فال ورق

کارت ها باید توسط شخصی که فال برایش گرفته می شود مخلوط شده و

اصطلاحا بر زده شود در هنگام بر زدن کارت ها تا حد امکان باید فقط به

سوال یا نیت توجه داشت اگر در هنگام بر زدن یک و یا دو کارت بر زمین

.افتاد در تفسیر خود به معنی انها توجه کنید

برای تفسیر فال ابتدا به تکرار کارت ها مراجعه کرده و سپس برای پیدا کردن

ترکیبات احتمالی که ممکن است بوجود امده باشد به ترکیب دیگر توجه کنید

در نهایت معنی کارت ها را جستجو کرده و در تفسیر نهایی خود انعطاف

پذیری معانی را در نظرداشته باشید. فرضا اگر نیت من در مورد امکان خرید

یک ماشین جدید باشد و در فال کارت ها طوری ترکیب شده باشند که نشان

دهنده ازدواج باشد در اینجا شاید بتوان ازدواج را به بدست اوردن ماشین

تعبیر کرد. با مراجعه به انواع فال ها می توانید فال مورد علاقه خود را

پیدا کنید. در صورتی که مربع جارویی را انتخاب می کنید توجه داشته باشید

.که انتخاب کارت شخصی مهم ترین مرحله این فال است


تکرار کارت ها


در هر کدام از انواع فال های ذکر شده اگر کارتی دو بار و یا بیشتر تکرار شده باشد مفهوم بخصوصی دارد که باید در تفسیر خود به ان توجه کنید

دو بار تکرار
سه بار تکرار
چهار بار تکرار


اس
همکاری و گردهم ایی.اگر دل و گشنیز بود
یعنی ازدواج و اگر خشت و پیک بود یعنی شراکت نا مطلوب
خبر خوب
افتخار.سر بلندی

شاه
همکاری شغلی
حمایت
جایزه.موفقیت

دام
غیبت.کنجکاوی.ملاقات با دوست مونث
خیانت به اعتماد.دیدار
معاشرت.رسوایی

سرباز
عدم توافق
دوستان غیر واقعی.بحث و جدل
نبرد.جشن

ده
بهبود شرایط.اگر دل و خشت بود یعنی ازدواج
بهم خوردن نقشه ها
موفقیت حتمی

نه
سود جزیی
سلامتی
به وقوع پیوستن ارزو

هشت
بی احتیاطی.اگر دل و خشت بود یعنی لباس نو
زمان نا مناسب برای برنامه های مهم
نگرانی شدید.مسیولیت زیاد

هفت
تفریح.اگر دل و خشت بود یعنی عشق
کسالت جزیی
تبانی

شش
مقابله
کار سخت
مسایل غیر منتظره

پنج
مسایل شخصی
نا رضایتی
بدست اوردن یک میل شخصی

چهار
نا استوار
از هم پاشیده شدن شالوده
مکان امن

سه
انتخاب
استوار
امید

دو
جدایی
تغییر جهت
بر سر دو راهی
ترکیبات دیگر


در هر نوع از فال ورق ممکن است ترکیباتی از کارت ها ایجاد شود که

بعضی از این ترکیبات دارای مفاهیم بخصوصی هستند. رایج ترین انها

: عبارتند از

اس خشت و ده دل
رابطه ای که به ازدواج منتهی می شود
------------
اس خشت و ده خشت
ازدواج برای مادیات
------------
اس خشت و شش دل
دعوت
------------
اس خشت و نه دل
نامه عاشقانه
------------
اس گشنیزهمراه با تعدادی خشت
موفقیت در مسایل مالی
------------
دام پیک اگر بین یک شاه و یک دام قرار گیرد بدون اهمیت نوع شاه و دام
از بین رفتن رابطه یا دوستی
------------
سرباز همراه با تعدادی خشت بدون اهمیت نوع سرباز
دریافت خبری در رابطه با پول
------------
ده خشت و هفت پیک
تاخیر
------------
هشت دل و نه خشت
مسافرت
------------
هشت پیک و نه پیک
بیماری
------------
نه پیک و ده پیک
بیماری
------------
سه و هفت و ده خشت در صورتی که هر سه کارت وجود داشته باشند
ارزویی که به وقوع می پیوندد
------------
ده دل و دام دل و شاه دل
امکان ازدواج
------------
تعداد زیادی کارت تصویری از قبیل سرباز و دام و شاه بدون اهمیت نوع
گردهم ایی
------------
پنج پیک و هشت پیک
هشدار. اخطار

