سرنوشت- (Chart): جدولی است که ریتم های زندگی ما را در دوره های نه ساله و نه ماهه آشکار می سازد. هنگام تولد اعداد تاریخ تولد در دوره های نه ماهه و نه ساله بر زندگی ما حاکم می شوند. مجموع معانی این اعداد جدول سرنوشت ما را می سازد. این جدول به معنای اتفاقات دقیق نیست و صرفا به مجموعه ای از امکانات و انتخاب ها اشاره دارد.

ریتم های جدول:
هر چیزی یک دوره و ریتمی دارد که این ریتم یا نزولی است یا صعودی. و هر صعود یک نزول به همراه دارد. وقایع زندگی ما مثل یک ساعت است: عقربه بزرگ نشانگر ریتم نه ساله و عقربه کوچک نشانگر ریتم نه ماهه و ثانیه شمار نشانگر ریتم های نه روزه است.(به این دلیل که بازه اعداد در علم اعداد از یک تا 9 بررسی می شود).
ریتم هایی که در زندگی ما رخ میدهد اعم از نه ساله، نه ماهه و سال شخصی یک سری از ویژگی ها را فعال می سازد. باید ببینیم در زندگی شخصی فرد چه وقایعی امکان دارد که رخ بدهد. جدول سرنوشت با توجه به اعداد فرد این امکان را به می دهد که بتوانیم به بررسی این وقایع اعم از گذشته، حال و آینده بپردازیم. این جدول فرازها و فرودهای زندگی فرد را که وی پیش روی دارد مشخص می کند. یعنی به طور دقیق به ما گوشزد می کند که هر پروسه نه ماهه زمانی، بارور و آبستن چه وقایعی است ولی جای اراده واختیار شخص را نمی گیرد یعنی اراده شخص را نابود نمی کند و تکمیل کننده اراده شخص است.
در افرادی که اعداد آنها حاکی از بی ارادگی و ضعیف بودن آنهاست می توانیم اراده را نادیده بگیریم.
این جدول دارای 6 ردیف است. ستون های آن بستگی به این دارد که ما چند سال از زندگی فرد را بخواهیم مورد بررسی قرار دهیم. یعنی برای هر سنی را که بخواهیم بررسی کنیم باید حداقل 20 ستون اضافه تر برای آن در نظر بگیریم. یعنی اگر 70 سال از زندگی فرد را بخواهیم مورد بررسی قرار دهیم باید 90 ستون رسم کنیم.

>>  در هر ستون ما شاهد شش عدد هستیم:
1. خانه اول هر ستون از بالا : عدد تقدیری فرد
2. خانه دوم هر ستون از بالا: اعداد 9 ساله. برای مثال تاریخ تولد فردی 12/02/1981 می باشد هر عدد از سمت چپ نه سال بر زندگی فرد حاکم است و فرد را به دنبال خود می کشد. برای مثال از سمت چپ: عدد یک، نه سال – عدد 9، نه سال – عدد 8، نه سال و به همین ترتیب تا آخر
3. خانه سوم هر ستون از بالا: اعداد نه ماهه ( که گویای وقایع نه ماهه زندگی فرد است)
4. خانه چهارم هر ستون از بالا: سال شخصی(Personal Year) – به سال عمومی جهانی کاری نداریم، یعنی باید ببینیم برای فرد چه زمانیست، هر فردی دارای یک سال شخصی مربوط به خودش است که با سال جهانی متفاوت است. برای مثال سال حاضر جهانی 2008 است و سال شخصی فردی 6 است.
سال شخصی به ما می گوید امسال چه سالیست و در این سال چه کارهایی باید و چه کارهایی نباید انجام دهیم. فرضا سال شخصی فردی عدد 5 است . معانی سال شخصی عدد 5 به این قرار است: تغییرات و فعالیت های جدید. تضاد و دوگانگی های زیاد و شوک آور. این سال هرچه بدتر شروع شود بهتر تمام می شود. سال عشق های آتشین اما کم دوام. هوس و میل شدیدی به آزادی و بی قیدی. سال بی قراری و بی صبری. سال ماجراجویی. وقایع این سال ادامه ندارد.
همانطور که در معانی سال شخصی 5 مشاهده می کنید، وقایع این سال کم دوام هستند. پس این نکته را باید مد نظر بگیریم که در این سال به سرمایه گذاری های بلند مدت دست نزنیم چون ممکن است از لحاظ مالی متضرر شویم. یا امور مربوط به ازدواج کم دوام است و بهتر است صورت نگیرد.
5. خانه پنجم هر ستون از بالا: نشان دهنده ماهی است که ریتم نه ماهه فرد آغاز می شود. فرضا ماه دسامبر یا ...
6. خانه ششم هر ستون از بالا: نشان دهنده سالی است که وقایع این ستون درآن سال اتفاق می افتد.
مثال: در اینجا به بررسی یکی از ستون ها جدول سرنوشت فردی می پردازیم:

عدد تقدیری 2
عدد 9 ساله 5
عدد 9 ماهه 4
سال شخصی 6
ماه جهانی 8
سال جهانی 2000

همانطور که در جدول مشاهده می کنید ریتم 9 ماهه این فرد (چهار عدد بالایی) از ماه هشتم (خانه پنجم) سال 2000 (خانه ششم) آغاز می شود و تا نه ماه به طول می انجامد.

