پرسشهای زیر را بخوانید. تصویری از آنچه گذشته شده را در ذهن بیاورید و اولین چیزی که در تصورتان می آید را بنویسید.

پرسشها را یکی یکی در نظر بگیرید و قبل از آن که پاسخ یک پرسش را ننوشته اید به سراغ پرسش بعدی نروید.

١.
  شما در جنگلی در حال راه رفتن هستید . چه کسی همراه شماست؟
     
٢.
  شما در جنگلی در حال راه رفتن هستید، جانوری را می بینید. چه جانوری است؟
     
٣.
  چه نوع رفتاری بین شما و آن جانور اتفاق می افتد؟
     
۴.
  بیشتر به داخل جنگل می روید، به یک محوطه باز می رسید و در مقابل خود، خانه رویائیتان را می بینید. اندازه آن را تشریح کنید.
     
۵.
  آیا گرداگرد خانه رویائیتان حصاری وجود دارد؟
     
۶.
  شما وارد خانه می شوید و به اتاق پذیرایی می روید. میز غذاخوری در وسط اتاق قرار دارد. شرح دهید روی میز و اطراف آن چه می بینید؟
     
٧.
  از در پشت خانه خارج می شوید. لای چمنها یک فنجان افتاده است. جنس فنجان از چیست (سرامیک، شیشه، کاغذ و ...) ؟
     
٨.
  با فنجان چکار می کنید؟
     
٩.
  از خانه دور می شوید و به انتهای محوطه خانه می رسید، خود را در کنار آبی می یابید. این آب چیست (برکه، رود، اقیانوس ...)؟
     
١٠.
  چگونه از آب عبور می کنید؟

..جواب.

   
 
١.
  فردی که با او در جنگل راه می روید، مهمترین فرد در زندگی شما است.
     
٢.
  اندازه آن جانور، نشان دهنده برداشت و تلقی شما از اندازه مشکلاتتان است.
     
٣.
  شدت رفتار شما با جانور، نشانگر این است که با مشکلاتتان چگونه برخورد می کنید (تهاجمی، انفعالی).
     
۴.
  اندازه خانه رویائیتان، نشان دهنده میزان امیدواری و خواست شما برای حل مشکلاتتان است.
     
۵.
  عدم وجود حصار، نشانه ای از یک شخصیت «باز» است. چنین شخصیتی همیشه از مردم استقبال می کند. وجود حصار، بیشتر نشانگر یک شخصیت «بسته» است. این گونه افراد ترجیح می دهند که مردم بیخبر و ناگهانی به سراغشان نروند.
     
۶.
  اگر پاسخ شما شامل غذا، آدمها یا گل نمی شود، نشانه این است که به طور کلی آدم غمگینی هستید.
     
٧.
  دوام ماده ای که فنجان از آن ساخته شده، نشانگر دوام رابطه شما با فردی است که در پرسش ١ از او نام بردید. برای مثال کاغذ، یکبار مصرف است. شیشه و سرامیک زیاد با دوام نیستند. فلز و پلاستیک بادوامند.
     
٨.
  رفتـــاری که با فنــجان می کــنید، نــشانه نگرش شــما نســبت به فـــردی است که در پرسش ١ از او نام بردید.
     
٩.
  اندازه و حجم آب، نشانگر اندازه و میزان تمایلات جنسی شماست.
     
١٠.
  میزان خیس شدن شما در عبور از آب، نشانگر اهمیت نسبی زندگی جنسی شماست

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۳٠