عدد احساسی / عدد روحی  (Spiritual Number):
 
عدد یک 1:
تمام انرژی اش متمرکز بر ایجاد طرح های جدید و ادامه آنها تا سر حد رسیدن به نتیجه ای موفقیت آمیز می باشد. جسارت درونی بازر، شخصیت مثبت، خلاق، اراده ای قوی، شخصیتی مصمم، جاه طلب، تمایل به اول بودن و غلبه، قدرتی نادر در تفکر و اداره زندگی به طور مستقل و رها از نظر دیگران، کاشف، رهبر، مبتکر.
 
عدد دو 2:
بسیار دوست داشتنی و مهربان. دیپلماتیک، صلح جو، متعادل و متین. فوق العاده حساس هستند. تحت نفوذ دیگران قرار، بی نهایت خیر خواه و دست و دلباز، اداره زندگی به وسیله احساسات درونی و نه با افکارشان.
 
عدد سه 3:
عملکردی وسیع، سالم، سرحال و شاد، هنرمندانی با خلاقیت و تخیلی قوی شدیداً کمال جو. خوشبین.
 
عدد چهار 4:
جدی، محکم، اهل عمل، مصمم در کار، اراده راسخ ایشان هدایتگر آنها به سوی پیروزی، عقل سلیم، نفرت از بحث ها و مشاجرات بیهوده، تقریباً به همان اندازه از اسراف و خرابکاری، سنت پرست، انسانهای یکنواخت، با دلبستگی های مادی.
 
عدد پنج 5:
به هوس هایشان جواب مثبت می دهند. طالب هیجان و ماجراجویی، طبیعت زود جوش، از پنهان کاری به دورند، تصمیم آنها خیلی زود عوض می شود، ناشکیباست، همیشه عاشق.
 
عدد شش 6:
دوری از حسادت و نفرت و مخالفت و ناسازگاری، عشق به مقدار فراوان، زندگی خانوادگی را در راس تمام آرزوها، عدد ازدواج، خانه و خانواده، مهربان، کمال گرا و سازگار.
 
عدد هفت 7:
با بصریت، تنهایی، خلاق، تمایلی قوی به اسرار غیبی، در ظاهر آرام، منفعل و حتی بی حالی، درون گرا، جذاب، عمیقاً معنوی.
 
عدد هشت 8:
احتیاج به تمجید دیگران، عزم بسیار قوی، اغلب احساس می کنند که درک نمی شوند و در نتیجه بیشتر اوقات قلبا احساس تنهایی می کنند. گرایش به سوی قدرت، در جنبه های والای زندگی بردبار و صبورند، ولی در راه اهداف مادی شان، احساسات را فراموش می کنند و عشق و وفاداری را گردن می زنند.

عدد نه 9:
سازگار، شتابزده، تابعیت از امیال آنی، رویاهای بزرگ، بسیار بشر دوست و کمال جو، برقراری صلح.

 

عدد شخصیتی (Personal Number):

عدد 1:
بی صبر و یاغی، تمایل برای تسلط به دیگران، زود خشم، در جمع شاد و با نشاط، در تنهایی غمگین، در زمان تحرک بسیار شاد، شوخ طبع، کشش به فعالیت های تازه و اماکن جدید، بسیار جذاب، نفر اول مخالف با صاحبنظران.
 
عدد 2:
معنقد به سرنوشت، جذاب و عاطفی، دوست دارید هدایت شوید تا آنکه هادی باشید. جذب حمایت دیگران، شنونده خوب هستید، دلسوز دیگران زود قهر و زود آشتی، شاکی و گله مند. معنقد به سرنوشت.
 
عدد 3:
بسیار سریع القضاوت. بسیار ماجراجو، خوشبین، گاهی اوقات هوس باز، ساده انگار، مستقل، زیر بار دیگران نمی روید. بسیار مغرور و اهل کل کار. بسیار سریع جوش، در سختی ها مکار، گاهی بی دقت و بی اهمیت نسیت به دیگران هستید.
 
عدد 4:
دیگران را همیشه مقصر می دانید و بیدلیل مخالفت می کنید. از نظر دیگران عبوس و تلخ ظاهر. بسیار جدی و محکم در زندگی حرکت می کنید. رک، کم حرف. کار برایتان مقدس است.

عدد 5:
اگر ذهن شلوغ و میل جنسی زیادتان را کنترل کنید در شغلتان موفق می شوید رک، دمدمی مزاج، بسیار سریع بر مردم اثر می گذارید. آزاد اندیش و روشن فکر، خلاق. در فشار  مظلوم نمایی و گریه زاری می کنید و به مکر متوسل می شوید که کم کسی می تواند خود را نجات دهد.

عدد 6:
با تغییرات و پیشرفت مخالفید. نیاز به تنهایی و نظم فکری. در ارتباطات بسیار موفقید. علاقه به هنر و زیبایی. فردی وارسته و یاور دیگران. زیر دستانتان بسیار شما را دوست دارند. دخالت در کار دیگران به علت سخاوت و گاهی از اعتماد آنها سوء استفاده می کنید.

عدد 7:

عمیق ساکت و پر رمز و راز. به انزوا بسیار نیازمندید و فقط در آن حال به آرامش می رسید. در جمع مضطرب و عصبی، علاقه مند به مسائل معنوی و علوم غریبه. تلخ زبان و منتقد.