معنی کارت ها

کارت ها از چهار سری عمده تشکیل شده اند. این چهار سری عبارتند از

دل که از نظر کلی به جنبه های عاطفی زندگی تعلق دارد

گشنیز که بیشتر بیانگر حالت های معنوی است

خشت که به مادیات وابسته است

پیک که بیشتر به چهره منفی زندگی اشاره می کند

در پایین همشونو توضیح دادم

سری دل

اس ) خوشبختی.عشق.دوستی.عشق جدید(در
حد یک دوستی ساده تا بیشتر).یک نامه عاشقانه


شاه ) سخاوتمند.بی پروا.مهربان.مردی با موهای روشن.صادق.صمیمی.توصیه ای خوب


دام ) قابل اطمینان.زنی با موهای روشن.از خود گذشته.مهربان.حامی


سرباز ) یک دوست خوب.یک دوست نزدیک.جوانی با موهای روشن.خوش طینت.مهربان. شاید شخصی با رفتار بچه گانه


ده ) خوش شانسی.خوشبختی


نه ) کارت ارزو ها.احتمال بر اورده شدن ارزو بخصوص در مورد عشق


هشت ) دیدار ها.دیدار کنندگان.دعوت.دعوت شدن به جشن.شرکت در جشن


هفت ) یک شخص غیر قابل اعتماد.خیال پردازی.غیر واقع بینی.توقعات.قول های وفا نشده


شش ) خوش شانسی غیر منتظره.سخاوت.تجدید یک دوستی قدیمی.امکان دریافت کمک


پنج ) حسادت.اشخاص حسودی که در اطراف شما هستند.بهم خوردن یک رابطه یا دوستی.در تصمیم گیری دقت کنید.غم


چهار ) تغییرات.امکان مسافرت.امکان به تعویق افتادن.ازدواج دیر


سه ) نوعی اخطار.احتیاج به دقت و توجه. چیزی نگویید که بعدا پشیمان شوید


دو ) دوستی.امکان روابط عاطفی.یک رابطه شغلی یا عاطفی.موفقیت.ثروت

سری گشنیز


اس ) توازن.هماهنگی.مالکیت.بدست اوردن.عشق و خوشبختی.ثروت.سلامتی.نامه ای در رابطه با پول.تلاش جدید


شاه ) مردی با موهای تیره.صادق.صمیمی.سخاوتمند


دام ) زنی با موهای تیره.جذاب.کارگشا.بخود مطمین


سرباز ) یک دوست قابل اطمینان.جوانی با موهای تیره.خوش شانس.عامی


ده ) دریافت پول از طریقی غیر منتظره.هدیه.خوش شانسی.مسافرت


نه ) یک رابطه عاطفی جدید.لجوج نباشید.لجاجت


هشت ) جناح مخالف.مشکلات شخصی یا شغلی.حسادت.طمع.در تصمیم گیری عجله نکنید


هفت ) ثروت.موفقیت.رقابت.هشدار در مورد دخالت بیجا.دردسری که ممکن است از جانب شخصی از جنس مخالف باشد


