بعد از آنکه عدد سال تولد، عدد ماه تولد، و عدد روز تولد خود را به دست آوردید باید این سه عدد را با هم جمع کنید تا به یکی از اعداد 1 تا 9 یا عدد 11 یا 22 برسید. مثلاً اگر در روز سی و یکم ماه دسامبر سال 1955 به دنیا آمده باشید عدد سرنوشت شما به این صورت به دست می آید: 6 = 4+2 = 24 = 5+9+9+1 = 1995 = عدد سال تولد 3 = 2+1 = 12 = عدد ماه تولد 4 = 1+3 = 31 = عدد روز تولد 4 =3+1=13=4+3+6= عدد روز تولد+عدد ماه تولد+عدد سال تولد =عدد سرنوشت بنابراین عدد سرنوشت شما 4 است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٧