رموز سحر آمیز عدد 40 :

این عدد نیز دارای رازهای بسیاری است ، که یکی از این رازها پاک
بودن آن است . به طور کلی ، انرژی های این عدد باعث می گردد تا ناپاکی ها به دور
ریخته شود و به جای آن پاکی بر سطح غالب گردد .

عدد 40  ، از سوی 4 ستاره در 4 کهکشان متفاوت ساطع می گردد .
این عدد رابطه ی مستقیم با اعمال انسانها دارد . برای مثال ، چنانچه فردی 40 روز
تمام روزه گرفته و یا نوعی چله نشینی را انجام دهد ، نشان دهنده ی پاک شدن بدن شخص
از تمامی سموم و ناپاکی هاست . همچنین ، پس از گذشت 40 روز ، این فرد می تواند با
انرژیهای سطوح دیگر تماس برقرار نماید . عدد 40 از سوی 4 ستاره در 4 کهکشان مختلف
به شکل فوق بر زمین ساطع می گردد . این انرژیهای ساطع شده ، می توانند از سوی چنین
فردی که به مدت 40 روز یک عمل خاصی را تکرار نموده ، جذب گردند . این انرژی مبرا از
ناپاکی بوده و هم چنین دارای انرژی شفابخشی می باشد .

هنگامی که یک انرژی واحد به سوی زمین در حرکت است ، این انرژی و
این اشعه ی موجی از طریق فضا وارد حوزه مغناطیسی کره ی زمین شده و بر روی فردی که
40 روز عمل خاصی را انجام داده است ، اثر گذاشته و قدرت شفابخشی و تقویت نیروهای
درونی دارد . همچنین ، امواج منفی و انرژیهای ناخالص او با تاثیر گذاری این انرژی
پاک می گردد.

البته اگر روز تول زمینی شخص دارنده ی این انرژی شفا بخش ،
اعداد 4 ، 13 ، 22 و 31 باشد ، این نوع انرژی در مورد آن فرد ، برعکس عمل می نماید
و مضر است .

همچنین ، به طور کلی عدد 40 ، عددی است که می تواند وابستگی های
شخص فوت شده را نیز ، در چهلمنی روز مرگش از او بزداید و او را پاک نموده این نوع
وابستگی های او را به زمین از بین برده و آن فرد می تواند وارد تونل گردد
.

عدد 40 مربوط به 40 حلقه ی زمینی که مربوط به جهان اثیری می شود
نیز ، بوده و فرد قبل از آن که وارد تونل گردد ، باید از این 40 حلقه بگذرد و
معمولا افرادی که مرگ خویش را باور می کنند ، سریعتر از این حلقهخ ها می گذرند و
اغلب در روز چهلم پس از مرگ وارد تونل می شوند .

معمولا افرادی که می میرند ، پس از 40 روز از انرژیهای زمین و
این جهان مادی محو گشته و به جهانی دیگر می روند و پس از عبور از مرحله ی تونل ، در
جهان اثیری باقی مانده و تا زمانی که جهت راهنمایی و هدایت دیگران منصوب شده و
دوباره به زمین باز گردند .

این عدد 40 در سه مورد در هستی حتی بر روی انسانهای کره ی زمین
اثر گذار است . اگر عدد 40 به صورت صوت باشد ، اثر آن بسیار است و به طور کلی
اشخاصی که در سن 40 سالگی تا 50 سالگی می باشند ف معمولا دارای آگاهی بیشتری بوده و
حتی گاه ماموریت هایی به آن اشخاص داده می شود .

همانند حضرت محمد ص که به پیامبری و ابلاغ پیامهای الهی منصوب
گردید.

کلیه ی انسانها باید در چنین سنینی ، به الهامات الهی و ذهنی
خویش توجه داشته و از آنها در جهات مثبت استفاده نمایند .

دیگر آن که ، اگر فصلی را از ابتدای آن بشمارید و چهلمین روز آن
فصل را بنگرید ، روزی است که اغلب بر روی مردم اثرات منفی دارد . همچنین ، در این
روز ، ماه دارای نوری مهتابی است که همین نور مهتابی ماه و حتی اختلالات جزئی در
مدارات درونی هسته ی زمین ، موجب می گردد تا اغلب دچار افسردگی ، عصبانیت و
اختلالات روانی و عصبی گردند که این امر طبیعی است .

همچنین ، 40 رموز آفرینش و خلقت موجود در زمین نیز ، در 40 روز
زمینی طول کشیده است . راز دیگری نیز در دل این عدد 40 نهفته است و آن مربوط به 40
ستاره و 40 کهکشانی است که دارای انرژیهای مخربی هستند و می توانند بر روی زمین و
تمامی موجودات آن اثرات مخربی را به وجود آورند که منجر به نابودی حیات در این
سیاره گردد.

عدد ستاره ای هر فردی اگر عدد 22 و عدد روز تولدش از ابتدای سال
4 و یا 22 باشد ، عدد 40 برای این شخصیت ، موفقیت آمیز بوده و همچنین روزهای 4 ، 13
، 22 ، 31 نیز در هر ماه ، او را موفق می سازد .

همچنین ، این افراد در روزهای فوق به هیچ بیماری مبتلا نخواهند
گشت . مگر آنکه اختلالی در ستاره ی شخص وجود داشته باشد .

رازهای هستی بسیار و گنجایش ها کم است . حال که راز اعداد و
رابطه ی آنها با هستی و جهان را دانستید ، بهتر و بیشتر می توانید در تکامل خود و
حتی دیگران نقش موثرتری داشته باشید

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