اعداد
انرژی

حال که
فرد دارای شخصیتی کیهانی می گردد و عدد کیهانی او نیز تعیین می گردد ، باید به
اعداد انرژی خویش بپردازد . روش محاسبه عدد انرژی : جهت بدست آوردن عدد انرژی ،
ابتدا باید عدد کیهانی را از عدد 9 کسر نموده و سپس حاصل آن را با عدد روز تولد از
ابتدای سال جمع کنید .

مثال : عدد انرژی 7 = ( عدد روز تولد ) 5 + 2     2
= ( عدد کیهانی ) 7 _ 9

اینک خصوصیات کلی افراد دارای اعداد انرژی زا ، به
طور خلاصه و مفید ذکر می گردد :

عدد 1 : خلق و خویی آراسته و مجلل ، کمی خود
خواه ، دارای غرور و درون گرا

عدد 2 : با عظمت ، با شکوه ، دارای جلال و
احترام ، کمی ظالم ولی مهربان

عدد 3 : ارتباط دهنده میان دیگران ، دارای
نیروهای عظیم ، کمی مغرور و خودخور و گوشه گیر و منزوی

عدد 4 : دارای حرص و
طمع ، کمی عصبی ولی دلسوز و با محبت ، نگران

عدد 5 : فرصت طلب ، دارای
ارتباطاتی درونی و یا ذهنی ، عاشق ، دوست داشتنی
عدد 6 : عاشق پول و ثروت ، خوش
گذران ، کمی جاه طلب اما صادق

عدد 7 : محبوب افراد ، مدافع مظلومان ، با
محبت ، دارای ظاهری شیک و آراسته
عدد 8 : خانواده دوست ، عاشق همسری مهربان و
وفادار ، وابسته به خانواده ، مهربان و کمی خودخواه و زرنگ

عدد 9 : وابسته
به آن چه که از سوی حقیقت باشد ، با محبت ، عاشق دوستی ، وفادار ، تنها و منزوی ،
محتاط و با هوش

حال که ارتعاشات انرژیهای حرکتی و اعداد حرکتی ، همراه با
اعداد کیهانی شکل می گیرد ، کم کم اعداد مادی و حرکتهای مادی افراد نیز به وجود
آمده ، و این لایه ی مادی و دنیوی ، خصوصیات تازه ای را به آنان می دهد . این
خصوصیات بنا بر چهره ، قد ، روز تولد ، اندام و ... متفاوت است . هیچ گاه افراد یک
گروه عددی مادی ، دارای خصوصیاتی شبیه به یکدیگر نیستند . البته ممکن است در برخی
خصوصیات مشترک باشند ، اما هرگز کاملا شبیه هم نمی باشند .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