نوسان -- حمل و در عقرب
تبعید -- ثور و در ترازو
تجلیل -- برج جدی
سقوط -- سرطان

MARS یکی از دو سیاره به طور مستقیم در مجاورت زمین است. در حالی که مجاور به سمت داخلی مدار زمین زمین زهره ، نشان دهنده هماهنگی ، زیبایی و زنانگی ، مریخ بیشتر در خارج واقع نمادی از قدرت مردانه ، تجاوز ، و فعالیت است.

محل سکونت : مریخ در این فال را نشان می دهد از راه های که در آن فرد دنبال اهداف آن و چگونگی صرف انرژی است. موقعیت مریخ در میان خانه ها از فال مناطق نشان می دهد از زندگی ، که در آن فرد فعال است. مریخ همچنین ممکن است در این مناطق از رقابت ، مبارزه و بسیج نیروهای به ارمغان بیاورد. این سیاره ، اگر آن را به خوبی در فال قرار داده ، آن را می دهد که توانایی غلبه بر سختی و تمایل قوی برای سفارش.

نمودار نشان می دهد این تصویر از انسان ایده آل زن ، و نمودار انسان به نوع مردانگی که او آن را نشان دهنده. موقعیت نسبی مریخ و زهره در فال را نشان می دهد هماهنگی روابط همکاری بین زن و مرد ، بنابراین مهم است که این سیاره به شکل یک جنبه هماهنگ است.

مریخ می تواند انرژی خود را در راه های مختلف بسته به جایگاه خود را در فال و او را با دیگر جنبه های سیاره ایجاد آشکار. مریخ در دوقلوها ، نشانه حکومت ذهن و مربوط به ارتباطات از عطارد ، نشان دهنده شور و شوق برای "مبارزه" و رقابت فکری ، و پس از بحث و گفتگو ، بحث و اختلافات. در حالی که مریخ در قوس ، نشان دهنده توانایی برای مقابله با آرمان گرایی که به نام آرمان های عالی ، برای خوب است. مریخ ضعیف در حوت با این حال می تواند که یک فرد که به جلوگیری از رویارویی و زندگی سخت و در شکست ساکن نشان می دهد.

Nieharmonijnie aspected مریخ در فال می تواند یک منبع از عدم قطعیت خود را ، جاه طلبی شخصی و یا فقدان انگیزه. راه به واقعیت خارجی قائل شدن ویژگی های منفی از مریخ سیاره بستگی به وجود جنبه های ناهماهنگ از سیارات ، که آنها را ایجاد ، و مواضع خود را در فال. گاهی اوقات یک سیاره می تواند تولید کند ، با این حال ، هر دو هماهنگ و ناهماهنگ به عنوان جنبه های با سیارات دیگر ، که منجر به افشای هر دو از صفات مثبت و منفی آنها advected.
MARS

او در حمل و در عقرب به طور سنتی (امروزه نسبت داده شده به پلوتو) به تجلیل و ستایش در برج جدی ، ترازو تخریب ، از سقوط در سرطان ،

تعاریف :
انرژی ، ابتکار


مریخ اولین بالا "" سیاره است. مدار آن ، در خارج از زمین و جایگاه خود را در جدول پس از وضع حمل با موقعیت خورشید از نزدیک در ارتباط نیست -- آن را به عنوان اتفاق می افتد ، سیارات عطارد و زهره پایین. مریخ در حدود دو و نیم سال از طریق به تمام شخصیت و هر یک از شخصیت است که در حدود 2 ماه.

انجمن ها :

مریخ با عضلات و moczopłciowym سیستم ، غدد جنسی ، غدد آدرنال ، سلول های قرمز خون ، برش و سوزش همراه تحت تاثیر مرد در هر دو płciach ، تجاوز ، عشق ، عمل ، تفنگ ، ابزار تیز.

ویژگی های مثبت مریخ :

استوار ، عشق ، آزادی ، پیشگام ، صراحت ، یک رهبر خوب است ، به خصوص در شرایط podbramkowych ، مدافع ضعیف است. خلق و خو قوی. زنده و پاسخ مثبت در هر وضعیت

ویژگی های منفی مریخ :

پرخاشگری ، تحریک پذیری ، خشونت ، rashness ، عدم پیش بینی ، نزاع ، خلق و خوی ، حذف جزئیات ، ابتذال ، boisterousness.