عددشناسی یعنی تفسیر اعداد به وسیله اعداد . عددشناسی پایه علم حروف است. عددشناسی در طالع بینی استفاده میشود. عددشناسی در روانشناسی برای شخصیت شناسی استفاده می‌شود.

باید توجه داشت که ذهنیت و تلقین در عددشناسی خود یک ترفند برای معنا دار کردن اعداد است . عده ای باور دارند که عددشناسی یک تفریح و شاید یک خرافات باشد .در حقیقت چیزی به نام شانس در دنیا وجود ندارد و این تنها افزایش نیروی جاذبه است که موجب هماهنگی در ارتعاشات ما می شود. ارتعاش کلمات، ارتعاش اعداد و ارتعاش حروف.علم اعداد و علم حروف، در الهیات مسیحی برای تفسیر گذشته یا پیش گویی آینده به کار می رود. فیثاغورث و شاگردانش اعداد را بسیار مقتدر می دانستند و براین باور بودند که اعداد، حروف و کلمات، ماهیت واقعی جهان را به تصویر می کشند......روش‌های عدد شناسی

تجزیه ]

تجزیه در عددشناسی روش‌های گوناگونی دارد .

مثلا:

۲۷ برابر است با ۳*۳*۳

۲۷ تشکیل شده از ۲ و ۷

اجماع []

در عددشناسی برای رسیدن به ریشه و تفسیر یک عدد تمامی اعداد آن را با هم جمع می کنند . تا حاصل یک رقمی یا برابر با ۱۱ و ۲۲ شود .

اجماع ۵۳۱ می‌شود . ۵+۳+۱=۹

اجماع ۷۸۹۶ می‌شود . ۷+۸+۹+۶=۳۰ و ادامه اجماع ۳۰ می‌شود ۳+۰=۳


تنها عددهای ۲۲ و ۱۱ هستند که به عددهای یک رقمی تبدیل نمی شوند .

تفسیر اعداد در تفسیر اعداد روش‌های متنوعی وجود دارد . که هر کس بر اساس تجربه و دانشی که آموخته اعداد را تفسیر می‌کند . در تفسیر اعداد نیاز به شهود، یا کنترل نیروهای ذهن است .

اعداد مفرد اینها مثالی هستند برای تفسیر استعداد اعداد .

 • عدد ۱ : نشانه قدرت خلاقیت، حمایت، نیکی و خیر خواهی.
 • عدد ۲ : نشانه قوه خلاقیت، حساس بودن، پدر یا مادر شدن، تولید.
 • عدد ۳ : نشانه آرمانگرایی، تعلیم و تربیت در سطح عالی، سفر به کشورهای دور دست، مذهب.
 • عدد ۴ : نشانه فردیت، نیروی ابتکار، قوه اختراع، تحمل، شکیبایی، چشم پوشی.
 • عدد ۵ : نشانه ارتباطات، تحرک، قابلیت تغییر پذیری.
 • عدد ۶ : نشانه جوهر زنانگی، ترحم، پول.
 • عدد ۷ : نشانه روحانیت، حساسیت، همدردی، رمز و راز.
 • عدد ۸ : نشانه عقل، فضیلت، آموختن به یاری تجربیات بدست آمده، ثبات قدم، صبر، مسئولیت .
 • عدد ۹ : نشانه کردار خصمانه، خشونت، نفوذ و شجاعت . تضاد، درگیری، تهاجم .

اینها هم مثالی دیگر برای تفسیر اعداد هستند برای اشخاص مرتبط با این اعداد .

 • عدد ۱ :خود ساخته
 • عدد ۲ :مطیع و گوش به فرمان
 • عدد ۳ :برون گرا
 • عدد ۴ :منضبط
 • عدد ۵ :آزاد منش
 • عدد ۶ :سازمانگر و هماهنگ کننده
 • عدد ۷ :درونگرا
 • عدد ۸ :محکم و پر قدرت
 • عدد ۹ :ایثار گر و از خود گذشته

و دو عدد مرکب:

 • عدد ۱۱ :روشنفکر
 • عدد ۲۲ :مسلط بر نفس، خویشتندار

اما همیشه نمی توان بطور کامل یک عدد را تفسیر کرد . چرا که حداقل یک پنجم آن ظرفیت تغییر است و آنرا تقدیر می گویند . همه اعداد تفسیر مثبت و منفی دارند . یک عدد به تنهایی تفسیر خاصی ندارد . بلکه در مقابل دیگر اعداد و در کنار آنها تفسیر می‌شود .

اعداد مرکب ......عدد ۱۰: چرخ ثروت

 • عدد ۱۱: شیری با پوزه بند - مشتی گره کرده
 • عدد ۱۲: ایثار - قربانی
 • عدد ۱۳: حیات مجدد - تغییر
 • عدد ۱۴: حرکت ...مبارزه
 • عدد ۱۵: ساحر
 • عدد ۱۶: برج مخروبه
 • عدد ۱۷: ستاره جادوگر
 • عدد ۱۸: تضاد مادی - روحانی
 • عدد ۱۹: شاهزاده آسمان ها
 • عدد ۲۰: بیداری
 • عدد ۲۱: تاج و تخت جادوگر
 • عدد ۲۲: تسلیم و احتیاط
 • عدد ۲۳: ستاره شاهانه شیر
 • عدد ۲۴: عشق، پول، خلاقیت
 • عدد ۲۵: تشخیص و تجزیه و تحلیل
 • عدد ۲۶: شراکت
 • عدد ۲۷: عصای سلطنت
 • عدد ۲۸: بره مطمئن
 • عدد ۲۹: رحمت در هنگام سختی
 • عدد ۳۰: شخص تنها و منزوی - تفکر و اندیشه
 • عدد ۳۱: گوشه گیر - راهب تارک دنیا
 • عدد ۳۲: ارتباط
 • عدد ۳۳: تفسیر ندارد

عناصر چهار گانه [در نزد ایرانیان باستان و بعد از آن نزد مسلمان این اعداد چهارگانه دارای معنی زیر هستند.

 • عدد اول ۱۹ - عدد جنگ . عدد مرگ . که به آن عدد باد هم می گویند .
 • عدد آخر ۲۲ - عدد مهربانی .عدد لذت . که به آن عدد آتش هم می گویند .
 • عدد ظاهر ۲۴ - عدد مادیات . عدد بخشش .که به آن عدد خاک هم می گویند .
 • عدد باطن ۲۷ - عدد تربیت . عدد سلطنت .که به آن عدد آب هم می گویند .

 

..

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۱٩