی ۱۰
کاف (حرف عبری) ۲۰
ל ۳۰
מ ۴۰
ن ۵۰
سمخ (حرف عبری) ۶۰
ع ۷۰
פ ۸۰
زادی (حرف عبری) ۹۰
ק ۱۰۰
رش (حرف عبری) ۲۰۰
ש ۳۰۰
ת ۴۰۰

گِماتریا (به عبری: גימטריה) عددشناسی و فا ل عدد با حروف الفبای عبری و در زبان عبری است.

گماتریا قابل مقایسه با حساب جُمَل در حروف عربی و ایزوپسفی در عددشناسی یونانی است. یهودیان با این روش کلمات را با معیار و بینش مذهبی تفسیر نموده و به زعم خود آینده را با همین فرضیه پیش بینی کرده اند. این روش غالباً در احادیث و روایات توراتی (تلمود)، به کار برده شده.

واژه گماتریا از یونانی γεωμετρια (گئومتریا) گرفته شده که به معنی هندسه است.

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/٢۱