تقویم‌های گرافیکی

در این کتاب حرکت سیارات توسط ذیج‌های گرافیکی با یک معیار روزانه و هم با یک معیار سالانه  ارائه می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره ساخت این تقویم‌ها می‌توانید به فصل اول، بخش ساختار تقویم‌ها مراجعه کنید. در تقویم سالانه موقعیت سیارات «کند دوران» یعنی مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو برای 150 سال از سال 1900 میلادی تا 2150 (1529 هجری شمسی)  ارائه می‌شوند. در تقویم روزانه حرکت خورشید، ماه و همه سیارات برای هر روز و  ارائه داده می‌شود. با کمک این تقویم‌ها می‌توان به ‌راحتی دانست که سیارات در کدام برج قرار گرفته‌اند.

تقویم روزانه

این تقویم دارای ده ستون که کنار هم قرار گرفته‌اند می‌باشد و هر ستون، حرکت و موقعیت یک سیاره را نشان می‌دهد. ترتیب کنار هم گذاشتن ستون‌ها طبق سرعت دورانی سیارات است، یعنی با سریع‌ترین سیاره (کره ماه) آغاز می‌شود و با کندترین سیاره (پلوتو) تمام می‌شود. به‌عبارت دیگر، پنج ستون اول موقعیت سیارات «سریع‌الدوران» و پنج ستون آخر موقعیت سیارات «کند دوران» را نشان می‌دهد. سیارات مریخ، زهره، عطارد همراه با خورشید و کره ماه سریع‌الدوران نامیده می‌شوند؛ زیرا حرکت دورانی آنها نسبت به سیارات دیگر خیلی سریع‌تر است. سیارات مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو «کند دوران» نامیده می‌شوند.

1-  ستون اول حرکت دورانی کره ماه را نشان می‌دهد. حرکت ماه کم و بیش یکسان است و همیشه دارای حرکت جلورونده می‌باشد، یعنی مثل سیارات دیگر حرکت رجعی ندارد. کره ماه حدوداً 5/27 روز نیاز دارد تا از همه 12 برج عبور کند و برای عبور از یک برج به‌طور متوسط به دو روز و شش ساعت نیاز دارد.

2-  ستون دوم حرکت دورانی خورشید (زمین) را نشان می‌دهد. برای عبور از همه 12 برج به 12 ماه و برای عبور از یک برج به یک ماه نیاز دارد. مانند کره ماه حرکت خورشید کم و بیش یکسان و جلورونده است.

3-  ستون سوم حرکت دورانی عطارد را نشان می‌دهد. از آن‌جایی که عطارد نزدیک‌ترین سیاره به خورشید است موقعیت زمین مرکزی عطارد کم و بیش مانند موقعیت خورشید است، یعنی عطارد همیشه در همان برجی است که خورشید در آن قرار گرفته است و بعضی اوقات عطارد در برج قبلی یا بعدی نسبت به خورشید قرار می‌گیرد. حدود هر چهار ماه عطارد برای 24 روز حرکت رجعی دارد و حدوداً به مقدار 11 درجه به سمت عقب حرکت می‌کند و به همین علت زمان عبور از یک برج خیلی نامنظم است. به‌طور متوسط هر سال یک بار از همه 12 برج عبور می‌کند.

4-  ستون چهارم حرکت دورانی زهره را نشان می‌دهد. زهره مانند عطارد یک سیاره داخلی است یعنی مدار زهره در داخل مدار زمین قرار گرفته است و به همین علت موقعیت زهره کم و بیش مانند موقعیت خورشید است و حداکثر اختلاف با موقعیت خورشید حدود یک تا دو برج می‌باشد. هر 19 ماه برای 40 روز و به مقدار 15 درجه حرکت رجعی دارد و به‌طور متوسط هر سال یک بار از همه 12 برج عبور می‌کند.

