دلقک

جهت موافق

.شروعی جدید. ماجرا های جدید. امکانات جدید و گسترده .انتخابی جدید. تصمیمات خوبی که گرفته شده است. ازادی . اوقات خوب. خوشی.تحول. شهوت. بی فکری. عجله

جهت مخالف

.حق انتخاب زیاد و بیش از حد. انتخاب اجباری. تصمیمات بچه گانه .عدم تصمیم گیری. یک تصمیم بد. یک تحول نا مطلوب. یک انتخاب نا بجا.بی تفاوتی. بی علاقگی. ازادی بیش از حد

 

 

جادوگر

جهت موافق

.اصالت. ابتکار. مهارت. اراده قوی. اطمینان بخود. یک مامور

جهت مخالف.اراده ضعیف. عدم تصمیم گیری. تاخیر. نا امنی

 

راهبه

جهت موافق

.دانش. حکمت. بینش. خلوص. پاکدامنی. کم صبری. یک معلمنگرش به باطن. برای جوابی که در جستجو هستید به رویا های خود توجه کنید و به صدای باطن گوش دهید. صبر کنید و منتظر.لحظه مناسب برای انجام عمل باشید

جهت مخالف

.جهالت. نادانی. خود خواهی. زمان برای انجام عمل مناسب نیست.وضعیت ممکن است ان چیزی که شما فکر می کنید نباشد

 

ملکه

جهت موافق

خلاقیت. توسعه. تکامل. اقوام مونث. زمان مناسب برای رشد وتوسعه و خلاقیت. این کارت در باره زیبایی و خلاقیت است و.می تواند اشاره ای به رابطه جنسی و یا بار داری باشد

جهت مخالف

.رکود. بیهودگی. سستی. دو دلی. عدم تمرکز و تصمیم گیری.تشویش. خیانت. فقر و مشکلات مالی

 

امپراتور

جهت موافق

.دست یابی. انجام شدن کاری. ثبات. یک شخص لایق.اعتماد. ثروت. رهبری. اقوام مذکر. قدرت و همت

جهت مخالف

عدم تصمیم گیری. ضعف. تحت تاثیر دیگران بودن.شخصی که برای مقاصد خودش از شما استفاده می کند

 

غیبگو

جهت موافق

.محبت. بخشش. همدردی. بینش. انطباق. دین داری.این کارت می تواند معنی ازدواج هم داشته باشد

جهت مخالف

.تکرار اشتباهات. سخاوت زیاد و بی مورد. اسیب پذیری. سستی.نا توانی. نحیفی. شورش. هرج و مرج. بی دینی .پشت پا زدن به رسوم

 

عشاق

جهت موافق

.عشق. توازن. اعتماد. خوش بینی. شروع یک رابطه عاطفی.انتخاب مهمی که بهتر است در موردش فکر کنید

جهت مخالف

.جدایی. متلاشی شدن یک رابطه. سرخوردگی در عشق.حسادت. بی اعتمادی. بی وفایی

 

 

ارابه

جهت موافق

پیروزی و پاداش بعد از کاری سخت و دشوار. بعضی اوقات این کارت .سمبل شخصی است که تسلیم نمی شود

.استقامت. پشتکار. اشفتگی. پریشانی. بد شانسی. وسیله نقلیه

جهت مخالف

.شکست. عدم موفقیت. کوتاهی. حسادت. حرص و طمع. محدودیت عدم کنترل نفس و تسلط به خود. شخصی که با پناه بردن به الکل یا مواد مخدر از حقایق می گریزد. ممکن است اخطاری در مورد.جاه طلبی بیش از حد و بیهوده باشد

 

قدرت

جهت موافق

قدرت. همت. شجاعت. همت و نیروی لازم را دارید که بر.دشمنان پیروز شوید

جهت مخالف

.ضعف. بیماری. ظلم و ستم. سو استفاده از قدرت

 

کاهن

جهت موافق

.گوشه گیری. دقت. مراقبت. کناره گیری از جمع و تمایل به تنهایی ممکن است اشاره به شخصی باشد که مثل یک معلم چیز های .مهمی را به شما اموزش دهد

جهت مخالف

.سطحی بودن. کار های عجولانه. فعالیت های بیهوده از دست دادن وقت. ممکن است اخطاری باشد برای دست بر ذاشتن .از لجاجت و توجه به نصایح

 

چرخ سرنوشت

جهت موافق

.شانس. سود. پایان یک مشکل. وقایع غیر منتظره. پیشرفت .شروعی جدید

جهت مخالف

.بد شانسی. شکست. کار شکنی. وقایع غیر منتظره. تاخیر.یک ضرر غیر منتظر

 

عدالت

جهت موافق

.هماهنگی. توازن. برابری. صداقت. افتخار. توصیه. پرهیز کاری.قاضی. وکیل. یک شخص با اهمیت

جهت مخالف

.بی عدالتی. تبعیض. سو استفاده. تهمت های ناروا. جانب داری .این کارت بعضی اوقات می تواند به معنی طلاق باش