شش ) موفقیت در کسب.دریافت کمک مالی.نتیجه موفقیت امیز


پنج ) دوستان جدید.کمک از جانب دوست یا همسر.مشاجره جزیی


چهار ) بد شانسی.دروغ.خیانت.تغییرات نامطلوب


سه ) ازدواج یا توافقی موفقیت امیز.ازدواج با شخصی ثروتمند.افراد و وقایع مفید


دو ) ناراحتی.مخالفت.شایعه


سری خشت


اس ) انگشتر یا حلقه.جواهر.پول.نامه


شاه ) لجوج.با نفوذ.مردی با موهای روشن


!دام ) شوخ طبع.سطح بالا.زنی با موهای روشن.عاشق مهمانی و غیبت


سرباز ) جوانی با موهای روشن.مردی از اقوام.سرزنده


ده ) مسافرت.تغییر و تحولات مفید


نه ) امکانات شغلی جدید.فعالیت.امکان و شانس بهبود وضعیت مالی


هشت ) ازدواج دیر وقت.فراز و نشیب های مالی


هفت ) یک هدیه یا خبر غیر منتظره.مشکلات شغلی


شش ) هشدار در مورد ازدواج مجدد.مشکلات ازدواج مجدد


پنج ) ملاقات های مفید.موفقیت شغلی


چهار ) میراث.بهبود وضعیت مالی


سه ) دعاوی شخصی یا قضایی.نامه رسمی یا قضایی


دو ) یک رابطه عشقی که کم کم مهم می شود.یک رابطه عشقی که موجب نا رضایتی دیگران است.همکاری شغلی
سری پیک


اس ) مشکلات.یک رابطه عاطفی توام با مشکل.مرگ


شاه ) مردی با موهای تیره.جاه طلب.قدرت طلب.با رفتار سرد


دام ) زنی با موهای تیره.فریبا.جذاب.بی مرام.بیوه


سرباز ) جوانی با موهای تیره.شخصی خوش قلب ولی غیر واقع بین. با رفتار سرد


ده ) نگرانی.بد شانسی.محبوس.خبرهای بد.محروم


نه ) تاخیر.مجادله.افسردگی.ضعف.نا بودی.عصبانیت مفرط.مرگ. بدشانسی در همه موارد


هشت ) ناراحتی.مخالفت.بهم خوردن نقشه ها و برنامه ها.بی توجهی دوستان.فسخ


هفت ) هشدار در مورد امکان بهم خوردن یک دوستی.از دست دادن یک دوست.یک تعهد غیر منتظره.هشدار در مورد شکست.غم


شش ) بهبود شرایط زندگی.بهبودی های مختصر.پشت سر گذاشتن شرایط سخت


پنج ) تشویش.اضطراب.دخالت دیگران.کار شکنی و مخالفتی که در نهایت برطرف می شود


چهار ) حسادت.دردسر شغلی.نگرانی مالی و شغلی.بیماری


سه ) جدایی. جدایی ناشی از بی اعتمادی


دو ) رسوایی.فریب.حیله.تغییرات نا مطلوب.سخن چینی.جدایی
انواع فال ورق


رایج ترین انواع فال ورق عبارتند از روش ساده که در ان فقط از سه

کارت استفاده می شود و برای جواب های مختصر خوب است.روش

بعدی مربع جادوی است که از نه کارت تشکیل می شود و یکی از نه

کارت سمبل شخصی است که برایش فال گرفته می شود. این فال برای

هر گونه سوالی مناسب است.روش دیگر نعل اسب است که با هفت کارت

انجام شده و برای سوال های مهم در رابطه با مسایل مهم زندگی مناسب

است.فال دیگر دایره اسمعی نامیده می شود که از سیزده کارت تشکیل

می شود. در دایره سماوی دوازده کارت معرف دوازده ماه سال و یکی از

کارت ها معرف حالت کلی سال است.یکی از معروف ترین انواع فال

ورق , فال رمانی است که در بعضی از کشور ها فال کولی نیز نامیده

شده است.در فال کولی از بیست و یک کارت استفاده می شود.اخرین فالی که

به ان خواهیم پرداخت فال هرم است که با ده کارت انجام شده و برای همه

. نوع سوالی می باشد
روش ساده


این روش برای سوالاتی مناسب است که احتیاج به جزییات نیست و یک جواب

ساده می تواند کافی باشد.برای انجام و تفسیر این فال ابتدا قسمت
فال ورق را بخوانید. در این روش شخصی که برایش فال گرفته

