زودیاک برجی

در گذشته، بعد از مدتی منجمین متوجه شدند که ثوابت، آن مرجع ثابتی نیست که می‌پنداشتند و بنابراین زودیاک برجی توسعه یافت. زودیاک برجی، منطقه‌البروجی است که دیگر بر ثوابت مبتنی نیست بلکه بر موقعیت مسیر خورشید نسبت به خط استوای زمین. مسیر زمین دور خورشید Ecliptic یا دایره‌البروج نامیده می‌شود و مرجع اصلی دستگاه مختصات سماوی امروزی است. این دایره‌البروج مانند منطقه‌البروج به 12 برج که دامنه هر یکی از آنها سی درجه است، تقسیم می‌شود. روزی که خورشید از خط استوای زمین عبور می‌کند و به سمت شمال حرکت می‌کند، اول فروردین یا آغاز سال شمرده می‌شود و آن قسمت از دایره‌البروج که خورشید در آن قرار گرفته است به‌عنوان اعتدال بهار و هم‌چنین آغاز دایره‌البروج به‌حساب می‌آید.

طبق شرح فوق ملاحظه می‌شود که دو نوع منطقه‌البروج وجود دارد که یکی از آنها مبتنی بر ثوابت و دیگری مبتنی بر مسیر کره زمین دور خورشید می‌باشد. به‌ علت اثر نیروی جاذبه خورشید و کره ماه بر روی کره زمین یک پدیده‌ای به‌نام «تقدیم اعتدالین» بوجود می‌آید که باعث می‌شود این دو منطقه‌البروج با همدیگر مطابقت نداشته باشند و به‌طور تدریجی اختلاف فاصله بین این دو زودیاک بزرگتر می‌شود و دارای پی‌آمدهای مهمی که اعتبار استرولوژی را زیر سؤال می‌برد می‌باشد. درباره این موضوع بعداً بیشتر سخن به میان خواهیم آورد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٥