نوعی از توسعه سیارات ، سیارات مربوط به بیش از روز پس از آن از هفته زمان به منظور مجموعه ودیک یکشنبه -- یکشنبه ، دوشنبه -- ماه ، سه شنبه -- مریخ ، چهارشنبه -- عطارد ، پنجشنبه -- مشتری جمعه -- زهره ، شنبه -- زحل. هر سیاره حاکم تمام روز می باشد این سیاره ودیک حاکم از طلوع آفتاب در آن روز ، یک مرد متولد شده در شب ، برای مثال ، از پنجشنبه تا جمعه است که همیشه تحت اختیار مشتری ، پنجشنبه حاکم از شرق ، از جمله موارد زیر را پس از شب ، تا طلوع خورشید در روز جمعه ، هنگامی که در روز بعد شامل قدرت زهره! بنابراین سیاره زمین و تمام روز و حتی horami بتن در هر روز داد. آغاز روز طول می کشد یک لحظه نزدیک ، زمانی که سپر یکشنبه شروع به ظهور ، و نه هنگامی که شما به تمام ظهور خواهد کرد ، و یا وقتی که اندازه گیری می رود در افق است ، که بسیار مهم برای تعیین پدیده و اغلب در یک متخصص astro - بحث شده است.

Rahu و Ketu : فال طالع بینی ودیک است و به شکل یک مربع است که برای هفت سیاره مقدس از خورشید تا زحل دو سیاره و نامرئی ، گره های قمری محاسبه می شود. محاسبات مربوط هستند HORA به اصطلاح -- ساعت دنده های سیاره ای که آغاز می شود در طلوع خورشید! جدول نشان می دهد اجرا Horas در نظم که در آن گردش این سیاره ، از طلوع خورشید در روز شنبه ، بلکه در روز دیگر ، به دلیل اگر چه به منظور ثابت می ماند در نزولی با شروع از هر سیاره و دورتر از زحل به پایین است.

* * * * زحل -- ثانی -- شروع می شود در روز شنبه -- شعار : OM Namah Sanaya!
* * * * مشتری -- انجمن -- شروع می شود در روز در روز پنج شنبه -- شعار : OM Namah Gurawe!
* * * * مریخ -- Mangala -- شروع می شود در روز در روز سه شنبه -- شعار : OM Namah Mangala'ya!
* * * * یکشنبه -- Surya -- شروع می شود در روز یکشنبه -- شعار : OM Namah Surya'ya!
* * * * زهره -- Śukra -- روز شروع می شود در روز جمعه -- شعار : OM Namah Śukra'ya!
* * * * عطارد -- Budha -- روز شروع می شود در روز چهارشنبه -- شعار : OM Namah Budha'ya!
* * * * ماه -- چاندرا -- روز شروع می شود در روز دوشنبه -- شعار : OM Namah Ćandra'ya!

برای تعیین صحیح از ساعت سیاره ای -- Hora -- نیاز به یاد داشته باشید که هر دو روز و شب به 12 قسمت مساوی از هم تقسیم می شود. این به این معنی است که در روز تابستان است و یک شب طولانی hora hora کوتاه ، و برعکس در زمستان ، چرا که روز دوازدهم از این زمستان ، به سختی 40 دقیقه ، شب دوازدهم را از این و بیش از 1.5 ساعت دوره می افتد. اگر چنین توضیح واضح نباشد ، به این معنی که ما درک می کنیم چرا که بسیاری از زمان مورد نیاز برای استاد نجوم ودیک! دنده های سیاره ای ، برای مثال ، در روز چهارشنبه ، روز به شرح زیر است : budha -- چاندرا -- ثانی -- گورو -- mangala -- surya -- śukra -- budha -- چاندرا -- ثانی -- گورو -- mangala! شب آغاز می شود یک سیاره دیگر : surya ، و ما باید برای آینده 12 برابر بخش شب و پنجشنبه ادامه از طلوع خورشید سیاره گورو دوباره شروع می شود ، و یا مشتری.

