طراحی نماد سازگار هر فرد

نمادها و سنبل ها:

جهان ما یک فرم اولیه و پایه ای دارد که به آن نیروی حیاتی می گویند که در تمام طبیعت وجود دارد و دائما در حال تبدیل و تغییر است. این انرژی را می توان در جهات مختلف تغییر شکل داد، هدایت کرد یا متمرکز ساخت. اعداد و رفتار ما در طبیعت حرکت دهنده این انرژی است. ما می توانیم خازن ها و منابعی بسازیم که این انرژی را جذب و به اشکال مختلف تبدیل کنند. مثل دیش های ماهواره که امواج ماکروویو را دریافت و روی ال. ان. بی منعکس می سازد. ما میتوانیم نمادهایی ترسیم کنیم، که بتوانند خصوصیات مختلفی را از طبیعت فرا بخوانند. این مبحث صرفا نقش اشکال در طبیعت است و با ورد و جادو اصلا کاری نداریم. (این مباحث تماما علمی و اثبات شده است

علم نماد و ارتبط آن با اعداد: نمادها به 3دسته یک بعدی،دو بعدی و سه بعدی تقسیم می شوند.

نمادهای یک بعدی:

این نمادها عبارتند از نقطه و خط در جهات مختلف.

نقطه ـ O: انرژی را متمرکز و در خودش انباشته میکند. همیشه کانون تمرکز انرژی حیاتی نامیده میشود.
خطوط عمودی بالا رونده: شدت انرژی را افزایش می دهند که این خط با عدد 1 معرفی میشود. خطوط عمودی پایین رونده که با عدد 9 معرفی می شود، میزان انرژی را کاهش می دهد. خطوط افقی انرژی را از دور به نزدیک یا از نزدیک به دور حرکت می دهند. خط افقی از چپ به راست که با عدد 7 معرفی می شود، انرژی را از نزدیک به دور یا از حال به گذشته یا آینده می برد. خط افقی از راست به چپ انرژی را از گذشته یا آینده به حال می آورد. خط افقی عادی و بدون جهت با عدد 2 شناخته میشود.
خطوط مایل، در واقع ترکیب نمادها و حاصل برآیند خطوط عمودی و افقی ذکرشده است.
این خطوط انرژی را از نزدیک به دور و یا از دور به نزدیک، افزایش یا کاهش می دهند.

نمادهای دوبعدی:

عبارتند از: مربع، مستطیل، مثلث، ستاره 5 پر، ستاره 6 پر، دایره و بیضی.

مربع:همیشه انرژی را ثابت، پایدار، مادی و محصور میکند. زمانی به کار میرود که بخواهیم انرژی را ثابت و پایدار کنیم. یا اگر وضعی راضی هستیم و بخواهیم همان وضع را حفظ کنیم از آن استفاده میکنیم.
مستطیل: انرژی را محسور و متمرکز می کند. قابلیت ارتباط نیز به آن میدهد.
دایره: کار آن جمع آوری انرژی، متمرکز ساختن انرژی و حفاظت از انرژی است. دایره یکی از شکل های محافظ انرژی محسوب می شود. زمانی به کار می رود که بخواهیم یک مدت به استراحت و تجدید قوا بپردازیم و دوباره فعالیت را آغاز کنیم. اصولا کاربردش جمع کردن انرژی است.
مثلث مردانه یا مثلث یانگ یا مثلث آتش (مثلثی که قاعده آن به سمت پایین است): انرژی را افزایش، شدید و پرهیجان می کند. به خصوص در فعالیت های مقطعی مفید واقع می شود. چون عددش 1 است و 1 نقشی قوی دارد و منجر به درگیری با دیگران می شود، به درد کارهای انفرادی می خورد و برای کارهای گروهی خوب نیست.
مثلث زنانه (مثلثی که قاعده آن به سمت بالاست): حجم انرژی را افزایش می دهد ولی شدت ندارد. به درد کارهای گروهی می خورد و دوام و پایداری بیشتری دارد.
بیضی: دو کانون دارد. زمانی به کار می رود که بخواهیم در کارها گیر نیفتیم و در موقعیت های دیگر را باز نگه داریم.
ستاره پنج پر: نماد حفاظت کننده و بازدارنده است. قابلیت متلاشی کردن یا تغییر دادن اوضاع را دارد. زمانی به کار می رود که شخص بخواهد به یک حیطه کاملا جدید قدم بگذارد و پیوند با حیطه قبلی را کاملا قطع کنند.
ستاره شش پر: ترکیب دو مثلث زنامه و مردانه است. ایجاد تعادل و توازن می کند. انرژی ها متوازن و امنیت و پایداری پدید می آید.
+ : این نماد قفل کننده انواع انرژی است. انرژی را در 4 جهت متعادل می سازد. زمانی کاربرد دارد که بخواهیم هیجان و استرس یک محیط را کاهش داده و آنجا را یکنواخت کنیم.
مارپیچ ساعتگرد: این نماد حجم انرژی را بالا می برد. کاملا متمرکز و جهت دار است. هنگامی به کار می رود که بخواهیم تمام قوا و توان را روی یک کار مستمر متمرکز سازیم.
مارپیچ پادساعتگرد: اولا مسوولیت ها را کاهش میدهد، دوما کارماها و بازتاب اعمال را متوقف می کند و موانع را به کنار می زند.

نمادهای 3 بعدی:

عبارتند از : کره، هرم 3 وجهی، استوانه، مکعب، مکعب مستطیل، مخروط.

