زن که ماه در نشانه ای از رم است که گریبانگیر شکستن ترجیح می دهند از تاسیس (سفارشی به عنوان مثال) از کنوانسیون. همیشه به دنبال یک هیجان همراه با شروع همه چیز را از ابتدا و به چالش و درگیری. هیچ بانوی اما یک جنگجو که می خواهد برای اثبات خود و جهان آنچه به این معنی که یک پیشرو است.
لازم به توضیح است ، که به معنی رهایی ، چرا که آن را مظهر و زندگی آن را تقریبا به طور غریزی نیست. در هر صورت ، آن را با عزم و اراده قابل توجه و استقلال وقف. خوب در صورت استفاده درست از این توانایی های ذهنی خود را.
تحریک پذیری و عدم تحمل دیگران و در نتیجه از بی صبری های داخلی ، ارائه و خود را نزدیک خود را به برخی از مشکل ، به عنوان درک ، تحمل ، حسن نیت ارائه میدهد و دیپلماسی هستند کسانی که از روح زنانه است. این است که عشق ، صداقت و صراحت مشخص شده ، بازی نمی چرم گاومیش و احساسی blindman هیچ چیز پیچیده در پنبه.
تخم مرغ احساسات صادقانه ، امید است که سخنرانی خود را نیز ، و در نتیجه واکنش او به niecz استفاده می شود : خود به خود ، صادق ، گاهی اوقات به شدت.
این زن یک فرد بی پروا ، در واقع ، بی باک ، و بنابراین از زمان به زمان در ناخودآگاه به عنوان یک نگرش مرد معمولی آشکار ، و یا نه ، نوعی واکنش مرد. بنابراین انتظار می رود یکی از سخت ترین است در این هفتهOB برای این خانم ، چرا که روح او ریشه دارد burzwliwej بلافاصله به انگیزه های درونی تن.

احساس راحتی در پوست خود ، نیاز به یک شلوغ و هیجان انگیز ، احتمالا یک زندگی کامل پرماجرا. بنابراین نتواند در اعماق روح او برای موقعیت های مخاطره آمیز ، که ممکن است جسارت و شجاعت خود را اثبات کند. این احساس سوزش در معده به شرح زیر مورد نیاز زندگی خود را پر. زمانی که آن را اجرا می کند از آن را در نارضایتی عمیق ریخت. متاسفانه ، در حوزه احساسی مسئول احساس و ارامش است. پرهیز چرا که این زن به دور از احساسات و عواطف با مشکلات است ، به ذکر نیست که حکومت بر آنها.
اگر با وجود قدرت روح و استقلال زن صورت فلکی می خواهد در کنار شریک زندگی خود ، قوی و بلند همت است. در حالی که یک قیم نیاز ندارد ، بلکه آن است که دنبال آن هستید. تنها مشکل است برای پیدا کردن یک شریک که górowałby حال حاضر شجاعت ، پویایی و عزم و اراده. در غیر این صورت ممکن است رخ می دهد که او به عنوان مثال با خود می کشد. در دراز مدت این امر می تواند برای او قبول نمی کند.
در پایان و مهم است که قادر به تخلیه احساسات است. برای این منظور باید یک راه مناسب از واکنش به پیدا کردن ، محیط زیست پیراهن سفید و بلند کشیشان را ندارد به خاطر انرژی اضافی خود رنج می برند. باز بودن عاطفی او به طور کامل شایسته به رسمیت شناختن. او همچنین توصیه می شود فعالیت های فیزیکی ، ورزش. خواهد شد فرصتی برای خالی کردن دست کم برخی از انرژی خستگی ناپذیر ، خود را در چیزی غیر از اطراف داشته باشد.

زن با ماه در گوسفند و یکشنبه علامت نشانه ای از برج حمل / LWA / قوس
تجربه خواص معمول خود ، نه تنها حافظه با انتقام ، بلکه در راه هماهنگ است. اگر چه گاهی اوقات آن را خرس خلق و خوی آتشین او و نه هر شریک است که قادر به شبیه سازی خشونت życiowemu impetowi خانم.
به این ترتیب ، ماه و خورشید به عنوان سالم اعتماد به نفس ، به خصوص شخصیت گرم ، شور و شوق برای عمل و کارآفرینی. صداقت و صراحت می دوم به هیچ کدام.