می توان گفت که هر روز (در هر سن) ، حکومت دو سیاره به طور همزمان. یکی این است که قدرت آغاز می شود با طلوع آفتاب و طول می کشد از طریق Hora اول (ساعت 1 / 12 روز) و دیگر این است که صحبت می کند که در حال حاضر ، با توجه به منظور ساده از زمان داده شده از روز (روز) ، Hora. بنابراین ، کسی که در یک روز یکشنبه در ساعت سوم (Hora) متولد شده است و تحت قدرت ترکیبی از تاثیر خورشید (Surya) و عطارد (Budha). برای تفسیر درست urodzeniowego فال تعیین چه روز از هفته و در چه بخش ، ساعت روز (روز) یک مرد در آن متولد شد ، و سپس به بررسی ترکیبی از دو سیاره از هفت اصلی در نجوم ، به 49 ترکیب در عمل. این سیاره بر روی پایه ، پس زمینه ، و hora کره زمین ، یک ساعت از تولد از اصلاح آن است. سرگرمی یک راه بسیار جدی نیز تعیین زمان مطلوب برای شروع پروژه های مختلف ، مهم ، مانند شروع خانه سازی ، ترک و یا حرکت می کنند ، و حتی تعیین زمان جلسات از حزب و یا پارلمان است.روز در هفته -- از شرق به شرق خورشید شمارش


دوره ودیک شروع می شود در خورشید است. این سیاره توسط هم از طلوع خورشید می باشد. پس ساعت اول از روز یکشنبه ، این زمان ، Hora از خورشید ، Surya. روز دوشنبه ، ساعت اول ، از این زمان به رهبری ماه. همیشه در این سیاره حاکم در ساعت اول از یک روز به عنوان یک تاثیر سیاره ای در طول دوران ، مانند شب و روز ، تا زمانی که بعد از طلوع آفتاب حساب می کند. آنچه مهم است این است که مردم به دنیا آمد پس از نیمه شب ها همیشه بیشتر به انرژی و یا با کیفیت از روز قبلی...یکشنبه -- روز یکشنبه -- Ravivara -- راوی ، Surya ، Suurya ، Soorya

این روز یکشنبه ، پادشاه از همه سیارات می باشد. در تقویم ودیک ، از یک سری هفت روز آغاز می شود در روز یکشنبه. این مهم است که یک روز در غرب خورشید در پایان در تقویم ، که مجموعه اهداف و ارزش ها در سر آنها قرار داده است. این را می توان توضیح داد ، با این حال ، این واقعیت است که یکشنبه مسئول قدرت خلاق و میل به شکل دادن به جهان ، نماد و نشانه اعتقاد به قدرت خود ، از زیبایی زندگی و دستیابی به کمال فیزیکی است. این هدف نهایی از فرهنگ مدرن است. در فلسفه شرق آن نقطه شروع و پایان است که بی تفاوتی ، جدا از ماده و بازگشت به خدا ، سمبل زحل و شنبه. یکشنبه یک روز کامل سرگرم کننده و پر جنب و جوش است. ما می توانیم هر کاری دلمان ، چیزی است که سالم و خلق و خوی ما را بهبود می بخشد. لباس در فام های شاد زرد ، همچنین برای طلا و ، مانند همیشه ، با لمس از سفید و یا نیلی.

روز از انرژی ، فعالیت های زندگی ، عمل می کنند ، نیز بسیار برای کار خلاق خوب است. در همان زمان مردم **** که که در آن خورشید کاهش برداشت ، آن را به ارزش بیش از معمولا هنگام رانندگی ، هنگامی که خرید و آشنا شدن با مردم است. خورشید نیز می تواند به درک ما از جهان ، برآورد اغلب بیش از حد خوش بینانه از چیزهایی که در روز های مختلف را مختل کند. انرژی خورشیدی کار می کند در دو راه ، تشویق می کند به ما عمل کند و تنبل در همان زمان رشد کرد ، برخی از مردم با چنین ترکیبی بزرگ کنار آمدن ، اما نه همه ، هیچ کمبود افرادی که در روز یکشنبه ممکن است عکس تهاجمی و یا معاون احساس وجود دارد ، قادر به انجام هیچ نیست. هر گونه رژیم غذایی شما می توانید هر چیزی را بدون صدمه به بدن می خورند. ما در شروع درمان با گیاهان از نشانه ای از خورشید : : آفتابگردان ، قاصدک ، سنت جان ، مریم گلی ، جو و قزل درخت.

