ونوس یکی از دو سیاره که به خورشید نزدیک تر از زمین است. نماد آن است با هماهنگی ، جاذبه ، زیبایی ، لذت ، لوکس و طعم و مزه خوب همراه است. جنبه های فیزیکی آن از لذت و لوکس برای به خوبی منعکس شده در برج ثور ، که صحبت می کند.
یکی دیگر از نشانه ای از زودیاک است که به سیاره زهره ، ترازو ، که نشان دهنده نفوذ هماهنگ زهره اداره می شود. برج ثور است برای cosiness آن ، طعم خوب و توانایی لذت بردن از زندگی شناخته شده است. وزن بهترین میانجی و قادر به آشتی دادن همه به همه به دنبال به خطر انداخته و روابط هماهنگ است.
افراد مبتلا به یک سیاره زهره قوی در فال اغلب بسیار جذاب و ما نیز قدردانی از زیبایی و جذابیت از شخص دیگر. آنها همچنین می توانند از زیبایی در هنر و طبیعت قدردانی.
اغلب توسط احساسات در ارزیابی از وضعیت هدایت می شود. نمودار نشان می دهد یک مرد بر روی ایده خود را از زنان کامل ، AU چگونه زن زنانگی او آشکار است. مهم این است که در روابط فال عشق ، زهره و مریخ شد هماهنگ است.
عملیات زهره ، مانند هر سیاره دیگری در فال ، بستگی به موقعیت خود و جنبه های تشکیل سیارات دیگر و تبر فال. به عنوان مثال ، هماهنگ و حمل طبیعت جذاب از این سیاره ، آشکار متفاوت زمانی که آن را در یک اعتماد به نفس و فرماندهی و شیر و دیگر زمانی که آن را در یک خانواده Raku است.
در حالت اول آن را نشان می دهد احتمال ظاهر اشراف ، سخاوت و بزرگواری ، که رابطه هماهنگ است که به شیر تمایل غالب. در سال دوم زهره به ارمغان می آورد عاشقانه ، محبت و مراقبت ، کیفیت است که wenusjańskimi در زندگی خانوادگی مورد نیاز است.
جنبه های ناهماهنگ در نمودار ایجاد شده توسط سیاره زهره می تواند آشکار در عدم تدبیر ، خودخواهی ، و راحتی و بی کاری و یا ابتذال.
ونوس

نوسان -- ثور و در ترازو
تبعید -- حمل و در عقرب
تجلیل -- ماهی
سقوط -- سنبله

تعاریف :
هماهنگی ، وحدت


زهره این سیاره است و پایین مدار آن می افتد ، مانند عطارد ، زمین داخلی. مانند عطارد ، زهره است که همیشه از زمین قابل مشاهده در نزدیکی خورشید حرکت می کند و هرگز از او را در دایره البروج دورتر از حدود 48 درجه است. نمودار زهره پس از وضع حمل معمولا به علامت همان خورشید ، یا بیش از دو شخصیت از یک و یا دیگر از دست خود.
انجمن ها :

شریک تجاری ، نفوذ زنان در هر دو płciach ، داشتن ، پول ، هنر ، زندگی اجتماعی ، زیبایی ، زیور آلات ، لباس ، طعم ، زهره با عشق و احساسات ، کمر ، گلو و کلیه ها ، با przytarczycami همراه است.


ویژگی های مثبت زهره :


ارائه انگیزه ای برای هماهنگی روابط پایدار ، تولید محبت ، رفتار دوستانه ، تدبیر ، مهارت در هنر دوست و اجتماعی ، سازگاری آسان ، درک ، زیبایی ، آرامش ، زیبایی.


ویژگی های منفی زهره :


کاهلی ، دولا دولا راه رفتن ، بی ثباتی ، رمانتیک بیش از حد ، عدم احتیاط ، impracticality ، وابستگی ، و حتی انگلی.