خصوصیات مردان متولد اردیبهشت

  مردان متولد این ماه عموماً افرادی حسابگر – اهل عمل – در هر کاری دارای پشتکار – صبور و ثابت قدم – دارای طبیعتی شهوتران – طالب موسیقی – خواهان آزادی – دارای شم اقتصادی – ثروت طلب – طالب چیزهای خوب و زیبا – دارای حس مالکیت – گاه حساس و محتاط – گاه زود خشم و تند خو – در انتخاب همسر دارای وسواس – طالب زنی شاد و عاقل و مطیع و خانه دار – طالب غذای سنتی – علاقمند به همسر و فرزند – پدریبی ریا و با محبت ، اما مقرراتی – اغلب آرام و صمیمی – طالب فرزند پسر

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٦