پیش بینی جنسیت فرزند توسط جدول چینی


با استفاده از جدولی که به مدت ۷۰۰ سال در مقبره ای نزدیک پکن دفن بوده و اکنون در انستیتو علوم پکن قرار دارد گفته می شود  می توان جنسیت فرزند را پیش بینی کرد. در مورد دقت این جدول نظرات مختلفی وجود دارد که از ۶۵% تا ۹۵% عنوان شده است.

ستون عمودی اول از سمت چپ سن مادر در هنگام بارداری و ستون افقی اول معرف ماه باردار شدن است که از چپ به راست از ژانویه شروع شده و به دسامبر ختم می شود. خانه های حاوی ستاره یعنی دختر و خانه های بدون ستاره یعنی پسر.

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۳٠