ماه تولد

 روز شانس

عدد یا اعداد شانس 

 فروردین

 سه شنبه

 ۹

 اردیبهشت

 جمعه

 ۶

 خرداد

 چهار شنبه

 ۵

 تیر

 دو شنبه

 ۲

 مرداد

 یکشنبه

 ۱

 شهریور

 چهار شنبه

 ۵

 مهر

 جمعه

 ۶

 ابان

 سه شنبه

 ۹

 اذر

 پنج شنبه

 ۳

 دی

 شنبه

 ۲ - ۸

 بهمن

 شنبه

 ۱ - ۴ - ۷

 اسفند

 پنج شنبه

۲ - ۶ - ۷ 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٩