تا عملیات مخلوط کردن (بر خوردن) کارتها  انجام شود و کارتها نمایان شوند نیت کنید و نیتتان را کاملا واضح و روشن روی کاغذ بنویسید (این کار برای این است که تمرکز بیشتری روی نیت داشته باشید )

روش نیت کردن

 

 

سوالات غلط :
من در کار ..... موفق می شوم یا نه ؟
من با .... ازدواج می کنم یا نه ؟
سوال صحیح :
آیا من در کار .... موفق می شوم ؟
سوال صحیح : آیا من با .... ازدواج می کنم ؟

 

 

روش مخلوط کردن:

کارتها را در دست راست گرفته و با دست چپ به مخلوط کردن کارتها مشغول شوید . استفاده از دست چپ یا همان دستی که با ضمیر ناخود آگاهتان در ارتباط است باعث می شود تا شما به نتایج مطلوبی در پاسخ نیت دست پیدا کنید . کسانی که چپ دست هستند باید از دست راستشان برای مخلوط کردن کارتها استفاده کنند . اگر برای شخص دیگری فال می گیرید باید قبل از مخلوط کردن کارتها ابتدا دسته کارتها را به صورتی که روی آنها به شما نباشد در دست بگیرید و مقداری از کارتهای زیر را روی زمین بگذارید ( یعنی مقداری از کارتها را جدا کنید ) در کنار کارتهای جدا شده دوباره بخشی از کارتهایی را که در دست دارید روی زمین بگذارید اکنون شما روی زمین 2 سری کارت دارید که با کارتهای باقیمانده در دستتان می شود سه سری . کارتهای باقیمانده در دستتان را هم در کنار آنها روی زمین بگذارید .


بعد کارتهای سری اول را روی سری دوم و سری اول و دوم را که حالا یک دسته شده اند روی سری سوم بگذارید آنگاه به مخلوط کردن کارتها همانطور که در بالا توضیح داده شد با دست چپ بپردازید .
روش پیشگویی با کارتهای تاروتروشهای گوناگونی برای پیشگویی با کارتهای تاروت در چیدمان و تفصیر کارت های تاروت وجود دارد که در این قسمت آموزش دو روش متداول که در اکثر کشور ها استفاده می شودبرای شما آمورده شده است.

ابتدا نیت کنید و نیتتان را کاملا واضح و روشن روی کاغذ بنویسید (این کار برای این است که تمرکز بیشتری روی نیت داشته باشید ) اگر برای شخص دیگری فال میگیرید از او بخواهید دست چپ خود و یا اگر چپ دست است دست راست خود را در حالی که کارتها در دست شماست روی کارتها بگذارد و نیت کند سپس به مخلوط کردن کارتها طبق روشی که در قسمت مخلوط کردن کارتها توضیح داده شد بپردازید بعد از مخلوط کردن , کارتها را به صورت یکنواخت روی زمین پهن کرده و با دست چپ چهار کارت را با تمرکز و به صورت تصادفی بردارید این کارتها پاسخ نیت شما هستند .

بر اساس روش اول >>
کارت اول : در مورد نیتتان توضیح می دهد .
کارت دوم : جنبه احساسی نیت شما را مشخص می کند .
کارت سوم : نشان می دهد که در رابطه با این نیت شما چه افکاری دارید .
کارت چهارم : نتیجه یا همان پاسخ نیت شما .

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

بر اساس روش دوم >>( در این روش به جای 4 کارت ، 6 کارت انتخاب می شود و تفصیر هر کدام به شرح زیر می باشد)
کارت اول و دوم : بیانگر گذشته شما می باشند .
کارت سوم و چهارم : موقعیت فعلیتان را مشخص می کنند .
کارت پنجم : پاسخ نیت شماست .
کارت ششم : در مورد آینده نیت توضیح می دهد .

یک توصیه :

بعد از چندین بار فال گرفتن کارتها و معانی برایتان ملموس شده و معانی آنها را درک می کنید پس اگر در بار اول و دوم احساس کردید کارتها با نیت شما ربطی ندارند نا امید نشوید تجربه و زمان این مسئله را حل خواهد کرد .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٢٩