زیتون و یا گیلاس -- سپتامبر 23 -- از انقلاب پاییزی (اعتدال)
 

سیج -- هوش ، شوخ طبعی ، توانایی تجزیه و تحلیل و استنتاج -- تمایل به انعکاس.

درخت گیلاس و یا درختچه با برگ های بیضی شکل ، معمولا توسط stipules همراه است. گل سفید یا صورتی در روی ساقه های بلند. میوه کروی pestkowiec است. چوب معطر است برای محصولات هنری استفاده می شود. افراد متولد در این دوره هستند موقر و آرام ، یک وضع هوا آفتابی است. همیشه بر آنها وجود دارد. شوی به همه طوفان. با اعطای جذابیت شخصی ، به اطرافتان با مردم دانا است. تحمل آزادی شریک زندگی خود را.

اگر چه قسمت بیرونی به طور متوسط ، روغن زیتون است ، بدون جذابیت است. او عاشق خورشید و احساسات گرم و شکوفه زیبایی. این بیماری معمولا haunts روماتیسم است. این است که پر از افراد از حس مشترک و اجتناب از هر گونه صحنه های خشن و خشونت آمیز. این پر است از اختیار می کند و در زندگی از محیط اطراف خود را دخالت نمی کنند. تحمل و نجابت او را هیچ ربطی به بی تفاوتی. امور تجربه عمیق خود را به عزیزان. آرام و خلق و خو ، طبیعت و آرام ، حس بزرگ و عدالت است. روانشناس کوچک در صدد درک و با این وضعیت از همسایگان خود همدردی. در عشق ، و نه خالی از احساس حسادت در هر صورت ، به نظر می رسد هرگز. حتی تحمل آزادی شریک زندگی خود را تا به او صدمه بزند. نه ضعف و نه استعفا است. فلسفه OT زندگی به سادگی. هوشمند و قادر به انعکاس. او دوست دارد در کتاب و مشتاقانه در احاطه مردان دانا است. به ارمغان می آورد در شادی و صلح از خانه.

زیتون بیرونی است که به طور متوسط ، گاهی اوقات حتی زیر متوسط است ، اما این شخصیت است با فضل فوق العاده وقف. نگاهی به زیتون فراموش کرد که طبیعت خیلی سخاوتمندانه به او. زیتون را دوست دارد از خورشید ، در رشد و نمو احساسات گرم است. یکشنبه همچنین برای سلامت او لازم است ، آن را به عنوان اغلب از روماتیسم رنج می برد. این است که آرام ، متین و آرامش در هر شرایطی حفظ حس تعادل می باشد. این بازتاب طبیعت ، دوست دارد مردم هوشمند و کتاب جالب است. این چیزی است که از یک متفکر و محقق. زیتون یک روانشناس خوبی است ، کاملا deciphers به مردم حرکات کاذب و کلمه است. با احتیاط ، بردبار و ملایم ، در محیط زندگی دخالت ندارد. این بدان معنی نیست که همه چیز مردم قادر به حل مشکلات با او بی تفاوت و عمیقا تجربه دیگران همدردی. طبیعت او یک حس قوی از عدالت است. هر چند که شاد و دوستانه ، دور از سبک بودن بیش از حد جدی است. باید آن را خوب می دانیم که "به داد مانند." به نظر می رسد غیر فعال ، در حالی که شجاعانه رو به سختی. سادگی و صداقت آن شگفت آور ، به محیط زیست است. عشق است ، حسود نیست ، و در هر صورت این است که به آن نیست. تحمل در یک شریک حق آزادی ، حتی اگر آنها رنج می برند به خاطر این. به عبارت ساده ، این یک فلسفه زندگی است و او است نگه داشتن. همچنان ادامه دارد به نام ثبات اتصال!