مشخصات کلی متولدین خرداد

 

متولدین این ماه عموماً افرادی باهوش – سریع الانتقال – کنجکاو – پر انرژی – طالب کارهای فکری – عاشق حرکت – زود جوش – شوخ طبع – قابل انعطاف – اهل مطالعه – طرفدار دوستی با افراد باهوش – علاقمند به تغییر و تحول – علاقمند به غذاهای تند – هنر دوست و هنر پیشه – بی ثبات – دارای شخصیت دوگانه و گاه چندگانه – دمدمی مزاج – غیر حسود – بدقول – اهل زخم زبان – گاه لجباز – اهل زخم زبان – گاه لجباز – طالب علم و دانستن – گاه بی قرار – کم حرف – آب زیر کاه – معاشرتی و علاقمند به مسافرت – مایلند مرموز جلوه کنند و کسی از کارشان سر در نیاورد – افرادی زرنگ اما سر به هوا – خود را با هر محیط و شرایط وفق می دهند – با سلیقه و شیک پوش – دارای قدرت فکری خوب – بیزار از تقلب – گاه شاد و گاهی غمگین – گاه پر حرف و گاهی ساکت و کم حرف و ...

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٦