عدد مفرد 1 :

این عدد دارای سطح ارتعاشی بسیار بالایی است که دارنده ی آن می تواند در همه ی
دوران زندگی خویش از اعدد 1 ، 10 ، 19 ، 28  استفاده نماید . روزهای این اعداد نیز
دارای ارتعاشات خاصی بوده و در موفقیت افراد این گروه نقش بسیار زیادی دارد.

اعدادی که به عدد 1 ختم میشوند و یا جمع آنان پس از ساده کردن باز هم عدد 1 می
گردند، همانند 631 و یا 9451 ، دارای ارتعاشاتی بسیار قوی و سطح بالا می باشند .
اغلب این گونه اعداد بسیار موفقیت آمیز می باشند . افراد این گروه می توانند از این
اعداد در زندگی خویش استفاده مطلوبی ببرند .

شخصیت این گروه افراد دارای نوعی تزلزل درونی است که با بیرون آنان بسیار متفاوت
بوده و در نتیجه معمولا دارای افسردگی و بیماریهای روانی ، هستند . اغلب این نوع
بیماریها به علت درون گرا بودن و منزوی بودن آنهاست .

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