می شود باید کارت ها را بر زده و از میان انها سه کارت انتخاب کند.کارت

اول در باره گذشته,کارت دوم در باره حال و سومین کارت به اینده ان

.موضوع مربوط می شود

مربع جادویی


برای این فال که به نظر من جالب ترین و سرگرم کننده ترین نوع فال ورق

می باشد ابتدا باید کارت شخصی را انتخاب کنید.انتخاب کارت باید توسط شما

انجام شود و شخصی که فال برایش گرفته می شود حق انتخاب ندارد. اگر

برای خودتان فال می گیرید مسلما با شناختی که از خود دارید انتخاب مناسب

ترین کارت شخصی کار ساده ای است.بعد از انتخاب و کنار گذاشتن این

کارت برای ادامه فال با رعایت نکاتی که در فال ورق ذکر شد بقیه

کارت ها را (قاعدتا باید پنجاه و یک کارت باقی مانده باشد) به شخصی که

می خواهید برایش فال بگیرید داده و پس از اینکه کارت ها را بر زد

چهار کارت از میان انها خودش انتخاب کند. مطابق تصویری که مشاهده

می کنید این چهار کارت را قرار داده و سپس کارت شخصی که

قبلا کنار گذاشته بودید را به عنوان پنجمین کارت در محل خودش

اضافه کرده و با انتخاب چهار کارت دیگر توسط ان شخص خانه های ششم تا


نعل اسب


این فال با هفت کارت انجام شده و برای سوالهای مهم از ان

استفاده می شود.برای انجام این فال احتیاج به کارت شخصی

نیست. فردی که برایش فال گرفته می شود باید کارت ها را

بر زده و هفت کارت از میان انها انتخاب کند.کارت ها به

ترتیب از اول تا هفتم به طریقی که مشاهده می کنید و با

.چهره کارت ها به سمت بالا که دیده شوند قرار می گیرند

در صورت تمایل می توانید کارت ها را مستقیم و بدون قوس

.یاحالت نعل اسب قرار دهید.فرقی ندارد

کارت اول. در مورد گذشته مسیله ای که مطرح شده

کارت دوم. زمان حال

کارت سوم. اینده نزدیک

کارت چهارم. در مورد نکات پیش بینی نشده

کارت پنجم. اطرافیان

کارت ششم. دوست و دشمن

کارت هفتم. نتیجه نهایی

دایره سماوی

برای این فال سیزده کارت توسط شخصی که برایش فال گرفته می شود

.انتخاب شده و کارت ها مطابق تصویری که مشاهده می کنید قرار می گیرند

به کارت شخصی احتیاجی نیست. کارت های یک تا دوازده ، معرف دوازده

ماه سال و کارت سیزدهم حالت کلی سال را نشان می دهد. کارت اول به

معنی فروردین و یا اولین ماه میلادی نبوده و همیشه معرف ماهی است که فال

.انجام شده حتی اگر اخرین روز ماه باشد

فرضا اگر فال در روز 25 ابان ماه انجام شده باشد ، کارت شماره یک در

مورد ابان است و کارت دوم در باره اذر و در نهایت کارت دوازدهم معرف

مهر ماه سال اینده است. کارت سیزدهم حالت کلی دوازده ماه را نشان

.می دهد که شماره کارت اهمیتی نداشته و فقط نوع سری ان مهم است

برای کارت سیزدهم کلا کارت های سری دل و گشنیز و خشت از هر

شماره ای که باشند مساعد محسوب می شوند و کارت های سری پیک جنبه

منفی دارند. ضمنا برای این فال به نیت کردن احتیاجی نیست چون فال در

مورد دوازده ماه اینده است. برای چگونگی تفسیر لطفا به فال ورق مراجعه
کنید

