آتش افروخته : نشانگر قوت و قدرت است ، حاکم و سر پرست.

آتش : از تصمیم گیری عجولانه بپر هیزید ، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.

آدم : اگر نزدیک دسته باشد ، ملاقات کننده ای خواهیدداشت ؛ اگر آدم شکل تاریک و روشنی داشته باشد ، اختلاف با اطرافیان است و اگر نزدیک دسته باشد ، ملاقات کنندهای خواهیدداشت و اگر آدم موهای پر پشتی داشته باشد هدیه ای در یافت میکنید.

آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

آهو : همسر با وفا ، در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی ، زیبایی و کمروئی ؛ در طالع خود همسری با وفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

آفتابه : راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمت کردن به صورت گروهی.

آتش بازی : مشاجره، مشکلات شخصی و اتفاقی ناخوشایند است.

آب فشان : موفقیت و شادی ، در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

آتش کوتاه : نزدیک شدن به مقام والاتی و در کار بسته اش گشایش ایجاد میشود.

آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

آفتاب : سمبل ، دانش ، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

آسیاب : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد و با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

ابرو : نیت و آراستگی و دینداری در او به حد کمال میباشد.

ابر : کسی که ابر در فنجان اوست ، خداوند به او علم و حکمت عطا میفرماید و مردم از علم او بهرمند خواهند شد ؛ اما بودن ابرها در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره میکند.

انسان در حال دعا کردن : دعای خیر والدین یا عزیزی و بر آورده شدن حاجت هاست.

انسان : دو انسان چهره به چهره گفتگو و سازگاری ؛ دو انسان پشت به پشت نشانه دلخوریست و یک انسان به آمدن مهمان اشاره میکند و بعضی ها دیده شدن یک انسان در فال را به خود فالگیر تعبیر میکنند و دست در دست بودن یک زن و مرد به ازدواج ، دست در دست بودن دو زن به صحبت علیه کسی ، دست در دست بودن دو مرد رسیدن به سازگاری تعبیر میشود.

انسان در حال سجده : شکرانه اجابت دعا و التماس و زاری به درگاه خداوند است.

انار : صاحب زن خوش سیما خواهید شد.

استخوان : نشانه مالی است که معیشت و زندگی او را از طریق آن میگذرد.

اژدها : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکند ؛ همچنین نشانه دشمنی بزرگ ، خشم ، کینه قدیمی ، احتیاط و هشدار میباشد.

اره : نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنهاست.

اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه است.

اتومبیل : دلیل بر آن باشد که آرزو دارد به سفر دور و دراز بروبد.

اتاق : نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد ، سعی کنیید از محبت به اظرافیان غافل نشوید.

انگور : بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد ، اصراف نکنید.

انگشتری : از صاحب مهر و نقش و نشان به او ثروتی خواهد رسید.

انگشت : علامت یکی از عادات پنج گانه میباشد.

انجیر : نشانه غم و غصه ای میباشد که به شما خواهد رسید ، مشکلاتی ایجاد خواهند شد.

ابر باران زا : بعضی مسائل را توضیح میدهد ؛ بودن ابر در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره میکند ؛ ابر باران زا در فنجان یک فرد یعنی خداوند به او علم و حکمت عطا میکند و مردم از او بهره مند می شوند ، همجنین نشانه تغییرات و نزول برکت و گذشتن و عبور از سختیهاست.

اسب سوار : مرد تازه ای در زندگی ، خبر خوش ، نامزدی ، برطرف شدن دلتنگی و آرزوها ، رسیدن مهمان و دوستی .

اسب : اسب سمبل آرزوهاست ، به خصوص به مژده ای در مورد دل اشاره میکند ، تغییرات در وضع زندگی


باز ( پرنده ): آسایش ، شادی ، بشارت دادن ، رسیدن به مراد و یافتن مال است.

بادمجان : غم و اندوه ، به سراغ غم و اندوه نزدیک شد.

بیل : بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد ، کوشش کنید تا به موفقیت برسید.

بار و اندوخته : پس انداز است.

بطری : مواظب سلامت خود باشید ؛ هشدار داده میشود که دعوا و جر و بحث نکنید.

بشکه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور ، شب نشینی ، مراسم با شکوه و عروسی در پیش است.

