شش خطی در ای چینگ

 

 

 شش خطی در ای چینگ چیست :

 هر کدام از این ۳ خطی ها که با ۳ خطی دیگر همراه شود تشکیل ۶ خطی را میدهد.

ای چینگ شامل 64 شش خطی میشود که هر کدام معنی و مفهوم خاص خود را دارد ؛ پس شش سکه شما یعنی همان شش خط .

ای چینگ بسیار زیبا ، دقیق و مناسب به راهنمایی ما میپردازد و هر چه با دقت و شهودی دقیق تر به آن بپردازیم، نتیجه عالی تر و پاسخ روشن تری دریافت مینماییم.

ای چینگ علاوه بر پاسخ به سؤالات وپیشگویی های ما، راهنمای بسیار ارزشمند ماست و با جملات زیبا و اندرزهای عالی خود راهی به سوی شناخت درونی فرا رویمان میگشاید.

 

چگونگی ارتباط با ای چینگ

 

 داشتن 6 سکه از یک نوع و اندازه ؛ 

اما در این شش سکه یکی از لحاظ طرح و نقش با دیگری متفاوت است.

 پرسش دقیق و مناسب با قوانین ای چینگ               تمرکز برسکه و پرسش از ای چینگ 

 ریختن سکه ها بر روی زمین                       توجه به توالی سکه ها و دریافت شش خطی.

 

 

ای چینگ چیست؟

«ای»به معنی تقدیر و «چینگ» به معنی کتاب است ؛ «کتاب تقدیرات»، قدیمی ترین روش پیشگویی جهان است.

ای چینگ دانش چین باستان است ، قدیمی ترین کتاب فلسفه که به شناخت و دانایی میپردازد.

«فوهسی» Fu Hsi ،فرمانروای افسانه ای چین در هزاره سوم پیش از میلاد این کتاب را به نگارش درآورد و دانشمندان و فرزانگان چینی مانند لائوتسه ، منسیوس،موتسه ، چوهسی  وچوانگ تسه بر این گتاب تأثیرات ویژه ای گذاشتند.

این کتاب براساس انرژی های یین و یانگ و تأثیرات انها در امور زندگی نوشته شده است.

 این انرژی ها شامل تمام ارتعاشات و دربرگیرنده قوانین حیات انسان تا آگاهی برتر ، تکامل و ...  میباشد .

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۳٠