اعداد و راز آنها در هستی :

به طور کلی ، زندگی انسانها بستگی زیادی به نام و
حتی ستاره ی آنان دارد که این دو عدد مفرد و ستاره ای ، می توانند زندگی و حتی
سرنوشت آنها را نیز ، گاه تغییر دهند . برای مثال ، چنانچه فردی دارای نام « وحیده
» است و دیگران او را به فرض به نام « ساناز » صدا می زنند ، هر یک دارای سرنوشتی
جدا بوده و نام جدید نیز ، زندگی جدیدی را برای فرد رقم می زند
.

بنابراین ، هر فردی می تواند با توجه به این
اعداد مفرد ، نام اصلی خویش را انتخاب نموده و بدین وسیله سرنوشت خویش را شوم و یا
موفق سازد.

البته همه ی این نوع انتخاب اسامی ، به علت وجود
اعداد ستاره ای و یا ستارگان متفاوتی است که هر نام دارای یک ستاره و هر ستاره نیز
، نام آن فرد را به خود اختصاص داده است برای مثال ، اگر نام فردی شبنم است . نام
ستاره ی او « نبیشن » می باشد. اغلب این نامها بر اثر حرکتهای ساطع شده و صوتهایی
است که در فضا به وجود آمده ، و این نامها نیز بنا بر اعدادی است که در آن ستاره به
وجود آمده و یا به وجود خواهد آمد .

هنگامی که فردی دارای یک نام خاص می گردد . ستاره
ی آن فرد نیز توسط حرکتهای کیهانی و انرژی زا تولید می شود . این نوع ارتعاشات سطحی
میان آن دو ، باعث می گردد که رابطه ای بین شخص تجسد یافته و آن ستاره بوجود آید .
هنگامی که صورت افراد دیگر  آن شخص را به این نام صدا می زنند ، ارتعاشات آن صوت در
فضا پخش شده و راه حرکت خود ، بین روح تجسد یافته و ستاره ی خویش را در پیش گیرد
.

بنابراین ، از این زمان است که این نوع اصوات
دارای یک کُد عددی می گردند . سپس اعداد آن نام به ارتعاشات سطح آن ستاره برخورد
کرده و باعث انفجاری درونی می گردد که این ارتعاشات باعث میشود تا ستاره ، کدها و
یا اعداد خاصی را برای آن رقم زند . هنگام آزاد شدن آنها از سطح ستاره ، اعداد
سرنوشت شخص نیز ، رقم میخورند . بنابراین ، فرد دارای حیات و سرنوشت و حتی زندگی
طبیعی می گردد.

همچنین ، اگر گاهی دیده می شود که افرادی در
دوران کودکی ، جان می سپارند ، به این علت است که برخی از اسامی دارای اعداد تیز و
برنده می باشند که به آنها اعداد غُرّشی نیز گفته میشود . چرا که باعث پاره شدن
لایه ی سطحی ارتعاشات ستاره ی آن شخص می گردد.

بنابراین ، هنگامی که ارتعاشات و حتی ستاره در
حال نابودی باشد ، پس از نابودی کامل ستاره ، اعداد تیز و برنده به سوی شخص باز
میگردد و باعث می گردد تا آن کودک در دوران ابتدایی زندگی خویش ، جان سپرده و یا
دچار بیماریهای مرگباری گردد . چرا که رابطه ی اعداد با طبیعت و هستی ، بسیار عظیم
است و می توانند گاه نیستی و نابودی را نیز به ارمغان آورند
.

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