اهمیت اصلی :

دسته گل. این نشانه دوستی ، دعوت از یک رابطه نزدیک عاطفی spotkanie.Moze نیز به معنی یک عشق صمیمی است. از جمله سرنوشت این جشن ، -- آن را نشانه ای از شگفتی مثبت ، هدیه است. در نزدیکی یک کارت مشتری حساسیت ، شادی. کارت بر کارت های دیگر در توزیع.

مثبت داده

Numerological نماد : 9
با توجه به اعداد 9 کارت بسته شدن چرخه است. همچنین این عدد سه سه برابر در نظر گرفته عرفانی اتصال. تعداد 9 Wiccan الهه / three سه برابر در یکی از شخصیت ها / است

نمادهای نجومی :
مریخ. زودیاک ورود به برج حمل.

ملکه Spades :
 


ممکن است یک بیوه ، مادر طلاق گرفته در قانون ، فرد praktykuącą سحر و جادو بود.
فرد بازیگوش ، غیبت ، به او اعتماد ندارند. مکاری ، حیله گری. تلخ تری ، خام ، صدمه دیده است ، و بسیار قوی

سنگ : الماس