شکستن نماد ، زندان ، قطع حل و فصل. کارت هشدار خطر منفی

داده های منفی

شماره 10 : دوگانگی ، زندگی و مرگ ، مردانگی زنانگی ، تعداد به طور معمول در کتاب مقدس در بر داشت : 10 آفت ، 10 فرمان

اهمیت طالع بینی : عطارد ، نشانه ای از سنبله

سنگ جید

 جک از الماس :

فرد جوان ، دوستانه ، می تواند یک برادر ، فرزند ، mczyzna جوان از مجاورت ، موفق باشید در کسب و کار ، حیله گری ، عقل

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۳٠