نامتان را به انگلیسی بنویسید و سپس حروف را از هم جدا نمایید.

( مثال :     f.a..r.z.a.n.e.h.   ..farzaneh ) حال با استفاده از جدول زیر توضیحات مربوط به هر حرف را بخوانید و به شخصیت خویش پی ببرید ؟

A- شما شخص فعالی هستید .

B- در ملاقات با افراد تازه بسیار محتاط هستید.

C- تا حدی باسیاست هستید.

D- آسان به دیگران اعتماد نمی کنید.

E- با هر نوع از آدم می توانید ارتباط برقرار کنید.

F- تظاهر می کنید.

G- خیلی دوستانه وقابل فهم هستید.

H- از ظاهر و شخصیت خوبی بر خوردارید.

I- به عشق بسیار معتقدید.

J- همه شما را دوست دارند.

K- از تجربه های جدید خوشتان می آید.

L- همواره لبخند بر لب دارید و دیگران را به لبخند وا می دارید .

M- به راحتی به موفقیت دست می یابید.

N- می توانید بسیار سرگرم کننده و شاد باشید.

O- از بازیگوشی خوشتان می آید .

P- خیلی رفیق باز هستید.

Q- خیلی دو رو هستید.

R- بسیار اجتماعی هستید.

S- از نگاه دوستانتان بسیار جذاب هستید.

T- بسیار خوش گفتار هستید.

U- خیلی سر سختید.

V- غیر قابل قضاوت هستید.

W- ذهن بسیار وسیع و پهناوری دارید.

X- به دیگران اجازه نمی دهید به شما بگویند که چه بکنید.

Y- هر تجربه ای را بزرگ جلوه می دهید.

Z- خیلی خونسردید

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۱۱