در واقع باید گفت اساس علم نجوم که خود دانش پر رمز و رازی است ، توسط مصریان باستان پایه گذاری شده است . تحقیقات دانشمندان نشان می دهد که مصریان قدیم به منابع بسیاری در این زمینه دسترسی داشته اند .

کاهنان مصر باستان در معبد « آمون رع » به ریاضت و آموزش علم پنهانی می پرداختند و یکی از وظایف آنان ، پیشگویی و آینده نگری برای فراعنه و بزرگان آن زمان ، از طریق علوم خفیه و علم نجوم بوده است . کاهنان مصری با استفاده از محاسبات دقیق ریاضی و نجومی ، موقعیت خورشید و ماه و دیگر کرات آسمانی را در لحظۀ تولد افراد محاسبه و سرنوشت حال و آیندۀ او را حدس می زدند.

امروزه تحقیقات دانشمندان نشان داده که قرار گرفتن ماه و خورشید در نزدیکی هر یک از اجرام آسمانی تاثیر شگرف و متفاوتی روی کلیۀ موجودات زندۀ زمینی از جمله انسان دارد .

تحقیقات نجومی و پزشکی تایید دارد که میزان هورمون موجود در بدن مونث ، با موقعیت ماه در محدودۀ مجموعه ستارگان همخوانی دارد . به همین علت به هنگام ظهور بدر ماه ، رفتارهای غیر عادی در زنان ظاهر می گردد .

همچنین تحقیقات نشان داده که موقعیت خورشید و ماه و محل قرار گرفتن آنها ، در موجودات ضعیف ، به خصوص نوزادان تازه متولد که دارای جمجمه ای نرم و غضروفی هستند ، تاثیر به سزایی دارد . ضمناً تایید گردیده که در لحظه های اول تولد ، کوچکترین تغییر در میدان مغناطیسی و جاذبه زمین ، باعث جهش و فعال شدن سلولهای مغز نوزاد می شود و این جهش بستگی به میزان تغییرات مغناطیسی و جاذبه از یک طرف ، و محل تاثیر پذیری از طرف دیگر دارد .

به طور مثال اگر این تاثیر در بخش میانی و حافظل عمیق باشد ، نوزاد در آینده دارای حافظه ای قوی خواهد شد و اگر تاثیر در مرکز احساسات مغر عمیق تر باشد ، نوزاد در آینده طبعی هنری و زیبا شناسه خواهد داشت .

علاوه بر تاثیر جاذبۀ خورشید و ماه ، تاثیر میدانهای انرژی مجموعه ستارگان و کهکشان ها که ماه یا خورشید در محدودۀ آنها قرار گرفته اند ، بر موجودات زنده محرز گردیده است .

به طور مثال هرگاه خورشید در محدودۀ کرۀ مشتری باشد ، هم خورشید ، هم ماه و هم زمین در معرض تکان های شدید قرار می گیرند .همچنین هرگاه خورشید به مشتری و به خصوص به مریخ نزدیک شود ، طوفانها و زلزله های شدیدی روی زمین اتفاق می افتد .

این تاثیر گاه آنچنان قوی است که در مسیر حرکت زمین به دور خورشید ، ایجاد می کند و این نوع حرکت موجب تکان های شدید زمین می شود . بر این اساس بسیاری از منجمین و مورخین بر این عقیده اند که این تغییر مسیر و لرزش ، به طور ناخودآگاه ، سلسله اعصاب موجودات زنده را تحریک کرده و باعث بروز ناهنجاری های اجتماعی می گردد . همچنین بسیاری بر این باورند که همین مسئله موجب بروز جنگها و شورش ها و اختلافات عظیم بشری بوده و هست .

همان طور که می دانیم ، ظهور کامل بدر ماه باعث تغییرات زیادی روی جمادات ، نباتات ، حیوانات و از جمله ذهن افراد بشر می شود . به خصوص روی متولدین تیرماه . یکی از تاثیرات مهم کره ماه بر زمین ، بروز جزر و مد است. این تاثیر چنان شدید است که آب دریاها و اقیانوسها ، گاه تا ارتفاع شش متر بالا و پایین می رود . حال چنانچه بدر ماه در موقعیت برج جوزا ( خرداد ) قرار بگیرد ، جاذبۀ ماه بالا رفته و میزان جزر و مد تغییر خواهد کرد .

