مشخصات کلی متولدین اسفند

 

متولدین این ماه عموماً منصف – دوستدار آرامش و انضباط – اهل معنویات – علاقمند به کارهای مذهبی – دارای تخیلات زیاد – گویی ضمیر ناخود آگاهشان دائم در حال فعالیت است – اغلب از حس ششم برخوردار است – گاه حساس و گوشه گیر است – در ارتباط با دیگران ، اغلب سازگار و موافق است – در کار زود تغییر فکر و تغییر جهت می دهد – گاه افکارش منطقی به نظر نمی آید – بیشتر تابع احساس است تا منطق – آدمی خوب ، اما رند و ناقلا است – به سکس علاقمند است – در عشق ، دارای صبر بسیار است – اهل عمل ، اما خیالباف است – باریک بین و دقیق ، اما اهل حاشا است – گاه نا امید و غمگین است – به نوجوانان علاقمند است ، به همین دلیل ممکن است شغل معلمی را برگزیند – داستان پرداز است و به موسیقی و رقص ، علاقمند است – در عین حال ، آدمی جذاب و باهوش ، بی خطر و صمیمی است – طالب تشویق و حمایت است – به دنبال کسی است که بتواند به او تکیه کند – اغلب دارای روحیه ای متغیر است – در عین صبور و آرام بودن گاه تند و سوزنده است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٦