تمام افرادی که در تاریخ های فوق متولد شده اند تحت تاثیر عدد 1 وخورشید قرار دارند. ماه آبان تحت تاثیر سیاره زهره است . خصوصیات خواندنی که تحت نفوذ عدد 1 هستند تقریباً در مورد تاریخ های دیگر هم صدق می کند. بعلاوه خصوصیات ویژه ای که متولدین سایر روزها دارند نیز به طور جداگانه شرح داده شده است.

 

متولد 11 آبان

شخصیت

از این فرد انرژی عظیمی ساطع میشود. نفوذ زیادی بر دیگران دارد. بسیار خلاق، قوی ، مقتدر است. اگر مدیر باشد ایده های جدید بسیاری ارائه می دهد. در مسایل سیاسی به موفقیتهای بسیار دست پیدا می کند. ملاحظه کار و سخن چین است. ستیزه جو و دراجرای نقشه هایش مصمم است. با زیردستانش با فروتنی برخورد میکند. با هوش و بذله گو است و توانایی به دست آوردن جواب سوالهای بسیار جدی وسخت را دارد. عشق را به سخره می گیرد. لحن طعنه آمیزش مانند نیش عقرب است. احساساتی است وبه خاطر سهل انگاری به راحتی آسیب می بیند. خشمش چندان طول نمی کشد بسیار سخاوتمند و بخشنده است. این فرد تحت تاثیر خورشید است و ابتکار، فعالیت ، قدرت بیان، جدیت و هنر از علایم مشخصه اوست. فردی خودجوش است و به هر چیزی نگرش مثبت دارد .از زندگی لذت می برد. در انجام کارها معمولا موفق است و توانایی نشست و برخاست با هر جمعی را دارد. ذاتاً هنرمند است و این تواناییها در وجودش بالفطره هستند. بسیار خوش سلیقه است و همیشه زیباترین ها را انتخاب می کند .بندرت به طور جدی و عمیق وارد موضوعی می شود با اطلاعات و معلومات بسیاری که دارد میتواند بر دیگران نفوذ داشته باشد. او بیشتر قهرمان اتاق پذیرایی است. دمدمی مزاج است و به دوستی اش وفادار نیست. درستکار وصادق است و عیبهایش را قبول می کند. می تواند بی مقدمه در گفتگویی شرکت کند وخود را نشان بدهد. گرایش مذهبی دارد اما در عقایدش خرافاتی ومتعصب نیست. گاهی سرسخت وخودخواه میشود. عاشق اختراع و خلق است. بهترین قاضی وعدالت خواه بشریت است. اهل دنباله روی نیست وهمیشه میل به رهبری دارد. ایده های نو او را به شدت به هیجان می آورند و او از این موضوع بیشتر ازداشتن حساب بانکی خوشحال می شود.داشتن ایده های جدید باعث می شود که همیشه احساس جوانی کند.

متولد 20 آبان

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 11 آبان را دارید.پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

بسیار گیراست و مانند آهن ربا همه را جذب خود میکند. بخاطر اطلاعات و هوش بسیارش مورد احترام همه است. از پدر، پدر زن ، همسر و مادر کمک مالی دریافت میکند. موفقیتهای او بعد از سن 41 سالگی است. درکار موقعیت خوبی دارد وهمیشه موفق است. چهارشانه و قیافه مردانه ای دارد. عاشق صداقت است. این عدد نشانه محترم بودن واعتماد به نفس است . این فرد به خاطر عزم راسخ و اراده قوی می تواند هم به شهرت و هم به بدنامی برسد. فرد سالمی است و معمولاً به سرعت بهبود مییابد. دوست دارد به دیگران کمک کند و توقع جبران هم ندارد با دوستانش رابطه ای صادقانه دارد.

متولد 29 آبان:

شما همۀ خصوصیات اصلی متولدین 11آبان را دارید، پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

بسیار فعال و پرانرژی وبا شوق وذوق است. استعداد پژوهش وتحقیق داردو هرکاری را از راه منطقی اش انجام میدهد. سریع تصمیم می گیرد و همیشه درگیر چند موضوع مرتبط به هم است. او به ورزش علی الخصوص اسب سواری، تیراندازی و بازی های پهلوانی علاقمند است. درامورعشقی صبوروبی پروا است وممکن است با چنین خصوصیتی پایانی پرنزاع به همراه داشته باشد. دوست دارد به دیگران کمک کند مورداعتماد مردم است. این عدد ضامن موفقیت، صداقت وشادی است. دیگران به سختی او را درک می کنند. همیشه در جمع است، ولی قلباً احساس تنهایی میکند. کله شق است ونمیتواند با دیگران کار کند. محتاط است وحتی به جزئیات هم دقت میکند. سخنگوی قابلی نیست. اما می تواند احساساتش را ازطریق نوشتن شرح بدهد واین نشانه این است که میتواند نویسنده خوبی بشود.

متولد 8 آذر

شما همۀ خصوصیات اصلی متولدین 11آبان را دارید، پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

بشدت جاه طلب است. معمولادرهرکاری موفق است وبه اسم ورسم می رسد، اما بندرت مانند دیگران درمسایل مالی موفق است. باید درانتخاب همسر دقت کند. دوراندیشی دارد  اما به خاطر اعتماد بیش از حد به دیگران اکثراً فرصتهای بسیاری را از دست می دهد. مرتب شغلش را تغییر میدهد. بندرت احساساتش را بروزمیدهد وبه همین خاطر به نظر ادمی دلسرد وبی روح می آید. عزم واراده ای راسخ وسرکش دارد و درانجام نقشه هایش هرگز تعلل نمی کند.