زن با ماه در برج حمل و خورشید در برج MARK / مقیاس / دلو
اساسا هیچ مشکلی با تعامل هماهنگ از نیازهای داخلی با الزامات زندگی خارجی وجود دارد. جذابیت **** CE ± شدت بانوی با موقعیت و W / در سیارات ، می داند که آنچه او می خواهد و چگونه می تواند دست یابد. عشق را در چنین سیستمی است و در بیان تا حدودی گنگ ، و فیض زنانه در بهتر ، به شیوه ای کمتر خشن نشان داد.
ممکن است برخی از مشکلات زمانی که خورشید در نشانه ای از وزن است. در چنین سیستمی به این دلیل که روح می خواهد به آمار ، و تلاش آگاهانه هستند نسبت به هماهنگی و دیپلماسی است. مبارزه یا سازش؟ سوال این است که...

زن با ماه در برج حمل و خورشید در علامت گاو / مریم / برج جدی
حکم کتاب مقدس گاهی اوقات مشکل است ، چرا که شخصیت به زمین عنصر ، که گاهی اوقات مانع بیان خود به خود از روح آتشین او تعلق دارند. در این سیستم است که اغلب به یک عمل عمدی غالب ، احساس و نگرش برای یک هدف خاص ، در حالی که روح می خواهد به سادگی یک تخلیه هیجانی. این می تواند به حد psychicznyc که اثر نامطلوبی بر رفاه منجر شود. به چنین وضعیتی رخ می دهد به ویژه در زنان در زنان متولد علامت برج جدی ، و بنابراین شما باید به طور ثابت نگه داشتن یک چشم به خواستههای درونی و نیازهای عاطفی سرکوب می شد نیست. چنین تنش های عاطفی است که تاکنون کشف یک خروجی.

زن با ماه در برج حمل تجارت و یکشنبه در سرطان / SKORPION / FISH
ناخودآگاه و خودآگاه خواسته و یا خواسته های اغلب حد خارج شدن. اما به این دلیل وجود نخواهد داشت پایان جهان نشده است ، و یا ممکن است فقط در یک زن اتفاق می افتد که ماه در نشانه ای از قوچ و خورشید در نشانه ای از سرطان است. بزرگترین مشکل این سیستم این است آگاه و ناخودآگاه توجه بدرون برونگرایی. این زن به یک دوز سالم از خودخواهی و ناخودآگاه تلاش برای دفاع از نیازهای خود. با این حال ، سیستم باعث به ماهیت خورشید به انجام این کار ، توجه به دیگران را به خود اختصاص داده اند و به آنها. به طوری که هر دو داخلی و خارجی. تعادل و در نتیجه رضایت از این ، که تا چه حد از آن موفق به اعتصاب تعادل بین حق با خودخواهی و فداکاری.

PARTNER جانبی آن
مرد در زیر نشانه ای از حافظه ممکن است به مکمل ، چرا که او زندگی می کند آنچه او احساس می کند ، و بنابراین قادر به حس تمایلات درونی از یک زن که ماه در نشانه ای از قوچ ، و آنها را به ملاقات کند. هر دو می تواند بسیاری ، به دیدار با انتظارات متقابل ، ساخت و ایجاد انگیزه در یک دیگر ، با این وجود ، که عناصر فردی از فال خود را بیش از حد بسیاری از جنبه های مهم است.
همین امر با یک شریک که به یک شیر یا زهرا توپچی متولد شد. آنها می توانند به هر دو خوش بین طبیعت و پویا را به او زن uskrzydlać که ماه در نشانه ای از حافظه است. jaenak بیشتر تیرانداز می توانید آن را دریافت کنید.
نمایندگان از جنس مخالف به دنیا آمد در عنصر هوا نیز به طور کلی در درک بسیاری از مسائل مربوط به آن زن. اگر چه آنها می توانند عمق ponadrzeciętną از روح به رخ کشیدن نیست ، اما به عنوان یک رفقای شوخ ، کوشا ، و کنجکاو در مورد دقیقا همان چیزی است که او تلاش می کند ، یعنی تحریک کننده پالس ، فعالیت و سرگرمی است.
تنها با یک شریک در زیر نشانه ای از وزن به سوء تفاهم ها ممکن است رخ دهد به دلیل آن را سبک و ناخودآگاه آن را جذب و نیز همین طور در همان زمان. اما آنچه او می تواند چیزهای زیادی از او در مورد هماهنگی و نیاز به مصالحه آموزش دهند.