-- این یک روز خوب برای تجدید نیروهای خلاق است. شنبه -- یکشنبه سخت و جذب انرژی از روز است. نام لهستانی نشان می دهد که آثار غیر محدود کردن فعالیت های این روز است.
-- شما می توانید ذرت ، ایجاد را به مواد مخدر ، آغاز یک جنگ (مبارزه).
-- شما باید از کشتی ها تخلیه آب نیست ، سفر به غرب (جهت از مرگ خورشید) ، پزشکان اگر این امکان وجود دارد باید درمان بیماری های ناشی از تب و التهاب شروع نمی شود.
-- یکشنبه یک روز گرم ، یک کمی خام ، راه که در آن انسان صرف آن خواهد شد قدرت خلاق خود را در عرض یک هفته را تحت تاثیر قرار است.
-- این ارزش هم به موسیقی و انرژی خلاق از فعالیت های در حال توسعه است.

متولد در روز یکشنبه :

به طور کلی شاد مردم است. آنها حس شوخ طبعی ، روشن و سیما دلپذیر است. آنها باید به شکایت از وضعیت مواد ، فقدان اطلاعات و یا محبوبیت. در خارج از قوی و پویا ، اما ممکن است تجزیه داخلی ، شک نقش خود در جهان است. وقت با ارزش خود را درک نمی کنند. جسمی ، خورشید چشم عسل رنگ و صورت گرد.دوشنبه -- روز از ماه -- Somavara -- چاندرا ، Soma

در همان روز ، حاکم ماه. او مسئول ذهن ، و من فکر کردم ، احساسات ، longings ، شادی ها و رنج انسان. ذهن است که متغیر و نامشخص است ، اغلب خود را هوی و هوس و fancies ، آن را نیز به ماهیت دوشنبه. در این روز podejmujmy هر گونه تصمیم گیری تنها در احساسات و شهود است. روز دوشنبه ، بهترین برای مقابله با آثار مختلف هنر و صنعت ، و نیز حرکت می کند. رنگ افزایش تاثیر انرژی در این روز ماه سفید و نیلی. و شب به انعکاس مذهبی ، دعا ، مدیتیشن و سرسپردگی به خدا را در قالب مرد به عنوان شیوا ، Mahadeva اختصاص داده است.

در عوض ، باید در آن روز از کار طولانی مدت نیاز به تلاش و تعهد شود نبود. بهتر است که خودمان را محدود به آنچه که می تواند به سرعت شروع و پایان. دوشنبه روز فوق العاده نامطلوب به ازدواج ، وام ، و کمک مالی از کمک رسانی ، و همچنین از شروع هر گونه ساخت و ساز است. به وضوح روشن است که در روز بیش از حد به برنامه ریزی نیست ، همه چیز می تواند تبدیل به غیر واقعی ، و وعده ، فریبنده. رژیم غذایی باید از غذاهای ادویه دار ، اجتناب کنند ، زیرا در روز دوشنبه غشای مخاطی معده ما این است که تحریک شده باشد. Odstawmy کنار الکل ، ترجیحا به طور دائمی. در پایان روز است که برای یک استخر و یا حتی یک وان حمام نشان داد. روز دوشنبه ، آن را خوب است برای شروع درمان با گیاهان را از نشانه های ماه : کدو تنبل ، kapuścianym آب ، گل رز وحشی و گل زیرفون.

-- روز دوشنبه ، شما می توانید یک عروسی ، ترتیب خرید لباس و جواهرات ، غذا ، زمین -- اما به دلیل بی ثباتی از روز می توان به سرعت به دست آورد خوبی برای از دست بدهند.
-- صبح بخیر به همه فعل و انفعالات بین فردی. اغلب آنها را اجرا هموار و خوش.
-- در این روز بیشتر از حوادث وجود دارد ، بیشتر بیماران گزارش دکتر ، بیشتر خودکشی. تا امروز ، ارتدوکس بخش هایی از هند که در آن روز ، و نه در مغازه ها بسته یکشنبه و سازماندهی روز خاموش است.
-- روز دوشنبه ، یک فرد بیشتر در معرض نفوذ یک ذهن بی قرار و بیشتر از تلفن همراه در روزهای دیگر. بنابراین بهتر است به یک تصمیم گیری که نیاز به هوشیاری و ثبات.

