شناخت شخصیت کاری فرد با حروف ابجد(مربعات بروج):

برج های دوازده‌گانه(زودیاک) را غیر از گروه‌های سه‌تایی (مثلث‌های) عنصری که شامل مثلث آتشی (ناری)، هوایی (بادی)، خاکی، و آبی می‌شدند، به گروه‌هایی چهارتایی نیز تقسیم‌بندی می‌کنند که بر مبنای سبک عملکرد آن علائم در رابطه با محیط و اطرافیان و مسائل زندگی است. در این روش علامت‌ها یا همان برج‌ها به سه دستهء کلی چهارتایی (مربعات) تقسیم می‌شوند:

مجریه(کاردینال‌ها)، مقننه(ثابت‌ها)و قضاییه(مشاوران یا متغییران).

مربع مجریه (Cardinals):

که شامل برج‌های حَمَل، سرطان، میزان، و جَدیْ است.این گروه دست به کارند و قدرت اجرایی بالایی دارند. راهنمایی‌کننده و دلالت‌گرند، با وجدان کاری و مسئولیت‌پذیرند، آغازگرند (همگی آغازگر فصل مربوط به خود هستند)، هوش و حافظهء عالی داشته و کاری می خواهند که نیازمند دقت و یادگیری باشد.با ”والد“ قوی

  مربع مقننه (Fixed):

 که شامل برج‌های ثور، اسد، عقرب، و دلْو است.این گروه آهسته و پیوسته روش‌اند و توان قانون‌گذاری و قدرت زیادی دارند.فکردهنده و تشکیلاتی، براساس منطق و دلیل عمل می‌کنند، با قدرت درک فوق‌العاده و عموماً زیر بار نرو! با نظم انضباط، لجاجت و پافشاری و حتی خودسری. بدون تغییر ادامه می‌دهند تا به نتیجه برسند (همگی برج میانی فصل خود هستند).با ”بالغ“ قوی

  مربع قضاییه (Mutables):

که شامل برج‌های جوزا، سنبله، قوس و حوت است.این گروه همیشه در حال تغییرند (همگی برج پایانی فصل خود بوده و در حال تغییر به فصل بعدی‌اند) و با انعطاف‌پذیری بالایی و قدرت مشاوره و داوری بالا.با روابط عمومی خوب و دوستان کافی، بهترین ”دوست“ها هستند. اینها باید با مردم در ارتباط باشند وگرنه افسرده می‌شوند. خوب مشاوره می‌دهند. با سازگاری و تأثیرپذیری بالا.با ”کودک“ قوی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