مشخصات کلی متولدین تیر

 

متولدین این ماه عموماً افرادی خوش پوس – خوش برخورد – معاشرتی – مادیگرا – ثروت طلب – صرفه جو و دور اندیش – صمیمی و وفادار – اغلب پشتیبان فامیل – رک گو- گاه مغرور و خودخواه – تودار – اهل ریسک نیست ، مگر پای عشق در میان باشد – اهل ولخرجی نیست ، مگر پای غرور در میان باشد – در امور شغلی ، فعال و پر طاقت – با انصاف – حساس – اغلب منزوی و خجالتی – طالب عتیقه و اشیاء کهنه و قدیمی – بیزار از انتقاد و تمسخر – گه نیازمند نصایح دیگران – مهمان دوست – عاشق خانه و خانواده – طالب زندگی زناشویی – فرزند دوست – وفادار و مطیع همسر ، اهل قهر و آشتی – گاه رویایی – دارای خلق و خوی متغیر – غمگین در روزهای ابری – شادمان در شبهای مهتابی – گاه آرام و گاهی طوفانی – یک آشپز خوب – عاشق گل و گیاه

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٦