تفسیر:
درابتدا تفسیر ردیف اول (عدد تقدیری) با ردیف دوم (9ساله): عدد تقدیری دارای یک خصوصیات و تمایلات و یکسری پتانسیل هایی است که عدد نه ماهه این پتانسیل ها را به صورت منفی یا مثبت آشکار می سازد.
عدد تقدیری 2: اهل کار شراکتی و جمعی، یکجانشینی و عدم تغییر وضعیت، عواطف، صلح، آرامش، ازدواج زود هنگام و فرزندان زیاد.
عدد نه ساله 5: اهل معاشرت، آشنایی جدید، سفر، تغییر وضعیت، بی بندباری جنسی و عاطفی، استقلال طلبی، فرزند کم، اهل تفریح.
چون عدد 5 عدد ناپایداری است دردسرهایی را برای فرد ایجاد می کند. برای مثال آشنایی ها و ازدواج کم دوام و کوتاه مدت است. یا تغییر وضعیت عدد پنج برای عدد 2 که تمایلی به تغییر وضعیت ندارد دردسر ساز و مشکل آفرین است.
عدد 5 تمایل به استقلال طلبی دارد اما عدد 2 تمایل به تکیه کردن به افراد و شراکت دارد. پس نتیجه می گیریم فرد علیرغم باطنی اش مجبور می شود که مستقل شود. (ناسازگار)
نتیجه: از ماحصل بررسی دو ردیف اول و دوم نتایج زیر بدست می آید.
- شراکت و آشنائیهای جدید (100%).
- احتمالا کارجدید ، اقدام به سفر یا تغییر وضعیت که با شکست روبرو می شود.

صفر در جدول ماژور :
اولا صفر فاقد معناست و همیشه شخصی که در اعدادش صفر وجود دارد در زندگی دچار سرگردانی و تغییرراه می شود، حتی اگر صفر در ترکیبات ثانویه باشد و صرفا یک انرژی بسیار قوی و شدید است و همیشه معنایش رابه عنصر فرد، عدد دست چپش و به گردونه ای که درآن می نشیند اعمال می کند. صفر در جدول ماژور ایجاد سختی و فشار می کند، ولی معنایش را از اعداد بالاتر و پائین تر می گیرد.
وجود صفر در تاریخ تولد ایجاد شکست یا اغفال، اظطرار برای حرکت از میان محدودیتهای فیزیکی می کند. افرادی که صفر دارند دائما احساس گیر افتادگی در امور را دارند. به خصوص وقتیکه به عدد 3 اثر می کند. در این مورد شخص احساس مسئولیت پذیرفتن را ندارد.
صفر درعدد تقدیری قویترین صفر است . صفر در روز، ماه، سال در جایگاههای بعدی قرار دارند.
صفر در سال بسیار قوی است. زمانی این صفر ارزش بررسی را دارد که تنها صفر فرد باشد. کسانی که صفر دارند همیشه نیمه اول زندگیشان در سختی و فشار است و از نیمه دوم اوضاع زندگیشان بهتر می شود . (در ایران نیمه اول حدودا قبل از 40 سالگی است)
صفر زمانی که در اعداد شخصی ظاهر شود به خصوص در روز تولد و عدد تقدیری، باعث می شود که فرد در زندگی اش چندین تغییر مسیر بزرگ داشته باشد. وجود صفر به معنای کم بودن پاره ای از عناصر زندگی شخص است: پس شخص در زندگی اش از چیزهایی محروم خواهد بود. یعنی شخص یک سری اعمال را در زندگی اش نمی تواند انجام بدهد. صفر جلوی رشد متعادل را می گیرد؛ یعنی اگر فرد از یک جنبه رشد کند باعث کاهش رشد در جنبه های دیگر زندگی می شود. یعنی اگر این افراد رشد مالی زیادی بکند زندگی عاطفی و سلامتی ان دچار خطر می شود. صفر در مراحل خاصی از زندگی باعث محدودیت و نارضایتی در موفقیت های فردی یا عزلت نشینی می شود و فرد را خودسر و لجوج می کند. مزیت صفر اینست که عقیم است. یعنی وقتی به ریتم مثبت یا منفی اعداد دیگر می رسیم، اثرات این اعداد در ریتمهای بعدی ماندگار و پایدار است ولی به محض این که ریتم صفر تمام شود، اثرات آن نیز از بین می رود. صفر قوی (چندین صفر یا صفر در روز تولد یا عدد تقدیری ) معمولا باعث امور اجتماعی برجسته، قدرت و مقام می شود.
صفر در هر گردونه (Cycles) باعث رشد گردونه می شود ولی به ازای رنج و سختی . وجود صفر در هر گردونه غیاب اعداد آن گردونه را جبران می کند، به آن توانایی و خرد می دهد و به آن گردونه قدرت ایجاد موانع و وقایع کنترل نشده فراوانی را می دهد که به موفقیت منجر می شود.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٩/٢۳