بسته هدیه : رهائی از گرفتاری است و بسته باز یعنی اینکه به مرور زمان نگرانی ها بر طرف خواهند شد.

ببر : دشمن دلیل بی باک ، اما بزرگوار و مهربان و جوانمرد است.

بالن : توطئه از جانب افراد زیادی در کمین است ؛ درگیر عشقی نامناسب خواهید شد.

باد بزن : دعوا از سر حسادت و اختلاف همسایگی است.

بینی : قدرت تشخیص ؛ حس فعال و کوشا بودن.

برج ( قلعه ) : تصادف ناگهانی ؛ دعوا ؛ ترس ؛ مقاومت در برابر مشکلات و امید است.


پاکت : در یافت خبری شاد ، از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

پا : عمری کوتاه خواهید داشت و یا سفری کوتاه در پیش خواهید داشت ؛ همچنین پیشروی اهداف ، استقامت و حرکت است.

پلنگ : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

پل : عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر است ، موفقیت در زندگی و رفع غم و غصه ها و حل مسئله ای طولانی.

پروانه : در خیال و اندیشه بر سر میبرید و بر اثر ضعف و ناتوانی خود را به هلاکت میرسانید ؛ ماجرای عشقی معصوم،شادی های روزانه و بلند پروازی و حساس و ظریف بودن ، تحول ، مهربانی و بوالهوسی.

پرنده : خبر خوش ، ملاقات های سودمند و شادی بخش و ارمغان خوبی در راه دارید ؛ پرنده خبر دهنده بخت و اقبال است و اگر در نوک خود چیزی حمل کند به دریافت خبری خوب در آینده نزدیک اشاره می کند و پرنده ایستاده هم به سفری سودمند و یا شادی اشاره میکند.

پرده : کنجکاو بودن در زندگی ، میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

پرچم : آماده مشکلات در زندگی باشید و از صحنه خارج نشوید ؛ نشانه خطر است.

پر : تن پروری ، زندگی در ناز و نعمت شما را سخت تن پرور و بیکار بار آورده است.

پیمانه : نظم و نظام در کارها و داشتن راستی و درستی با مردم است ، مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.

پول : نشانه آن است که وقت و انرژی خود را از دست میدهد و از چیزی رنج میبرید.

پنجه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

پنجره : نشانگر چشم است که گفته اند چشم دریچه روح است که اگر بسته باشد ، ناامیدی میرساند.

پنجره باز : یک شکست خوش عاقبت در پیش رو دارید.

پلکان : در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.

پرستو : خبر خوب و تحولی جهشی که باید در آن محتاط بود.

پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات است.

تخت : به سفری بزرگ میرود و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب میشود.

تبر : کسی که نتواند با مشکلات دست و پنجه نرم کند و شکست خواهد خورد.

تیر و کمان : تعهد دروغی میکند تا مردم را به آن وسیله فریب بدهد.

تیر : حق و درستی را زیر پا گذارد و نشانه ای است به طرف دوست و دشمن.

توپ : ورزش ، با ورزش کردن میتوانید از بیماری خلاصی یابید ؛ همچنین توپ به زندگی سخت و بدون ثبات اشاره می کند و به معنی بی اساسی و بی بنیانی زندگی و تغییرات بدون آرامش است.

ترازو : نشانه عدل و انصاف است ، ترازوی میزان ، از عدل و درستی حکم میکند ؛ رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه است.

تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهد شد. موفقیت و خوشحالی.

تخم مرغ بزرگ : بخت و اقبال بزرگ است.

تخم مرغ شکسته شده : یاس و نا امیدی و از بین رفتن بخت و اقبال است.

تخت خواب : ازدواج ؛ گاهی مواقع کسالت است یا اینکه به سفر بزرگی میرود و به جاه و مقامی خواهد رسید و بر دشمنان غالب میشود.

تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ و همچنین در یک دعوا فاتح شدن است.

تپه های منفرد : خطرات و دوستان بد میباشد.


حوض : علم و دانش ، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن علمش افزونی میابد.

حلقه شکسته : نا امیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

حلقه : خواستگاری ، ازدواج خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی ؛ انجام یک معامله، خواستگاری و نامزدی.

حصار : در بند قرار گرفتن ، جای امن ، مدتی باید احتیاط کنید.

حبه : بیماری ، شفا ، بهبودی ، بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد.