از لحاظ مالی:

در مسایل مالی خوش شانس است به خاطر به دست آوردن پول و فرصت هایی که بدست می آورد اکثرا خودنمایی میک ند. ذاتا اهل جمع کردن پول و ثروت نیست. اما رفتار و ظاهرش او را شبیه ثروتمندان میکند. به شرط بندی علاقه دارد واگر نتواند این وسوسه راکنترل کند ممکن است تمام سرمایه و ثروتش را ازدست بدهد.

از لحاظ شغلی :

او عاشق کارهای پرمخاطره و پرمسئولیت است و به عنوان پیمان کار، نقشه کش، مهندس طرح های بزرگ سازنده ، طرح های بدیع و جسورانه موفق است. مشکل اصلی این فرد در ارتباط با کار این است که به کاری برای مدتی طولانی نمی چسبد وهر سه سال یک بار کارش را عوض میکند. برای کارهای تبلیغاتی روزنامه نگاریف تصدی سینما و کارهای نمایشی مناسب است.

می تواند شغلی راانتخاب کند که درارتباط با کشورهای دیگر باشد که در این میان سفارت وتجارت از همه مناسب تر است. روحیه یک رهبر رادارد ومیتواند رئیس یا مدیر عامل یک سازمان باشد. شغل جراحی، جواهر سازی ، برق و کارهای پژوهشی هم برای وی مناسب است.

از لحاظ سلامتی:

گلودرد ، مشکلات ریه ونای او را آزاد می دهند. هرگز نباید در جاهای سرد یا مرطوب زندگی کند. او برای سالم ماندن نیازمند نور خورشید است. مشکلات چشمی و قلبی هم او را تهدید می کند. اما بیشترین چیزی که می تواند سلامتی او را تهدید کند فشار وخشم بیش ازحد است که در این زمینه هم باید خود را کنترل کند.

ازدواج ودوستان :

این فرد گرایشی ذاتی به متولدین  30 تیر تا 30 مرداد و  29 مهر تا  30 آذر و 2 اسفند تا 1 اردیبهشت وکسانی که تحت تاثیر اعداد 1-2-4-5-7 هستند،دارد. پس توصیه می شود که همسرش را از بین این اعداد انتخاب کند.

فرد تحت نفوذ عدد 1 به عنوان شوهر

زورمند وقوی و سالم و آتش مزاج وعلاقمند به زندگی زناشویی است. علاقمند به داشتن زنی زیبا ومطیع در برابر خواسته هایش است. زندگی خانواگی و بچه هایش را دوست دارد ومایل به داشتن خانه ای خوب است. معمولا با تندمزاجی زندگی زناشویی خویش را به سوی لجبازی وبی قانونی هدایت می کند وتصویری خیالی ورویایی ازهمسری که میخواهد داشته باشد درذهن دارد. بیشترین مشکل در زندگی زناشویی این فرد ناشی از رضایت او از این عشق خیالی است.

 

فرد تحت نفوذ عدد 1 به عنوان زن:

زنی جالب برای مردی جاه طلب است. عاقل است و در گفتگوها هوشمندانه ظاهر می شود در فعالیت های شوهرش نقش یک دستیار را بازی می کند. این فرد به کاری اشتغال دارد و باعث افزایش درآمد خانواده می شود. اگر با مردی آتشین مزاج و ثروتمند ازدواج کند احساس رضایت می کند. اگر چه بچه هایش را خیلی دوست دارد اما به آنها چندان توجهی ندارد و می خواهد آنها روی پای خود بایستند. باید مراقب باشد تا با بدخلقی هایش موجب ناراحتی اعضای خانواده نشود . به او توصیه می شود که دوستی را به عنوان محرم راز برای خود پیدا کند.

دوستان:

 بهترین دوستان این فرد کسانی هستند که تحت تاثیر اعداد 1-3-4-5-7-9 و متولدین ماه های بهمن ، اردیبهشت، مرداد و هم ماه خودش باشد. او به کسانی که سریع هستند و جرات و جدیت دارند نیز علاقمند است

روزها و اعداد خوش یمن:

 روزهای یکشنبه ، دوشنبه، پنجشنبه و اعداد 1-4-9 برای وی خوش یمن هستند. بنابر این توصیه می شود که کارهای مهم زندگیش را در این روزها یا اعداد انجام دهد. می تواند شانس خود را در خرید بلیط بخت آزمایی که کل ارقام آن 1-4-9 و یا سه رقم آخر آن 1-4-9 باشد نیز امتحان کند.

رنگهای خوش یمن:

 طلایی ، زرد، نارنجی و زرشکی

سنگها و جواهرات قیمتی خوش یمن:

زمرد سبز، یاقوت، سنگ مروارید نما، سنگ سبز

مهمترین سالهای زندگی

 : 1- 10- 19-28-37-46-55-64-73...

صفات و ویژگیهای خوب:

 عزم راسخ، پویایی، توانایی ، داشتن عزم ، پژوهش ، قدرت، استعداد.

صفات زیان آور و بد:

لجاجت، کناره گیری ، سلطه گری ، فضولی، سختی، تکبر ، خودنمایی و ولخرجی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٩