مکعب: نیرو دریافت می کند. این نیرو آنقدر در ضلع بالایی می چرخد تا متراکم شود و به بالا حرکت کند. این حرکت نیرو به طور برعکس نیز صادق است. یعنی می تواند نیرو را دریافت، متراکم و به سمت پایین بفرستد یا برعکس.
مکعب مستطیل: این شکل نیز همان کار مکعب را انجام می دهد با این تفاوت که فقط نیرو را از پایین به بالا می فرستد و حالت برعکس ندارد. برای همین علت است که قبرها و تابوت ها مکعب مستطیل هستند چون نیرو را از پایین به بالا انتقال دهند و علت گرم بودن پشت یخچال نیز همین است چون حرارت را می گیرد و از پشتش خارج می سازد.
کره: فقط انرژی را متراکم و ذخیره می کند. مثل خازن برای نیروهای حیاتی عمل می کند.
هرم: ویژگی خاص آن اینست که از راس انرژی حیاتی را می گیرد، در قلب خودش متراکم می کند و از دیواره ها بیرون می فرستد. هرم سه وجهی همانقدر که انرژی ورودی دارد همان قدر انرژی را خارج و متعادل می کند.
هرم چهار وجهی: کمتر از انرژی ورودی را خارج میکند و تمام انرژی را میگیرد نمیتواند خارج کند و مقدار زیادی از انرژی را به راس خودش بر می گرداند و اگر مقدار انرژی زیاد شود و نتواند از راس خارج کند، زیر خود را سوراخ و انرژی را خارج می سازد در مصر هنگام ساختن اهرام ثلاثه از این کار اجتناب کردند و زیر اهرام ثلاثه یک هرم دیگر بصورت برعکس در داخل زمین در آوردند و این امر تعادل را برقرار کرد.
مخروط: این شکل صرفا انرژی های ذهنی و روانی را افزایش می دهد و تقویت می کند. مثل کلاه دانشمندان. اگر فاصله نوک مخروط تا سر 13 یا مضربی از 13 باشد، و ما آنرا روی سر خود بگذاریم انرژی ذهنی و قدرت یادگیری بالا می رود.
استوانه: قادر به ذخیره و تراکم انرژی است.

روش های طراحی مهر و آرم:
در طراحی آرم باید ببینیم که چه درخواستی داریم. یعنی قصد پایداری داریم یا تغییر وضعیت. برای هر موردی باید از شکل خاصی استفاده کرد. آرم باید با بررسی تمامی جوانب و اعداد فرد طراحی شود.
برای انتخاب نماد متناسب، ابتدا عدد مرکب و 2 رقمی را انتخاب می کنیم. در این عدد وجوه زیر باید در نظر گرفته شود:
1) تناسب و سازگاری عدد با عدد اسم و فامیل، روز تولد و حتی المقدور عدد تقدیری و همینطور معنای آن عدد باید با فعالیت و مقصد ما متناسب باشد.
2) برای انتخاب آرم همیشه محاسبات کلدانی ها (با سیستم علم اعداد مدرن متفاوت است) را مدنظر قرار میدهیم.
دو دسته نماد برای طراحی آرم وجود دارد. یک دسته نمادهای اسم دار است مثل اسم شرکت، گروه و مجموعه. دسته دوم نمادهایی است که در منزل یا مکان های مشابه استفاده می شود. فرضا برای افزایش یا حفظ آرامش.
اگر نماد اسم دار است، اسم را طوری انتخاب می کنیم که با عدد مد نظر ( عدد اسم مورد نظر در سیستم کلدانی) هم عدد باشد و حتی المقدور نه صددرصد تعداد حروف جزو اعداد ناسازگار با اعداد اصلی باشد. دایره درونی که در آرم مورد استفاده قرار می گیرد باید مضرب یک رقمی روز تولد باشد. تعداد پرهای آن دایره باید برابر با عدد مورد نظر باشد. برای داخل دایره، اگر اسم داشتیم، اسم را بصورت مثلثی که قاعده ندارد از چپ به راست می نویسیم. باید اسم از چپ آغاز و تا طرف راست خاتمه یابد. اگر اسمی نداشتیم صرفا همان شکل مثلث بی قاعده را ترسیم می کنیم. کنیم.

در داخل این شکل، یک دایره دیگر رسم می کنیم. در داخل دایره، اگر نوشته ای داشتیم، نوشته را به صورت مثلث برعکس در می آوریم و اگر نوشته ای نداشتیم همان مثلث کوچکتر را رسم می کنیم.

• نماد باید طوری ترسیم شود که کاملا دیده شود.
• برای طراحی آرم باید آن محدوده را که می خواهیم آرم را برایش طراحی کنیم، مورد بررسی قرار دهیم. یعنی ممکن است شرکت باشد، گروه باشد و.... باید ببینیم آن حوزه چه نقایصی دارد و چه خواسته ای دارد. آرم باید با این مسائل مطابق باشد. در ضمن از اعداد قبالایی، باید ببینیم کدام عدد با خواسته ما مطابقت بیشتری دارد.
نکته: ما می توانیم هر آرم یا نماد را براساس عدد هر یک از سیاره ها طراحی کنیم. هر سیاره دارای دوره یا ریتم و سال خاص است. فرضا ماه هر 28 یکبار به دور زمین می گردد، که ریتم ماه 28 روزه است. فرضا آرمی را براساس عدد ماه طراحی کردیم. این نماد 28 روز عمر دارد. مگر اینکه تجدید شده باشد. باید ببینیم سال آن سیاره چقدر است. سال پلوتون سی سال است، پس نمادی را که براساس پلوتون طراحی کنیم، سی سال عمر خواهد داشت. اعداد سیاره ها به قرار زیر است:
• خورشید =1
• ماه=2
• مشتری =3
• اورانوس =4
• عطارد =5
• زهره =6
• نپتون=7
• زحل=8
• مریخ ـ پلوتون =9

اثر هر نماد به عدد آن سیاره وابسته است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٩/٢۳