حلقه گل : غصه ای که هنوز برطرف نشده است.حلقه بریده شده،رهایی از غصه هاست و حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان باشد یعنی اینکه میل به داشتن فرزند تحقق میابد.


خرس : دشمن بدطینت ، احمق و تند خو ، از این خصلتها دوری کنید ؛ نشان دهنده تکیه گاه و یاور و یعنی اینکه متکی به کسی یا چیزی بودن.

خیمه : تامین مالی ، آفزایش مال و نعمت ، نگران آینده نباشید.

خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است ، به استعداد فوق العاده ای میرسد ، نشانه برکتی بزرگ و تحت حمایت والدین بودن.

خنجر : خطر بزرگ ، کسالت ، از دوستان نایاب بپرهیزید.

خفاش : شنیدن خبری بد یا عاقبتی ناخوشایند ، حرص و طمع تا سرحد دیوانگی.

خروس : نشانگر شهوت و غرور است ، اخطار و آماده باشی است برای شما ؛ نوید و مژده، انجام یا نیت انجام کاری خیر.

خرگوش : زود رنج ، در برابر حادثه سریع خود را میبازد ، در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارهاست و خانه ای داخل درخت،ازدواجی خوشحال کننده؛خانه ای در محلی خلوت میراث ، زندگی خانوادگی خوش ، تندرستی و سعادت است.

خط : خطوط کج به دوستی های ساختگی و ظاهری، دراز زندگی طولانی و راحت و یا مسافرت و پروژه ؛خط مستقیم شکسته،به بیماری؛خط شکسته به مشقت و بی پولی؛خط مستقیم،به درآمدی متوسط،راحتی و آرامش اشاره میکند ؛ نشانه سفر، یک پروژه که اگر خط مشخص و واضح باشد به معنای موفقیت آمیز بودن آن است.

خطوط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن کارها و نیت هاست.

خطوط تخم مرغی و مقطع : پایان امید ، رسیدن نامه یا رسیدن مهمان است.

خطوط شکسته : کار های در هم و بی نظم ، فقر اقتصادی.

خطوط منحنی : دوستان نا مناسب ، خیانت و دسیسه است.

خط مستقیم مقطع : خطر و کسالت ، خطری نزدیک به مرگ ممکن است رخ بدهد.

خط مستقیم بلند : زندگی طولانی همراه با حوادث و مسافرتهای سودمند.

خط مستقیم کوتاه : زندگی آرام و خوش و متوسط است.


جارو : یعنی خادم و خدمتکار ، غم و اندوهی خانه دل را پاک میکند و مرتفع میسازد ؛ به انتها رسیدن مشقت ها و پشت سر گذاشتن بدی هاست.

جناغ : رسیدن به آروی دیرینه ، پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی ، رسیدن به معشوق.

جعبه : داشتن زنی همدم و معاشر که کمتر سازکاری میکند.

جام : ریخت و پاش ، ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان و جمع شدن دوستان قدیم.

جانور،هیولا : حوادث ترسناک


چتر نجات : برای نجات جان خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

چتر : احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید ؛ چتر به محافظت و ایمنی در برابر خطرها اشاره دارد ؛ چترباز به رسیدن یاری و کمک و چتر بسته هم به نرسیدن یاری و کمک تعبیر میشود.

چاقو : طلاق و جدائی ، بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی ، مواظب باشید قطع نشود ؛ قطع ارتباط،درگیری و دعوا ، دعوای غیر منطقی ، بی دفاع بودن و خشونت تعبیر میشود.

چادر : حجاب و پوشش است جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

چکش : موفقیت در مشکلات ، در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

چوب : نفاق و دوروئی است ، چوب کج و راست تعبیرش یکسان است. نفاق و دوروئی است ، چوب کج و راست تعبیرش یکسان است.

چنگال : در کسب معاش موفق و نیرومند است و بر دشمنان غلبه میکند مخصوصا بر دوستان نایاب.

چغندر : غم و اندوه و مصیبت ، به غم و اندوه گرفتار می آید ولی زود بر طرف خواهد شد

چشم : بینائی ، چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشید. حسادت و چشم خوردن

چرخ : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است ، مطیع سرنوشت باشید.

چراغ : کدبانوی منزل است ، زندگی خوش و راحتی داشتن و آسایش تعبیر ان است.