متولد روز دوشنبه :

جسمی ، ماه را می دهد رنگ سفید ، چشمان زیبا ، کوتاهی قد و شکل گوشتالو. اینها افرادی هستند که مانند خانه و گرما در خانه ، یک حافظه خوب و تخیل زنده. آنها فضل بزرگ ، نجابت و حساسیت. آنها می توانند به فرار و بی ثبات به فکر خرابی روانی.سه -- روز مریخ -- Mangalavara -- Mangala ، Bhauma ، همر

در این روز توسط مریخ در زبان سانسکریت است که به نام حکومت Mangala (انجام موفقیت و پیروزی).

بهترین روز برای پروژه های که نیاز به بسیاری از تلاش و رنج. برای این لباس در فام های مختلف رنگ قرمز -- از صورتی تا قرمز تیره ، از نارنجی مایل به قرمز به رنگ زنگ (که به سایه های صورتی ظریف و به رنگ قرمز تا حدودی از بین بردن نفوذ قوی از مریخ). Dołóżmy هنوز این کمی نیلی -- محافظ رنگ. آداب و رسوم و شیوه های روز برای رفاه و سعادت و یا پیروزی.

ما در آغاز روز با ورزش ، فعالیت ، حرکت. درگیری ، نزاع ، و به لحاظ احساسی درگیر جلسات از ما ، هر گونه اختلاف می تواند به نزاع و دشمنی تبدیل شود. سه روز لذت بخش برای هرکسی است ، اما به ویژه برای افراد با ابتکار عمل. همچنین ترویج همه چیز است که عاشقانه ، شما می توانید حرکت تند و سبک و به دنبال ماجراهای ، خوب برای تاریخ. در آن شب ، اما بهتر است به آن پناه در خانه ، و قطعا اجتناب از هر گونه تجمع. روز سه شنبه ، افزایش کارایی از همه نوع از داروها به نام. تاثیر محلی است. در آن روز از آغاز درمان با گیاهان مریخ -- hops ، سنبل الطیب ، گزنه ، نعناع و زالزالک. افزایش اثرات مفید آب چغندر و آلو ورا.

-- سلام ، این به طور عمده تحت تاثیر قرار می قلمرو فیزیکی ، آن است که شروع به منفی ترین پروژه ، به جز کسانی که با دفاعی و تهاجمی. خوب به عمل سحر و جادو دفاعی.
-- شما می توانید تمام مراحل که نیاز به قدرت ، شجاعت ، ثبات و استحکام ، و اندازه گیری از ظلم و ستم آغاز می شود.
-- در این روز راحت تر از دیگری می آید به اختلافات و حوادث است.

متولد روز سه شنبه :


مریخ به رنگ قرمز از مو ، پوست و چشم ها می دهد نگاه کمی خشن. فرزندان او هستند عضلانی ، با ظرفیت اعمال قهرمانانه. آنها را می توان با مواد منفجره ، باشند flicts و خشونت است.


چهارشنبه -- روز عطارد -- Budhavara -- Budha ، Tareya

این روز عطارد ، شاهزاده چابکی و سرعت است. عطارد مسئول عقل و یادگیری -- به ویژه کسانی که فعالیت های با انرژی های چهارشنبه تداخل می کنند. این یک روز را در بالاترین درجه منجر به برقراری ارتباط با دیگران ، و ارزیابی منصفانه و باور است ،. تمام گفتگوها و مذاکرات را باید موفق. چهارشنبه انرژی افزایش رنگ آبی است -- هر دو سبک تر و تیره تر است. خوب است آن را به لهجه های سفید و بنفش بر.