عدد 8:

استفاده نابجا از قدرت دارید و در فشار دیگران را آزار می دهید. وقتی منفعتتان در کار باشد، از هر راهی استفاده می کنید. برای دیگران بسیار جذابید و وقتی نسبت به کسی بی علاقه می شوید نسبت به او بسیار بی ادب و خشن می شوید. اگر کسی برای شما استفاده نداشته باشد او را طرد می کنید. دشمنی بی رحم، در دوستی وفادار حامی و قابل اعتماد هستید.

عدد 9:
قدرت فریب دادن بالا. قدرتی زیاد برای برنده بودن دارید. فردی مثبت و خالص هستید که به نظرتان زندگی خشن و سخت است اهمیت به راستی و درستی. بعضی مواقع دمدمی و بی حال. در خشم غیر قابل کنترل و به یک دروغگو و خائن تبدیل می شوید.

عدد عمومی(General Number):عدد 1:
در زندگی زناشویی اگر منعطف نباشید شکست خواهید خورد. دارای ویژگی رهبری، مغرور، خودخواه، خودپسند، مسئولیت طلب، نیاز به اطاعت دیگران، بی اعتماد، رقابت طلب و متمرکز، طراح، با شهامت، مستبد، قلدر، مکار، سخاوتمند، پر اراده، مبتکر، افسرده، سلطه جو، پیشرو، دارای احساس سرخوردگی در درون.
 
عدد 2:
اجتماعی و عاطفی، افسونگر و ضعیف، جفتی ایده آل، گرم و پر حرارت، دهن بین، غافل خودپسند، بسیار زود رنج، دلتنگ و افسرده، دمدمی مزاج، راحت طلب، بی ثبات، با ملاحظه، سازگار، با تدبیر، میانجی و آشتی گر، سر به راه، غمخوار.
 
عدد 3:
خوش بین، پر استعداد و پر از عطش آموختن، کمال گرا، بی حساب و کتاب، دلیر، بی بند و بار، بی غل و غش، دارای احساساتی کنترل نشده، وفادار و آرمان گرا، بی مهار در بروز احساسات، دور اندیش و فعال، ظاهر ساز، اجتماعی، بذله گو و سرزنده، آشفته، وقت گذران و باطل، خوش بین و خلاق، نگران و دلواپس، اهل هنر، از خود گذشته و با عرضه، اگر به غرایز کوچک خود توجه نکنید آسیب خواهید دید، علاقه زیاد به مادیات شما در طرف منفی تثبیت خواهد کرد.
 
عدد 4:
پرکار و پرتلاش، وظیفه شناس، افسرده و حسود، وابسته به روش برنامه ریزی، دقیق، تنگ نظر و بد اخلاق، منضبط و سخت گوش، شورشی و نگران کننده، آرام، پایدار و آگاه، کوته بین، رک، بدون قدرت ابتکار، اهمیت بسیار به جزئیات می دهید، احساس وجود خلاء زندگی، اگر از نقش و وضعیت خود راضی باشید زندگی زناشویی موفقی خواهید داشت.

عدد 5:
پر جاذبه و همه فن حریف، افسرده،حواس پرت، کمک حال، با هوش، دمدمی و شتابزده، حسود، کنجکاو، زود رنج، پر جنب و جوش، عصبی، گرم مزاج، تیز زیرک، پر تنش، زود خشم، جاه طلب، انرژی جنسی بالا، و تمایل به تعدد روابط، علاقه به مسافرت، ضد برنامه ریزی و نمک نشناس.
 
عدد 6:
پر عرضه و غیرتمند، فضول، جان دوست و ترسو، خلاق و روحی عمیق، سردرگم و نق نقو، نکته سنج، بشر دوست، اسرافکار، اخلاق گرا، بی ثبات، شریف و مبادی آداب، مضطرب، موذی، خانواده دوست، فداکار و قابل اتکاء، خود محور، آرام و استوار، جوانمرد، به دنبال عشق، تنوع طلب.

عدد 7:
دوست دارید دیگران را تغییر بدهید. جذاب، سخاوتمند، ارتباطات ضعیف و دمدمی مزاج، غمخوار، مهربان، ناسازگار و مستبد، خردمند و کم حرف، آب زیر کاه، مرموز، مستقل و نکته سنج، مکار فریب کار، اصیل و متفکر و تحلیل گر، مخفی کار و منزوی، به ندرت از طرف دیگران درک می شوید، دارای الهامات روحی زیاد، کمال طلب و نا امید، قدرت شفا بخشی.
 
عدد 8:
بی تفاوتی و سهل انگاری شما را نابود می کند. مهربان، موفق، مخرب و خشن، فداکار و مصمم، افسرده، تنها، پول دوست، بی باک و متمرکز، پر ابهت، شاد، سرزنده و سالم، بسیار منضبط، افراطی و مقتدر، سالم و بلند پرواز، توازن و حس عدالت خواهی، در هر کاری موفق.
 
عدد 9:
انعطاف پذیر، مغموم و منزوی، دلربا، دور اندیش، سازگار، افسرده و دلسرد، نوع دوست، متواضع، افسار گسیخته در احساسات، خوددار، دارای حس همدردی، قدرت آگاهی دادن به دیگران، مبارز و جنگجوی بالفطره.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٩/٢۳