خرچنگ : بد اخلاقی ، کینه توزی ، فرومایگی ، احتیاط را از دست ندهید.

چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره میکند.

چهارگوش : گاهی به شادی،لذت و عشق،گاهی هم به اسارت و مشقت اشاره دارد.


دود : گرفتاری و تحمل رنج و عذاب ، گرفتار فتنه و بلا شدن است.

دهان : سخنان نیکو و سودمند شنیدن ، دلالت بر خوشی زندگی است و گفتگو کردن بازگو شدن ناگفته هاست.

دندان : دلالت بر یکی از اعضای خانواده است ، خانواده و بستگان ، غم و انده ، گزند و زیان.

دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر غم و اندوه و تنگدستی است.

دست : دوستی و مهربانی ، ان را با مهربانی بپذیرید ؛ نشانه توانمندی در عمل و قدرت است.

در : حفره و مشکلی در کار قانونی یا کاری دولتی است.

دامن : رنج و اندوه در برابر عشق ، نا امیدی ، در قابل عشق پایداری به خرج بدهید موفق میشوید.

دیوار : مانع ، دفاع از حریم ، وضع و حالش در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

دیگ : صاحب خانه ، کدبانوی خانه ، فردی خیر و کمک کننده به افراد نیازمند و تهی دست.

درخت : فراوانی ، پیروزی در بازی ، بیهوده بودن سرمایه گذاری

گشاده دستی : شانس در قمار و لاتاری است.

درخت کاج : موفقیتی مربوط به هنرهای زیباست.

دست های اویزان : حماقت و بی اعتقادی در زندگی را نشان میدهد.

دانه تسبیح : عشق و مهربانی ، اتفاقی خوش ، صاحب فرزند شدن و زیبایی و ظرافت است.


ریسمان : عمر طولانی ، سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.

روباه : حیله گری و فریبنده بودن ، در اطراف تان فردی حیله گر ، فریبنده و دروغگو میباشد ، مواظب باشید.

راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر میشود ؛ راهی طولانی و مستقیم،به زندگی طولانی و بدون زحمت و راه پرمانع و مشقت ها اشاره میکند ؛ اگر سر راه بسته باشد کارتان انجام نمیگیرد و اگر باز باشد کارتان خاتمه میابد و انجام میپذیرد.

زنگوله : بگو مگو ، دعوا و مرافعه ، جر و بحث با اقوام و خویشان ، صبور باید باشید.

زنبور عسل : مال و نعمت ، خیر و برکت ، کسب ارث و میراث از راه صحیح.

زنبور : شخص مزاحم ، از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

زن : نشان دهنده رسیدن به کسی است که دلتنگ او هستید ، شادی و کامیابی در زندگی.


سوزن : دوست و غمخوار ، حاجتش بر آورده خواهد شد و به مرادش خواهد رسید.

سگ : دشمنی پست و فرومایه اما مهربان و وفادار است و سگ دونده به دریافت خبری خوب؛سگ خوابیده،به تنبلی و شوخی بی مزه تعبیر میشود.

سطل : مدد گرفتن ، کنیز ، خدمتکار ، خدمتکاری به خدمتش در می آید.

سد : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

ستاره : مقام و منزلت ، با علما و دانشمندان ملاقات میکند ، بردن در یک مسابقه و درخشش در جمع دوستان و دوست داشتنی بودن و به معنی شانس است ؛ ستاره به خوش شانسی،خوشبختی مداوم،انتظار طولانی تعبیر میشود.

سپر : پناه دهنده از امور ناپسند ، محافظت شده از جائی.

سکه : رهائی از فقر و بدبختی ، نجات پیدا کردن از قرض و بدهی و علامت پول است.

سیب : صاحب فرزند شدن ، با خیر و خوشی از راه دور دریافت کردن و برکت کامل و خوب بودن است.

سوسک : قبل از اینکه آبرویتان برود کناره گیری کنید ، رسوائی و بدبختی ؛ به وجود بعضی مسائل کوچک و اجباری بودن حل این مسائل اشاره دارد.

سوسمار : دشمن نادان ، قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

سر شیر : برآورده شدن آرزرو،برطرف شدن دلتنگی است.

سنجاب : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا و زرنگی تعبیرش است.

سر انسان با دو دست دراز : جسارت ، باهوشی و دارای مقام ارجمند شدن تعبیر میشود.