اغلب از آن روز ترین اضطراب از هفته است. عجله چهارشنبه علت بسیاری از حوادث ناخوشایند است. به یاد داشته باشید ، با این حال ، که عطارد به ترویج انواع عملیات و خرید و فروش نقدی ، خرید و wyjazdom کوتاه ، و دانش از تجارت ، امضای قرارداد. در آن روز ، آن را به ارزش در این هفتهóbować حل مسائل پیچیده ، نوشتن نامه و مذاکره کنند. رژیم غذایی توصیه می شود انواع مختلفی است ، اما بالاتر از همه آن است که ارزش را برای بهبود دفع مدفوع ، خوردن غذاهای گیاهی غنی از فیبر -- میوه ها و سبزیجات. ما همچنین به سلامت گردو ، سوپ کدو تنبل ، کمپوت از میوه های خشک ، مربا با ذغال اخته است. چهارشنبه ما شروع هر گونه درمان با گیاهان از نشانه ای از عطارد : گل برف ، اسطوخودوس ، افسنطین ، سرخس ، رازیانه ، جعفری ، سرو کوهی ، آب انار.

-- در تاریخ دوشنبه ، شما می توانید یک عروسی ترتیب ، یک مدرسه یا کتابخانه.
-- شما می توانید از داروها ، آماده سازی احداث پروژه های جدید و اجرای آنها را به عمل است.
-- این یک روز خوب به همه کسب و کار است. شما می توانید خرید و فروش سودمندانه.
-- آیا فعالیت های است که ممکن است عدم اطمینان و نگرانی و نگرانی باعث شروع نمی شود.
-- صبح بخیر برای دیدار با عزیزان.

متولد روز چهارشنبه :


آنها مودب و پیچیده ، قضاوت خود را روشن ، فکر می کنم سرعت و به آسانی. ارتباط دانش سریع تر از دیگران است. آنها در اثبات نشده همه چیز را باور ندارد ، زیرا ایمان است یکی از ویژگی های مورد عطارد نیست مشخص است. آن را می دهد فرزندان خود را به ظاهر جوان ، بلکه بیش فعالی و عصبی بودن. مردم در روز چهارشنبه هستند سخنرانان خوب و تحلیلگران.پنجشنبه -- روز از مشتری -- Guruvara -- انجمن Bryhaspati ، Brihaspati

حامی پنجشنبه است مشتری ، سیاره ارزانی بسیاری از نعمت ، پر از حکمت و خوش بینی ، نمادی از هدایت معنوی و روحانی ، گورو. در این روز ، بسیاری از ما خوشبختی خوب است. ما می توانیم مراقبت از امور مالی را (برای مثال ، به اعتبار). در تاریخ شنبه ، بهترین را به پوشیدن سبز -- dobierzmy روحیه مربوطه را از سایه که ما از رنگ ، در حالی که اجتناب کثیف و سمی گونه روشن است. رنگ بنفش ، به عنوان رنگ از موبدان و جادوگران ، از گورو نیز مناسب است ، خصوصا برای اهداف بالاتر است. عصر به خیر به عمل با اشکال شخصی انجمن گفتگوی تجارت (کارشناسی ارشد) ، sadhus (مقدس) ، یا فرشتگان (devas).

این روز بزرگ را به تصمیم گیری های قانونی است. همچنین باید مراقبت از آن روز را به تفکر در مورد مسائل مهم برای شما ، مراقبت از روحانی و معنوی ، خود توسعه ، ثبت نام در یک دوره ، پرداخت مراجعه به دادگاه بالاتر است. اگر شما به یک سفر طولانی به ، به ویژه خارجی ، پنجشنبه بهترین است. امید هستند آشنا و دوستی در روز پنج شنبه. اما مراقب باشید -- این تاریخ سقوط در رفلکس رانندگی ، افزایش فراموشی. بهتر است آن را در هوای آزاد باقی بماند ، به عنوان حداقل در عمومی. در مشتری ، کبد ما محافظت می کند. رژیم غذایی توصیه شده آب ، کره گیاهی ، بلغور ، پروتئین محصولات پخته شده ، نان ، تیره ، و نه بیش از -- سیب زمینی. الکل که در روز یک سم قوی است.

