لوح پاکوا و تیرهای نامرئی

شار که به انرژی منفی یا تیر زهر آگین نیز معروف است اکثرا توسط خطوط مستقیم یا زوایای تندی که به سمت شما نشانه رفته اند تولید میشود.

یک مثال بارز خیابانی است که مستقیما به سمت ورودی اصلی یک ساختمان منتهی میشود ، چنین شرایطی موجب ایجاد شاری میشود که به کیفیت زندگی ساکنان ساختمان آسیب میرساند.

شرایط رایج دیگری که باعث ایجاد شار میشود نبش ساختمانی در همسایگی شماست که با زاویه 45 درجه به سمت آپارتمان شما نشانه رفته است ، نبش این خیابان در چنین حالتی برای هرچه که در مسیر آن قرار دارد تیری زهرآگین محسوب میشود.

در صورت دیده شدن شار نیز راه حل هایی برای جلوگیری از تاثیر منفی آن وجود دارد و یک راه حل ساده کشیدن پرده های پنجره رو به شار است و راه حل دیگر گذاشتن یک لوح پاکوای آیینه دار در مقابل تهدید شار برای انعکاس و برگرداندن آن به منشاء اولیه است.

 


آینه پاکوا

آینه ها که در فنگ شویی نقش مهمی دارند معمولا یین یا منفعل به شمار میروند اما آینه نصب شده در وسط لوح پاکوا یانگ و فعال محسوب میشود و دلیل این استثناء احاطه این آینه توسط هشت سه خطه مربوط به یی چینگ است که به آن قدرت و نیرو میدهند.

آینه پاکوا اغلب در مرکز یک قطعه چوب که به شکل هشت ضلعی است نصب میشود ، هشت ضلعی از دیرباز در چین شکلی خوش یمن تلقی میشده است.

آینه های پاکوا معمولا کوچک ساخته میشوند زیرا اعتقاد بر این است که اندازه کوچک آنها باعث تمرکز نیروی آنها میشود و مهمترین دلیل اینکه کوچکی اندازه از دیده شدن آنها توسط کسانی که شار می رستند جلوگیری میکند.

مناسب ترین محل نصب برای آیینه پاکوا دیوارهای خارجی ساختمان است ، هرچند در صورت تمایل میتوان در داخل منزل نیز از ان استفاده کرد.

گفته میشود آویختن آنها در بالای پنجره یا دری که مورد تهدید شار است بسیار موثر است ، مانند دری که روبروی پله ها باز میشود.

هرگز دو اینه پاکوا را روبروی هم نصب نکنید زیرا انرژی منفی یا همان شار را منعکس میکند ، از آینه پاکوا به تنهایی استفاده کنید و اگر همسایه تان مانند شما اینه پاکوایی بر در ورودی خانه اش قرار داده است از مقابل هم قرار دادن دو اینه خودداری کنید.

» آینه پاکوا را به در یا داخل آن بیاویزید و مطمئن شوید که آن را درست آویزان کرده اید یعنی دقت کنید که سه خط صاف و مستقیم در بالا قرار داشته باشند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٢٩