متولدین فروردین ماه
به هنگام عاشقی گویی در دنیای شوالیه ها و پرنسس ها سر میکند
قلبا عاشق است و در عشق پا برجاست


متولدین اردیبهشت ماه
عاشقی بی قرار است و کمرو ولی پرشهامت.
موسیقی بر او تاثیر فراوان دارد


متولدین خرداد ماه
بر عشق ما هیچ چیز ناممکن نیست
بهترین عاشق دنیاست و گفتارها و دل او پر از رویاهای عاشقانه است


متولدین تیر ماه
دلی نازک و پر از محبت و از دل سوختن می هراسد


متولدین مرداد ماه
عاشق پیشه است و بی عشق زندگی نمیکند


متولدین شهریور ماه
تا اخرین لحظه عمر ان را در قلبم نگاه خوهم داشت
عشق او شعله ای کوچک ولی جاودان است و در پی عشقی حقیقی است


متولدین مهرماه
در امور عشق ورزیده است و زندگی اش پر از ماجراهای عاشقانه است
زن متولد مهر عشق خود را در عمل نیز یه اثبات می رساند


متولدین ابان ماه
هیجان عشق برای او زیبا و پر از جاذبه است و در عشق صادق است


متولدین اذر ماه
خوش بین است و راستگو و شاید نگاهی شاعرانه به عشق داشته باشد


متولدین دی ماه
شاید در ظاهر بی احساس باشد .ولی در قلب گرم و پر از عشق دارد


متولدین بهمن ماه
عشق خود را دیر ابراز میکند و عاشق ازادی است. اولین عشق اپ قلبش را به تپش در می اورد و هرگز فراموش نخواهد شد.


متولدین اسفند ماه
در عشق بی نظیر است. جذاب و پر نشاط است. احساساتی و رویایی است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۱۱