-- پنجشنبه ، بهترین از همه روز است. خوب برای خرید ، ازدواج ، شروع پروژه های مهم است.
-- بسیاری از خانواده ها در هند خرید و مراقبت از او فقط پنج شنبه.

 


-- در آن روز صدای شهود قوی تر و فعال ظرفیت مراقبت است. همه چیز شروع می شود که روز پنجشنبه در رشد و رونق را به نفع همه است.
-- آیا رفتن که روز به جنوب ، چون شما وجود دارد پادشاهی خود را از مرگ ، و پنج شنبه یک روز از زندگی نیست.
-- همچنین ، شما باید از حرص و طمع ، غرور ، حسادت و خاتوله مراقب باشید ، چرا که مشتری می کند این ویژگی ها را دوست ندارد.

متولد در روز پنج شنبه :


مشتری را می دهد به اندازه زمینه های مختلف. این می تواند یک افزایش بزرگ ، عقل قدرتمند ، ثروت یا موقعیت اجتماعی است. کودکان روز پنجشنبه هستند و نه خوش بینانه ، بینش و شهود است. بیشتر خوشحال هستند در زندگی و در مورد کاستی شکایت نیست. آنها مذهبی و مطیع قوانین الهی است.جمعه -- روز زهره -- Śukravara -- Śukra (Shukra)

زهره ، در حامی مونی از روز ، به حساسیت ، شهوت پرستی و تمایل به بازی کند. در آن روز ، لباس پوشیدن و در pinks و قرمز بسیار تیره است. صورتی تقویت احساس دوستی ، قرمز -- عشق ، عشق و دوستی و سلامت خوب است. جمعه شیوه های روز و عبادت به الهه می باشد.

در آن روز ، احساسات به شدت محدود وضوح ذهن. نوع بی خیال از ما حاکم است ، حتی در موارد حرفه ای و جدی است. در روابط با افراد از جنس مخالف به نظر می رسد لهجه وابسته به عشق شهوانی. این یک روز بسیار خوب برای تاریخ ، بدون تعهد و اعلام جدی از عشق است. توصیه می شود که در این روز مقدار زیادی از پول را به کیف پول قرار داده است ، زیرا در روز جمعه ، افزایش میل به پول نقد در موضوع مزخرف است. Sharpens حس بویایی و لمس ، به دلیل آن است که موفق به خرید داروخانه در روز محصولات و لوازم آرایشی. بهتر جمعه و به نظر می رسد به احتمال زیاد از طرف لذت بخش از زندگی فکر می کنم ، بلکه سخت تر را تجربه ناامیدی ، راحت تر به آن صدمه و درد ناشی از کلمه دردناک است. یک رژیم غذایی که در روز و بدون محدودیت های خاص ، آن الزامی است ، با این حال ، اولین بشقاب -- هر سوپ ، سوپ یا آبگوشت. Nerkowcy باید در این روز به نوشیدن به اندازه دوباره محیطهای مایع با دیورتیک و ضد عفونی کننده. در روز جمعه ، کاهش نمک بهتر است. در آن روز ، چشم ما می تواند تلاش های افزایش تحمل نمی کند. در روز جمعه شروع به درمان با گیاهان از نشانه زهره : بنفش ، بابونه ، سیاه و سفید یاس بنفش ، زغال اخته ، تمشک. در پایان روز قرار داده تا از حمام یا دوش bodźcowy قوی.

-- در این روز به عنوان مطلوب به عنوان یکی از قبلی نیست. البته ، برای بسیاری از مردم و برکت از ویژگی های سیاره زهره می fondest رویایی ، اما برای ذهن ، متمرکز بر گرفتن از ماده در اغلب موارد مانع می شود.
-- جمعه خوب است برای پروژه های هدف در زندگی شاد در دنیای مادی است : شما می توانید ازدواج ، شامل خرید لباس ، رشد انواع هنر ، خرید زمین و مقابله با گل.
-- این یک روز خوب برای سرگرمی دولتی و خصوصی ، احزاب ، امور عشق و اعیاد است.
-- خودداری از اقدامات nadwerężających نیروی زندگی است. هندی ها در آن روز به مو و ناخن خود را قطع نمی شود.
-- نباید وسایل پیاده ، ایجاد خواهد شد ، را به فروش می باشد.

