یین و یانگ در فنگ شویی

تایجیتو ( شکل بالا ) نماد سنتی نشان‌گر نیروهای یین و یانگ میباشد و به دو صورت در زبان چینی نوشته میشود : چینی ساده 阴阳 ، چینی سنتی 陰陽 و مفهومی است در نگرش چینیان باستان به نظام جهان.

یین و یانگ شکل ساده‌شده‌ای از مفهوم یگانگی متضادها است.

از دیدگاه چینیان باستان و تائوباوران، در همهٔ پدیده‌ها و اشیاء غیر ایستا در جهان هستی، دو اصل متضاد ولی مکمل وجود دارد.

یین و یانگ نشان دهنده قطب‌های مخالف و تضادهای جهان هستند ، البته این بدان معنا نیست که یانگ خوب است و یین بد است ، در حقیقت این تحریفی نادرست است بلکه یین و یانگ مانند شب و روز یا زمستان و تابستان بخشی از چرخه هستی هستند.

وقتی تعادل و احساس خوبی به وجود می‌آید که تعادل بین یین و یانگ برقرار باشد.

نقطه‌های متضادی که داخل شکل یین و یانگ دیده می‌شود به این مفهوم است که یین وقتی به حداکثر خودش برسد و می خواهد تمام شود در درونش یانگ را دارد و وقتی هم که یانگ میخواهد به حداکثر خود برسد در درونش یین را دارد ، یعنی وقتی یکی تمام می‌شود دیگری در درونش رشد میکند و این چرخه ادامه پیدا میکند.

یین و یانگ به ترتیب نام اصل‌ها یا نیروهای مکمل مادینه و نرینهٔ جهان است که همهٔ وجوه زندگی را در بر می‌گیرد.

یین در لغت به معنای سمت سایه گرفتهٔ تپه است و یانگ سمت آفتاب‌رو ، یین معمولاً مترادف زمین شمرده می‌شود که تاریک و سرد است و هر چیز بدی به آن نسبت داده میشود و یانگ مترادف آسمان است و روشن و گرم و خوب شمرده می‌شود.

هیچ چیزی کاملا یین یا کاملا یانگ نیست ، مثلا آب سرد در مقابل آب جوش یین است ولی در مقابل یخ یانگ است.

یین و یانگ کاملا به هم وابسته اند و هیچ کدام بدون دیگری نمی‌توانند وجود داشته باشند ، نور بدون تاریکی معنی ندارد

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٢٩