قله تپه:

 

قله، شیارهایی هستند که دریک زمینه خاص به سمت مرکز امتداد یافته اند و به شکل دایره و مثلث هستند. اگر قله به سمت انگشت کشیده شده باشد کیفیت آن تپه افزایش می یابد. گاهی نیز قله به سمت تپه دیگری تمایل دارد که دراین صورت خصوصیات خود را از دست میدهد و خصوصیات تپه دیگر را پیدا می کند. سفت بودن تپه نیز به خصوصیات آن می افزاید.

روش شناختن تپه اصلی دست:

در هر فرد یکی  از تپه ها اصلی است که در واقع ستاره هادی فرد است. برای شناختن گسترده ترین تپه دست یک فرمول به شرح ذیل وجود دارد. هر تپه ای که بیشترین امتیاز را بیاورد، تپه اصلی دست است.

انگشتان(حداکثر ۵ امتیاز):

۱- انگشت با گسترش خوب: ۵ امتیاز 

۲- انگشت معمولی: ۳ امتیاز 

۳- انگشت خمیده:۲ امتیاز 

۴- انگشت با گسترش کم: ۲-  امتیاز 

قله( حداکثر۲ امتیاز):

۱- قله در مرکز: ۲ امتیاز

۲- قله جابجا شده: ۱- امتیاز

۳- قله متمایل به انگشت دیگر: ۱ امتیاز

علائم( حداکثر ۱  امتیاز):

۱- علائم خوب(خط عمودی تنها، ستاره ، مثلث، مربع، دایره): ۱ امتیاز

۲- علائم بد( خطوط متقاطع، شبکه،یا بیش از یک خط عمودی): ۱- امتیاز

سفتی:

۱- تپه سفت: ۱ امتیاز

۲- ته شل: ۱- امتیاز

قابلیت ارتجاعی تپه:

ته فنر مانند: ۱ امتیاز

تپه بابرگشت اهسته: ۱- امتیاز

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