متولد روز جمعه :

جمعه کودکان غنی ، جذاب ، استعداد هنری ، به طرز ماهرانه ای با مردم جشن می گیرند. از ویژگی های خاص خود را برجسته و شهود است ، بنابراین بیشتر در forebodings خود را اشتباه گرفته شود.


شنبه -- زحل روز -- Śanivara -- ثانی (شانی)


روز زحل می کند ، بهترین رتبه در میان astrologers غربی ندارد. این یک روز که در آن ما باید موضوع پایان رشته طولانی است. از جمله نزاع طولانی و یا سوء تفاهم عمیق تر شدن است -- هم به توضیح همه چیز و حل مشکلات انباشته شده. این ما را در سایه ای از بنفش یا بنفش در ترکیب با سفید کمک کند. روز خوب برای انعکاس متافیزیکی و معنوی ، تجزیه و تحلیل ، سرنوشت ، اصلاح سرنوشت (قسمت) ، خوب در مراسم و ارادت به خدا ، مطلق.

ما را در این روز همه امور نیاز به صبر و تمرکز ، و همه امور خود را کنار بگذارند "برای بعد". زحل -- به رغم نظر potocznemu -- آیا لذت بی خیال تشویق نیست. حامی انرژی برای همه فرآیندهای داخلی -- هر دو در روح و روان ، و در درون هر ارگانیسم. این کمک می کند حل مشکلات و محدودیت در اب راه رفتن فقط به هدف برسد. شنبه بنابراین ممکن است در روز مهم زندگی شما می شود اگر شما شروع به آن با توجه به تاثیرات کیهانی استفاده کنید. بافت استخوان ، مفاصل و تاندونها در اثر افزایش حساسیت در روز شنبه مشخص می شود ، چرا که روز روماتیسم و آرتریت حاد به خصوص. توصیه می شود که در رژیم غذایی غنی از فسفر و پتاسیم ، تا پنیر ، پنیر ، گیاهان دریایی ، قارچ ، تخم مرغ ، کلم ، آجیل. برای کاهش بار مهره توصیه می شود ورزش کشش و تمدد اعصاب. که روز مو قطع نیست!

-- دوشنبه و سه شنبه است که معمولا سنگین ترین روز در هفته. هر چه آغاز می شود در تاریخ شنبه ، تمایل به کشیدن در زمان. بنابراین بهترین برای شروع با چیزی است که خواهد بود یک روند طولانی. به دست آمده در این روز ما به یک دوست برای زندگی است. روز خوب برای صدور و پذیرش Beatitudes. شما می توانید به خانه جدید را وارد کنید ، خرید زمین و یا گاو ، ساختمان ، انجام عمل جراحی.
-- بهتر است از فعالیت های نیروهای nadwerężającymi خودداری کنند. آیا استدلال می کنند ، برش مو یا ناخن نیست. با توجه به هندو مو و ناخن قطع کاهش می دهد و قدرت انرژی انسان است. افراد آشنا با دقیقا این عناصر از سحر و جادو استفاده می کنند به اتصال به فرد انتخاب شده است. برای اصلاح سر راهب در زمان هماهنگی نشان دهنده آغاز یک زندگی جدید است.
-- خوب انجام می شود ، امروز ، جدید سفارشات را برای هفته آینده که برای انجام پست به منظور پاک کردن بدن است.

متولد روز شنبه :


رشد آهسته تر از برادران خود را از روز دیگر ، اما با اندیشه های عمیق است. نگاهی به زندگی و پس از آن به طور جدی به تحقق. غالبا در نیمه دوم زندگی بسیار سبک تر و لذت بخش تر. آنها صبر و شکیبایی نیاز -- دیگر برخورد با این موضوع ، بهتر نتیجه خواهد آورد. گاهی بعضی از مردم می تواند به خنک ، قادر به مجازات دیگران است.


   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٧