با یک شریک در زیر علامت گاو نر است از اولین لحظه لزوما می تواند رخ دهد ، و احساسات واقعی پیروی از ناخودآگاه. گاهی اوقات اتفاق می افتد که یک زن می رود به پوچی ، زیرا او به برخی از مشکلات با تبدیل به امواج تخم مرغ است. همین امر به یک شریک در زیر نشانه ای از خانم ، که تقریبا هیچ درک درستی از زنان ، به ویژه نوعی «گوسفند» ، خودانگیختگی عمدی نیست. با این حال ، هر دو را نشان می دهد به معشوق خود را خوب و شاد ، اگر فقط به این دلیل حداقل سعی کنید آنها را به کشف روح پرشور و بی ثبات زنانه.
روند zżywania با یک مرد با برج جدی نشانه ممکن است کاملا مهره سخت به کرک می شود ، نیاز به زمان کمی بیشتر. شما باید نه تنها حسادت او خلوص و صداقت ، اعتماد به نفس و تمایل به خطر کردن ، که این خانم در تمام مسائل عاطفی و عاشقانه ، بلکه برای sieboe گرفتن چیزی از این.
 


مردان از عنصر آب با RESP. در حساسیت خود را به راحتی می تواند با روح این زن همدردی. اما این بدان معنی نیست که بدون شک قبول خصوصیات ذهنی است. شریک در زیر نشانه ای از عقرب ممکن است بیشتر علاقه مند به این زن ، به دلیل ارزش بالا در شور او. تحت تاثیر قرار MUE با صراحت خود احساسی.
یک مرد زیر از نشانه های سرطان زنده برای او احساسات و نه مخلوط شده به دنیا آمد. با این حال ، به احتیاط و بسته در رابطه به آن تمایل دارند ، به دلیل آن که اغلب باعث احساس بیش از حد و مغلوب از پویایی این دختر. مرد در حال حاضر بیشتر در زیر نشانه ای از ماهی قادر است تا بهتر با emeocje همدردی / نیاز به یک زن با شخصیت ks.w قوچ. اما آن را به اندازه کافی که توافق دو جانبه؟ این یک ناشناخته بزرگ است.

ارتباط آن با مادر
زنان که ماه در نشانه ای از قوچ معمولا برداشت از مادر خود به عنوان یک فرد در یک پویا ، فعال ، حیاتی و مستقل ، به خوبی حاکم بر آموزش و پرورش کودکان و مشاغل. مادر در چنین به نظر می رسد به عنوان یک سیستم مستقل ، قوی و خود به خود ، و من به عنوان نگهبان منزل و خانه گرم و نرم. اگر عناصر دیگر فال ها واگرا نه ، زن یک صورت فلکی / می تواند ارتباط بسیار دوستانه و پر جنب و جوش با مادر خود را حفظ کند. فرد "تجربه" از مادر به عنوان آزاد ، قادر به تصمیم گیری ، هدایت موثر زندگی خود را. این دوره را فراهم می کند و دختر.

به عنوان یک مادر خانم
شاخه های آن بصورتی پایدار و محکم اما با مهربانی طول می کشد در زیر بال خود را ، باور است که کودکان در درجه اول powonny شود مدبر و مستقل است. البته ، در صورت لزوم ، یک مادر از ماه wz Naku رم آماده است برای فرزندان خود برای رفتن به آتش ، که هر مادر نمی خواهد آمد به ذهن گله خود را در نیاز دارید ، به خصوص مادر مانند یک سیستم را ترک کنند. در sczęście بیش از حد سخت گیر نیست ، در اطراف سوراخ را دنبال نمی کند ، خروج از کودکان خود را بزرگ حاشیه آزادی ، چشم پوشی به شوخی های کوچک.
بسیار خوشحال به بازی با کودکان ابداع انواع سرگرمی های سازمان هم بزرگ ، چرا که او دوست دارد همه فعالیت.
این زن یک "dziarską :" مادر ، چرا که در اعماق روح به تنهایی "برای زندگی" هنوز کودک است.

H. هاینریش -- ماه یک زن است.