همچنین اثر ارتعاشی انرژی ماه در شبهای بدر کامل ، بر روی ضمیر ناخودآگاه انسان ، بسیار بیشتر از مواقع دیگر است . در چنین مواقع رفتار غیر متعارف و گاه جنون آمیزی از بعضی افراد سر می زند . تغییر حالات و رفتار بعضی خانمها ، به خصوص متولدین تیرماه ، در شبهای بدر کامل نشانگر همین اثر است .

علاوه بر کرۀ ماه ، هر یک از اجسام دیگر آسمانی به صورت یک مرکز انرژی ، ارتعاشاتی را به سوی زمین می فرستند که این ارتعاشات با برخورد به کرۀ زمین و تماس با کانون حیاتی ما و اثر گذاری بر ضمیر ناخودآگاه ما تغییراتی در منش رفتاری و شخصیتی ما به وجود می آورد .

به طور مثال ، بنا به نظر دانشسمندان ، خورشید نمایانگر ضمیر ناخود آگاه و شخصیت اصلی افراد است . عطارد نمایانگر برقراری ارتباط ما با دیگران است . ستارۀ زهره نمایانگر ارتباط عاطفی بین افراد است . مریخ نمایانگر رابطۀ خصومت آمیز و کینه توزی است . ژوپیتر نمایانگر پیشرفت و توسعه ماست . زحل نمایانگر تجربیات زندگی و دینی ماست . اورانوس نمایانگر ارتباط اجتماعی و درک عقاید است . نپتون نمایانگر دنیای غیر متعارف و تجربیات فراسوی ضمیر آگاه است . پلوتون نمایاگر تسلیم ما به خواسته ها و آرزوهای درونی است که مایلیم از آنها در زندگی مادی برخوردار شویم .

باید توجه داشت که هر چه فاصلۀ این کرات و سیارات ، به خصوص در وقت تولد ، از زمین بیشتر باشد ، به همان نسبت اثری ملایم تر بر ضمیر ناخودآگاه ما می گذارند و هر چه نزدکتر باشند  ، اثر شدید تری خواهند داشت .

اما ترتیب سیارات منظومۀ شمسی که در بالا به آنها اشاره کردیم ، به شرح ذیل می باشند :

 

عطارد : اولین سیارۀ منظومه شمسی کرۀ عطارد است . رنگ این کره قرمز است و می توان آن را به هنگام غروب آفتاب در سمت مغرب ، یا قبل از طلوع خورشید در سمت مشرق مشاهده کرد . این سیاره دارای تاثیرات زیادی روی ذهن متولدین خرداد و شهریور ماه می باشد .

زهره : دومین سیارۀ منظومۀ شمسی کرۀ زهره است . این کره را می توان قبل از طلوع خورشید در مشرق یا بعد از غروب آفتاب در مغرب مشاهده کرد . این سیاره تاثیرات زیادی روی ذهن متولدین اردیبهشت ، مهر و دی ماه دارد .

زمین : سومین سیارۀ منظومۀ شمسی زمین است که از نظر بزرگی در مقام پنجم قرار دارد . همین ارزش برای زمین بس است که انسان یعنی اشرف مخلوقات ، در آن حیات و سکنا گزیده و برای شناخت کائنات و تسخیر فضا از روی آن گام بر می دارد .

مریخ : چهارمین سیارۀ منظومۀ شمسی کرۀ مریخ است . رنگ این کره نارنجی است . این سیاره تاثیرات زیادی روی ذهن متولدین فروردین ماه دارد .

مشتری : پنجمین سیارۀ منظومۀ شمسی کرۀ مشتری است . این کره از لحاظ بزرگی در مقام اول است و به آن غول منظومۀ شمسی می گویند . این سیاره با جاذبۀ عظیمش ، تاثیر زیادی روی ذهن متولدین آذر ماه دارد .

زحل : ششمین سیارۀ منظومۀ شمسی کرۀ زحل است . این سیاره از لحاظ بزرگی در مقام دوم قرار دارد . این سیاره تاثیر زیادی روی ذهن متولدین آبان ماه دارد .

اورانوس : هفتمین سیارۀ منظومۀ شمسی کرۀ اورانوس است . این سیاره تاثیرات زیادی روی ذهن متولدین بهمن ماه دارد .

نپتون : هشتمین سیارۀ منظومۀ شمسی کرۀ نپتون است . این سیاره تاثیرات زیادی روی ذهن متولدین اسفند ماه دارد .

پلوتون : نهمین سیارۀ منظومۀ شمسی کرۀ پلوتون است . این سیاره مانند زحل ، تاثیرات زیادی روی ذهن متولدین آبان ماه دارد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٦