سه پایه : حیله و نیرنگ ، دسیسه و توسل به زور تعبیر میشود.


شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

شانه : دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده ، آنهائی که گمراه میکنند ؛ از ایشان باید دوری کنید.

شاخ : موفقیت مالی ، دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان ، از فراوانی خود را نبازید.

شمع : شمع روشن عزت و نعمت است ، شادی و سرور به خانه شما روی می آورد ؛ محقق شدن یک آرزو، دریافت کمکی از ماوراء و قابلیت عمل کردن به یک قول بر آورده شدن حاجت ، نذر و نیاز.

شمشیر : مبارزه با دشمن ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

شلوار : آبرو و حیثیت ، سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دو چندان میشود.

شطرنج : تهمت و دروغ ، بر کسی به باطل غلبه کردن و بر او تهمت بستن است.

شلوغی : شرکت در یک اجتماع و مراسم .

شهاب : خبرهای غیر منتظره و خوب و امیدواری در زندگی و رسیدن به ارزوهاست.

شتر : ثروت ماندگار ، خیر و برکت و روزی فراوان است.

شکل های نا مشخص : قابله ، مخالفت ، ناراحتی یا گم کردن پول است


صندلی : محبت و دلگرمی از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد ؛ صندلی به بهتر شدن کارها از هر نظر و تمام شدن یک چیز تعبیر میشود ، نشانه پیشرفت در کار و ریاست است.

صدف : دیدار با دوستان دور دست و شرکت در جشن عروسی و بسیار شاد.

صورت انسان : فال خوب و ازدواج است.

طاووس : شکوه و جلال، تجمل، چیزی که موجب افتخار شود ؛ فخ فروشی و غرور.

صلیب : پیروزی در یک کار سخت ، مرگ یکی از دوستان یا یکی از اقوام است و تعداد صلیب ها تعداد افراد را نشان میدهد.

صلیب و تاج : مورد توجه مطلوب واقع شدن و در مرکز توجه بودن.

ظرف غذا : روزی و برکت ، مهمانی و مراسم شادی.

عینک : افراد عاقل و روشن ، روشن بینی و قضاوت صحیح و درست کردن.

عقرب : جدائی ، هرج و مرج ، حسادت ، بدجنسی ،زیاد شدن رنج و زحمت و تحمل خسارت.

عصا : دیدار خوش ، ملاقات با اقوام و دوستان ، شنیدن خبر خوش از خویشاوندان ، تکیه گاه و یاور ، متکی به چیزی بودن


فیل : سمبل بزرگی ، قدرت و منزلت ، دوست دانشمند ، با آنها هم صحبت شوید ؛ قدرت و موفقیت.

فندق : بدست آوردن ثروت و مال از طرف فرد بخیل.

فنجان : در اثر کار و کوشش ، نتیجه مطلوب بدست آوردن ، هدیه و پاداش گرفتن.

فرم تخم مرغی : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

قارچ : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دور دست.

قوری : خادم و خدمتگذار ، برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرم به خدمتکار دارید ؛ همچنین نشانه حادثه ای شگفت آور،زندگی خانوادگی همراه با خوشبختی

قو : سمبل وقار ، دوستی ، ایمان ، به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن ، ازدواج با عشق و متانت در رفتار

قلم : رفع نگرانی ، بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

قفل : موانع ، سد ، برای رسیدن به مقصود ، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرد ، مشکلات حل نشدنی و گرفتاری.

قطار : مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک است.

قرص : بیماری ، شفا ، بهبودی ، بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد.

قایق : بالا رفتن از ناهمواری ها و رسیدن به معشوق ، عشق و دوستی.

قیچی : جدائی و دوری بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و در واقع اختلاف خانوادگی ، به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

قفل و کلید : پیدایش راه حل مشکلات ، ازدواج.

قلب : روابط عاطفی و عاشقانه را نشان میدهد و کامیابی در عشق.


کژدم : دشمن ضعیف ، تحمل دردسر و ناراحت کننده ، دشمنی نادان شما را غمگین میکند.

کرم : گرفتاری های کوچک ، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

کتاب : گشایش در کارها ، دوست صمیمی و وفادار و دانشمند ، هرگز اورا ترک نکنید ؛ تحصیل و تفکر.

کت : گرمی ، عشق و محبت ، خلق و خوی بد خود را باید عوض کنید.

