در طالع‌بینی چینی نیز مانند طالع‌بینی غربی عناصر دخالت دارند با این تفاوت که چینی‌ها پنج عنصر دارند که در آن عنصر هوا وجود ندارد و در عوض دو عنصر فلز و چوب را اضافه دارند. عناصر چینی به ترتیب: آب ، چوب ، آتش ، خاک ، فلز. *

 

چرخهء دوستی عناصر چینی (شنگ)این عناصر با هم دوستی‌ها و دشمنی‌هایی هم دارند به این ترتیب که آب به چوب کمک می‌کند (آن را می‌رویاند)، چوب به آتش کمک می‌کند (سوخت آن را تأمین می‌کند)، آتش به خاک کمک می‌کند (خاکستر می‌شود)، خاک به فلز کمک می‌کند (فلز از زمین استخراج می‌شود) و فلز به آب کمک می‌کند (ظرف آب می‌شود). به این می‌گویند چرخهء شِنگ (Sheng).

 

و دشمنی آنها نیز چنین است: آب با آتش دشمن است (خاموشش می‌کند)، آتش با فلز دشمن است (آن را ذوب می‌کند)، فلز با چوب دشمن است (اره و تبری است که آن را می‌برد و قطعه قطعه می‌کند)، چوب هم دشمن خاک است (آن را مصرف می‌کند و پوک می‌کند) و بالاخره خاک هم دشمن آب است (چون آب را در خود جذب و پخش می‌کند). به این می‌گویند چرخهء کِه (Ke).

 

بعد از دانستن عناصر چینی برمی‌گردیم به حیوانات سال‌های چینی. در توالی سال‌های چینی هر دو سال یک عنصر دارند به طور مثال سال پیش (سال 1386) و سال پیش از آن (1385) هر دو سال‌های آتش بودند، در حالی که امسال و سال آینده سال‌های خاک هستند. دو سال بعد از آنها (یعنی 88 و 89)‌ نیز فلز و به همان ترتیب گفته شده هر دو سال یک عنصر دارند.بنابراین امسال سال موش خاک است و پارسال سال خوک آتش بود.

 پیدا کردن عنصر سال چینی:

اگر رقم سمت راست سال تولد شما 1 یا 2 باشد --> عنصر چینی شما آب است.

اگر رقم سمت راست سال تولد شما 3 یا 4 باشد --> عنصر چینی شما چوب است.

اگر رقم سمت راست سال تولد شما 5 یا 6 باشد --> عنصر چینی شما آتش است.

اگر رقم سمت راست سال تولد شما 7 یا 8 باشد --> عنصر چینی شما خاک است.

اگر رقم سمت راست سال تولد شما 9 یا 0 باشد --> عنصر چینی شما فلز است.

 

تذکر اینکه سال چینی در اولین ماه نو بهمن تحویل می‌شود (یا دومین ماه نوی بعد از شب یلدا به اعتقاد خود چینی‌ها). بنابراین کسانی که متولد بهمن و اسفند هستند باید به این مسئله دقت داشته باشند مثلاً کسی که متولد اسفند 1356 است دیگر مار نبوده بلکه اسب است و عنصر وی هم آتش نیست بلکه خاک است. به عبارت دیگر متولدین بعد از دومین ماه نو بعد از شب یلدای هر سال، خود را متولد سال بعد به حساب آورند. (این قانون تا سال 2033 صادق است و بعد از آن می‌شود سومین ماه نوی بعد از یلدا).

 همانطور که حتماً متوجه شدید در نتیجهء این چرخه‌ها هر 60 سال یک بار یک حیوان با همان عنصر تکرار می‌شود مثلاً سال اسب آتش یک بار سال 1345 بوده و دفعهء بعد می‌شود سال 1405 و یا دفعهء قبلی که سال موش خاک بوده، مثل امسال، سال 1327 بوده است که احتمالاً مطالعهء اتفاقات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن سال‌ها در ایران و جهان خالی از فایده نخواهد بود.

در مورد خاک که عنصر امسال است باید به این موارد اشاره کنم که با آنها در ارتباط است. خاک با زمین و ملک، کشاورزی و آبیاری، تأمل و تعمق، رنگ زرد، سیارهء زحل، مواد خام، زیرساخت‌های اجتماعی، شبکه‌ها، رطوبت، رسیدن و بلوغ، گله و رمه، خرما، و برنج در ارتباط است.

 از طرفی سال موش همراه با جمع‌آوری و احتکار و دزدی است که ترکیب این‌ها با خواص خاک، نتیجه‌اش می‌شود خشکسالی (جمع‌آوری و ذخیرهء آب در زیر زمین) و قحطی، کمبود آذوقه و مواد اولیه، ، کم شدن و متعاقباً گرانی گوشت (گله و احشام)، و نیز خرما و برنج.

سوای اینکه این موارد بر اقتصاد و سیاست تأثیر مستقیم خود را دارند سال موش در اقتصاد نیز موجب سیاست‌های انقباضی، گرانی ملک و خانه و افزایش اجاره‌ها (که این یکی اتفاق افتاده است). از نظر اجتماعی باعث بدهکاری مردم، افزایش دزدی، قدرت گرفتن شبکه‌های اجتماعی و افزایش تعمق و تأمل هم می‌شود. و همهء اینها به دنبال خود همه را معترض می‌کند (از نظر سیاسی).

در مورد متولدین سال‌های مختلف با عناصر مختلف هم باید بگویم برای اینکه ببینید سال موش خاک برای شما چگونه است به نوع تأثیر دوستی یا دشمنی عنصر خاک با عنصر خود توجه کنید. خاک به چوب بی‌احترامی می‌کند و سعی در خوار کردن او دارد (مراقب کارهایتان باشید) و آب را هدر می‌دهد و می‌خشکاند (منابع خود را حفظ کنید). برای فلز خوب است و باعث استخراج آن می‌شود (با فکر و تعمق سرمایه‌گذاری کنید تا سکه‌های فلزی به دست آورید!) و موجب فعالیت بیشتر برای آتش می‌شود (سعی کنید با رنامه‌ریزی از این فعالیت‌ها نتیجه هم بگیرید).

 *لازم به توضیح است که در یونان هم به عنوان مبدأ اعتقاد به عناصر فلسفی عنصر پنجمی را هم به حساب می‌آورند که همان اِتر باشد.

 

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