عناصر و جهت ها در فنگ شویی

هر یک از عناصر با جهتی از قطب نما همراه است ، بنابر این خانه هر فرد با توجه به قرارگیری جهت در ورودی تحت تاثیر یکی از عناصر زیر میباشد ، جهت قرارگیری هز عنصر عبارتست از :

عنصر اب » شمال عنصر چوب » شرق . جنوب شرقی عنصر آتش » جنوب

عنصر خاک » مرکز . شمال شرقی . جنوب غربی عنصر فلز » غرب . شمال غربی

کاربرد عناصر در فنگ شویی

بغیر از جهت های جغرافیایی ، هر عنصر دارای رنگ ، شکل و نماد خاصی میباشد و بر اساس همین نیز باید هر عنصر در جهت مناسب خود قرار داشته باشد.

باید همواره مراقب بود تا در چرخه عناصر مشکلی بوجو نیاید همانطور که قبلا گفته شد چرخه سازنده به چرخه مخرب تبدیل نشود ، با استفاده از رنگ ، شکل و نمادهای مربوط به هر عنصر میتوان در صورتی که چرخه مخرب و ناهماهنگی عناصر ایجاد شود ان را به راحتی حل نمود.

مثال : اگر در بخش غرب خانه ( که با توجه به جهت جغرافیایی تحت تاثیر عنصر فلز است ) یک شومینه ( که تحت تاثیر عنصر اتش است ) قرار داشته باشد ، بدلیل تضاد میان عناصر فلز و آتش چرخه مخرب ایجاد میشود و باید برای هماهنگی و حل این مشکل از عنصری که مابین این دو عنصر در چرخه سازنده قرار دارد و با هر دو این دو عنصر هماهنگ است استفاده کرد ، عنصر خاک م
ابین این دو عنصر قرار دارد و میتوان از قالیچه ای مربع شکل ، شیئ زرد رنگ یا نماد امپراتور برای حل مشکل استفاده کرد.

عناصر و نمادها در فنگ شویی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٢٩