کوزه : با همسر خود را بطه زناشویی خوب داشتن.

کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید ، فرزند پسر ؛ به دست آوردن موفقیت به سختی ، گاهی بدی و سختی در کارها نیز تعبیر میشود.

کلید : حل مشکلات ، پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند ، موفقیت همه جانبه ؛ گشایش بخت و یافتن راه حلی برای مشکلات.

کلاه : رسیدن به جاه و مقام ، باپشتکار به مقام رسیدن ، از حیله دوستان خود را پنهان کنید ؛ کلاه خبر دهنده موفقیت است و نشان دهنده موفقیت های نهانی همراه با ریسک میباشد.

کفش : برای مرد ازدواج با زنی کدبانو و زیبا و برای زن قوت و نیرومندی میباشد ، کفش نماد ارثیه نیز میباشد ؛ مهمانی،دریافت خبرهای تعجب انگیز ، مهمان نا خوانده و خواستگار.

کفتار : نشانگر پلیدی و ناپاکی و فریب و نیرنگ است ، دزدی و چپاول مواظب اموالتان باشید.

کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوهاست.

کلاغ : حساس و ظریف بودن ، تحول در رفتار و مهربانی.

کوه : موانع سخت

کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع ، ارث و مسافرتی دریا را نشان میدهد ؛ سفری خوش و خبری خوب.

لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید و در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

لوبیا : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.

لکه های روشن : روشنی در فکر و عمل ، گشایش و نیکبختی در زندگی است.

مورچه : نشانگر داشتن پشتکار و دور اندیشی ، با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید ؛ پرکار وتلاش ، باغیرت بودن ، دریافت مزد زحمات.

مگس : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

مسواک : مال خود را در راه خویشان و بستگان ، بخشش ، اجسان میکنید.

مرغابی : دعوت به مهمانی و جشن و سمبل پاکی و روان عشق و سعادت زناشوئی ، به مجلس با شکوهی دعوت خواهید شد.

مرغ : به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

ماه : عشق و نامزدی ، ازدواج ، با همسری خوش سیما و صاحب مقام ، ازدواج میکنید ؛ ناراحتی روحی و روانی ؛ ماه تمام به ماجراهای عشقی و ماه نیمه هم به طرح های جدید تعبیر میشود.

ماهی : موفقیت و شانس،خوشحالی کوتاه مدت پولی که میزان آن متناسب با اندازه ماهی است.

مربع : میراث و سود است ؛ اگر بزرگ باشد به معنی سود و بهره ای بزرگ است ؛ خانه تازه ، سعادت ، بشارت و شادی و شور عشق تعابیر ان است.

میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

مار : سمبل دشمنی است ؛ دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله میکند ؛ امانت ، افترا ، خدعه ، حسادت و ریای زن یا مرد است.

مهر و سجاده : دعا و نذر و نیت خیر است.

میمون : زیرکی و موزیگری ؛ شیطنت و جستن از خطر است.

مستطیل : در فکر خانواده بودن ؛ گرفتاری خانوادگی و دعوا است.

مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی و ارث بردن میباشد.
نرده بام : موفقیت و پیروزی ، موفقیت شما حتمی است بت شکیبائی آنرا دنبال کنید ؛ کار زیاد و پیشرفت ، رسیدن به رفاه اقتصادی ؛ موفقیت اجتماعی ، ترقی و تغییرات مهم و مثبت است.

نخود : نشانگر غم و اندوه است ، در اثر مقاومت آنرا پشت سر خواهید گذاشت.

نان : سمبل سرور و خوشحالی است ، در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.

نامه : در انتظار خبر های خوش که مدت ها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت ، مسافرت دریائی خواهید داشت.

نوزاد : رهایی از غصه های کوچک و آرامش خانواده است.

ناقوس : دریافت اخباری مهم است.

نهنگ : خیر و روزی و مسئله بزرگ قابل حل است.

هیزم : سخن چینی و بد عملی ، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بیند.

هواپیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت ، نشانگر راه سریعی است به هدف ؛ به سفری ناگهانی،رو به راه شدن کارها تعبیر میشود ؛ مسافرت هوایی ، راه دور و خبر از مسافر است.

هدهد : خیر ، خوشی و رفاه ، بزرگی و مقام ، پیروزی میباشد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٢٩