فال رومانی


.این فال با بیست و یک کارت و در سه ردیف هفت تایی انجام می شود

شخصی که برایش فال گرفته می شود باید هفت کارت انتخاب کند که این هفت

کارت به ترتیب از چپ به راست چیده شده و اولین ردیف افقی را تشکیل

می دهند. هفت کارت بعدی ردیف دوم و اخرین هفت کارت ردیف سوم را

می سازند. ردیف اول در باره گذشته ، ردیف دوم در باره حال و ردیف سوم

در مورد اینده سوال مطرح شده است. برای چگونگی انجام و تفسیر این فال

لطفا به فال ورق مراجعه کنید. توجه داشته باشید که در فال ورق هر چه تعداد

کارت ها بیشتر باشد ، بهم امیختن معانی کارت ها و تفسیر فال نیز دشوار تر

.شده و به تجربه بیشتری نیاز دارد

فال هرم

این فال برای هر گونه سوالی مناسب است. شخصی که برایش فال گرفته

می شود باید ده کارت انتخاب کند که کارت ها به ترتیب و به شکل تصویری

که مشاهده می کنید قرار می گیرند. برای این فال به کارت شخصی نیازی

نیست. این هرم از چهار ردیف افقی تشکیل می شود که هر کدام از این

ردیف ها حاوی اطلاعاتی در مورد سوال مطرح شده است. ردیف اول که

همان کارت اول است وضعیت کلی مسئله را نشان می دهد. ردیف دوم که از

کارت های دوم و سوم تشکیل شده است در مورد تصمیم گیری و انتخاب

است. ردیف سوم در باره موارد و عواملی است که در موضوع مطرح شده

تاثیر دارند. ردیف چهارم ، راه حلی است که کارت ها به شما پیشنهاد

می کنند. برای جزییات انجام فال و چگونگی تفسیر ان لطفا به فال ورق

.مراجعه کنید

کارت شخصی

کارت شخصی معرف و سمبل فردی است که فال برایش گرفته می شود. اگر

برای خودتان فال می گیرید انتخاب ان خیلی اسان تر است. این کارت باید

یکی از کارت های تصویری یعنی سرباز,دام و یا شاه باشد. برای انتخاب

مناسب ترین کارت ابتدا با توجه به جنسیت شخص نوع کارت را به این طریق

:مشخص کنید

دام برای مونث
شاه برای مذکر
سرباز برای جوان مونث و مذکر

در مرحله بعدی باید دل,گشنیز,خشت و یا پیک بودن کارت را با توجه به

شخصیت و مشخصات ظاهری ان شخص انتخاب کنید

:شخصیت

دل خجالتی و مهربان
پیک خشک و منطقی
خشت خونگرم و معاشرتی
گشنیز سر زنده و گرم

:مشخصات ظاهری

خشت رنگ مو روشن مایل به حنایی یا طلایی همراه با چشمان ابی
گشنیز رنگ مو قهوه ای همراه با چشمان قهوه ای
دل رنگ مو نقره ای یا طلایی همراه با چشمان سبز
پیک رنگ مو و چهره تیره

فرضا اگر می خواهید برای یک شخص جوان فال بگیرید مسلما کارت باید

یکی از سرباز ها باشد. از طرفی به علت خجالتی بودن ان جوان سرباز دل

مناسب است و از طرفی با داشتن چهره ای تیره سرباز پیک هم می تواند

مناسب باشد. در این قبیل موارد ابتدا ببینید کدام خصوصیت از دیگری بیشتر

است و مهم تر از همه برای انتخاب کارت شخصی همیشه از بینش درونی

خود استفاده کنید. انتخاب کارت شخصی از این نظر اهمیت دارد که ترکیب

.این کارت با کارت های دیگر می تواند معانی بخصوصی بسازد


   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٢