5-  ستون پنجم حرکت دورانی مریخ را نشان می‌دهد. زمان لازم برای عبور از همه 12 برج حدود 23 ماه است. حدوداً هر 25 ماه برای حدود 68 روز حرکت رجعی دارد.

6-  ستون ششم دوره 12 ساله مشتری را نشان می‌دهد. حدوداً برای یک سال در یک برج می‌ماند و هر 13 ماه برای مدت 4 ماه حرکت رجعی دارد.

7-  ستون هفتم حرکت دورانی زحل را نشان می‌دهد. دوره تناوب زحل حدود 30 سال است و به مدت حدود 5/2 سال در یک برج می‌ماند. هر 12 ماه به مدت 5/4 ماه حرکت رجعی دارد.

8-  ستون هشتم حرکت دورانی اورانوس را نشان می‌دهد. دوره تناوب اورانوس حدود 84 سال است و به مدت حدود هفت سال در یک برج می‌ماند. هر 12 ماه به مدت حدود پنج ماه حرکت رجعی دارد.

9-  ستون نهم حرکت دورانی نپتون را نشان می‌دهد. دوره تناوب این سیاره حدود 165 سال است و به مدت حدود 14 سال در یک برج می‌ماند. هر 12 ماه به مدت حدود 5 ماه حرکت رجعی دارد.

10-ستون دهم حرکت دورانی پلوتو را نشان می‌دهد. دوره تناوب این سیاره حدود 251 سال است و به علت نامنظم بودن حرکت این سیاره به مدت حدود 10 تا 25 سال در یک برج می‌ماند. هر 12 ماه به مدت حدود 5 ماه حرکت رجعی دارد.

آن تقویمی که با حرف   C مشخص شده است، ذیج اصلی یا استاندارد است و با ذیج‌های بین‌المللی مطابقت دارد. برای این‌که تاریخ وقوع رویدادها با دقت بیشتر با حرکت سیارات مطابقت داشته باشد تقویم‌های B، D، A تهیه شده است و استفاده از آنها وابسته به روز و ماه تولد شخص است. در تقویم روزانه ورود و خروج سیارات از برج‌ها با دقت یک روز و در مورد کره ماه با دقت چند ساعت  ارائه شده است.

تقویم سالانه

به علت این‌که سیارات کند دوران دارای دوره‌هی تناوب درازمدتی هستند و برای مدت زیادی در یک برج می‌مانند، لذا تقویم سالانه تهیه شده است تا موقعیت این سیارات راحت‌تر مورد تفسیر قرار بگیرند. همه توضیحات که برای سیارات کند دوران در تقویم روزانه  ارائه شده است برای این تقویم هم صدق می‌کند.

در تقویم سالانه موقعیت گره صعودی کره ماه (رأس) نیز نشان داده می شود. این یک سیاره نیست و در استرولوژی هندیان به‌عنوان «سیاره سایه‌ای» معروف است. دوره تناوب آن 61/18 سال است و بر خلاف سیارات دیگر حرکت می‌کند، یعنی رأس کم و بیش به‌طور یکنواخت حرکت رجعی دارد. رأس و ذنب برای تعیین کسوف و خسوف مهم هستند ولی برای تفسیر تقویم‌ها فعلاً مورد استفاده قرار نخواهند گرفت و اثر اینها باید بیشتر مورد بررسی قرار گرفته شود. در تقویم سالانه ملاحظه می‌شود که قسمت اول و آخر اکثر برج‌ها شکسته به‌نظر می‌آیند و در مورد مشتری چنین شکستگی‌ها زیاد وجود دارد. اینها به علت حرکت رجعی سیارات بوجود می‌آیند و بیشتر از چند ماه طول نمی‌کشند. این‌جا سیاره وارد یک برج می‌شود و هنگام حرکت رجعی دوباره به برج قبلی برمی‌گردد و بعد از مدتی با حرکت جلورونده مجدداً وارد اولین برج می‌شود. در مورد رأس و ذنب که حرکت یکنواخت دارند این شکستگی‌ها وجود ندارند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٥