زن که ماه در نشانه ای از شیر گرفته شده است به بیان احساس خود را از احساسات قوی ، و به میزان کمتر یا بیشتر ، کل شخصیت او را. untroubled به شکل زنانه روح او قدرت تابش و گرما. به صفات شخصیتی اساسی است اعتماد به نفس و تمایل به تحت تاثیر قرار دادن. **** که به فرد است نه تنها درونی اعتماد به نفس. همچنین افتخار. که روح شیر صدمه دیده است ، باید برای یک "ضربه پنجه" گسترده آماده شده ، اما این بدان fiz نیست. ، اما این کلمه ، به دلیل این است دقیق تر. شما می توانید نیست dostrzecz او مقدار مشخصی از تسلط. اینجا است که یک تمایل ناخودآگاه برای اطمینان از اینکه RESP قضاوت خود را دارند. احساس می شود همه چیز را به سطح سنج و ارزیابی آنها را بر اساس biiźnich است. گاهی اوقات آن را بیش از حد عجله دارد و ممکن است دیگران به عنوان یک فرد متکبر درک شده است.
اما در اعماق روح او است داخلی قوی ، زن پر انرژی قادر است emojci همدردی عمیق و شدید و صمیمی است. علاوه بر این ، دارای یک نیاز فوتی و فوری برای کمک به کسانی که ضعیف و محروم. در پرونده او از آن است که نه تنها یک حرکت بدون پوشش ، و همچنین قادر به ایجاد انگیزه و سازماندهی به محیط زیست خود را در این مورد کمک کند. به طوری که روح حاضر به افتخار در اختیار داشتن خود را.
است که با استعداد با شدت درونی احساسات و اعتماد به نفس ، به عنوان زن با ماه در شیر ، باید برای بیان احساسی احساسات خود را ، که می تواند عناصر دیگر فال مسدود شود. بنابراین ، یک زن با چنین سیستمی نیاز به وسیع ترین گروه ممکن از خود شخص ، مرد ، در میان آنها قادر خواهد بود به درخشش. همچنین باید این واقعیت است که آن را به تابش گرما را به دیگران لذت ببرید.
 

prartnerstwo عشق و در واقع برای هر زن ، اما در این مورد از اهمیت خاص است. تا به یک تصویر پیچیده از یک نوع قوی مرد ، که باید به همراه خاصی از زندگی مربوط. پوزیشن های خرید برای یک شریک قوی که به طور مداوم خواهد afiszował ستایش از فرد است.