عدد ماه تولد...............................برای به دست آوردن ماه تولد خود باید به جدول زیر توجه کنید : ژانویه = 1 فوریه = 2 مارس = 3 آوریل = 4 مه = 5 ژوئن = 6 ژولای = 7 آگوست = 8 سپتامبر = 9 اکتبر = 10 نوامبر = 11 دسامبر= 12 بنابراین اگر شخصی در ماه اکتبر به دنیا آمده باشد عدد ماه تولد او عبارت است از : 1=0+ 1=10= اکتبر . یعنی عدد ماه تولد او 1 است و اگر در ماه نوامبر به دنیا آمده باشد:2=1+1=11 یعنی عدد ماه تولد او 2 است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٧