 

 

قربانی

جهت موافق

.وقفه. تعلیق. تغییر. واژگونی. ملالت. ترک کردن. فدا کاری بن بست. برای تصمیم گیری بهتر است صبر کنید. وا گذار کردن .چیزی برای بدست اوردن چیزی دیگر

جهت مخالف

.فداکاری بیهوده. پیش بینی اشتباه. خود خواهی. عدم تلاش .تغییر وضعیت در جهت منفی

 

مرگ

جهت موافق

.بیماری یا مرگ. از دست دادن. دگرگونی. تغییرات غیر منتظره .تبدیل. شکست. بد شانسی. تغییرات غیر قابل اجتناب

.پایان یافتن چیزی برای همیشه

جهت مخالف

.ادامه پیدا کردن تمام مسائل بدون هیچ تغییری .رخوت. رکود. عدم تحرک

اعتدال

جهت موافق

.میانه روی. اعتدال. هماهنگی. اطمینان. صبر. ترکیب

جهت مخالف

.اختلاف. جدایی. محرومیت. دشمنی. بی قراری. تضاد

 

شیطان

جهت موافق

.یک شخص بد باطن. خشونت. فاجعه. سقوط. تجربیات عجیب

جهت مخالف

یک اخطار جدی در مورد سو استفاده از پول یا قدرت توسط شما.یا یکی از نزدیکان تان. اعمال نا شایست. اعتیاد. طلاق

 

قلعه

جهت موافق

.پشت سر گذاشتن گذشته. پایان یک دوستی. سقوط .یک تغییر ناگهانی. وقایع غیر منتظره. ضرر مالی. قطع شدن

.امکان تغییرات کلی در زندگی

جهت مخالف

.شهوت. به تله افتادن. غافلگیر شدن . زندان و اسارت

 

ستاره

جهت موافق

.امید. ایمان. تعادل. بینش. خوشی. خوش بینی. شفا .افق های جدید

جهت مخالف

.عدم تعادل. بد بینی. ناراحتی. بد شانسی.ارزو های بر باد رفته

 

ماه

جهت موافق

نیرنگ. فریب. حیله گری. اشتباه.رسوایی. خفت. خطر. دو رنگی

جهت مخالف

.اشتباهات کم اهمیت. اقامت در بیمارستان.افسردگی. سو استفاده از یک شخص

 

خورشید

جهت موافق

.موفقیت. بدست اوردن. رضایت. خوشبختی. عشق. لذت.ازدواج موفقیت امیز. اطفال

جهت مخالف

.تنهایی. شکست در یک رابطه یا ازدواج. عدم خوشبختی.اینده مه الود. شکست. انزوا

 

دادرسی

جهت موافق

.باز سازی. سلامتی. تصمیم مهمی که باید گرفته شود .هوشیاری. بهبود بیماری

جهت مخالف

.بیماری. شکست. تصمیم مهمی که به تاخیر افتاده است.امکان ضرر. امکان جدایی ولی نه برای همیشه

 

دنیا

جهت موافق

.موفقیت. تکامل. نتیجه نهایی. شناخت. تشخیص .افتخار. شروع دوره ای جدید

جهت مخالف

.به تاخیر افتادن نتیجه نهایی. عدم بینش.وقفه در کسب موفقیت. نا امیدی


جام

1) جهت موافق

.شروع یک رابطه عاطفی. شروع خوشبختی. شروع عشق.زیبایی. سلامتی. خوشی

جهت مخالف

.خود خواهی. عشق غیر حقیقی. عدم خوشبختی. تردید

 

2)جهت موافق

.اتحاد بین دو نفر. شکل گیری یک رابطه دوستانه یا عشقی.عشق باز گشته. همکاری. شراکت. هماهنگی

جهت مخالف

.گسیخته شدن روابط بین دو نفر. عشق یک جانبه. سو تفاهم .عدم رابطه. حماقت

 

3)جهت موافق

.جشن. شادی. موفقیت. اتحاد. وفور. لذت. خوش شانسی.مهمان نوازی. یک شخص مهربان و دلجو

جهت مخالف

.کشمکش و برخورد بین دوستان یا نزدیکان. افراط

 

4)جهت موافق

.زیاده طلبی. توقع زیاد. وسواس. کسل شدن

جهت مخالف

.امکان ایجاد روابط جدید. اهداف جدی

 

5)جهت موافق

.ضرری که قسمتی از ان قابل جبران است. شکست. ماتم.از دست دادن یک دوست. طلاق. پشیمانی بی فایده. غم

جهت مخالف

.امیدواری. روابط جدید. عشق بازگشته. توقعات زیاد

 

6)جهت موافق

.مسائل و روابطی از ایام قدیم که در وضعیت فعلی تاثیر دارند.امکانات جدید. دوست های جدید. یک هدیه

جهت مخالف

.با یاد گذشته زندگی کردن. نا امیدی. سرد شدن روابط. میراث

 

7)جهت موافق

.نقشه ها و برنامه های اساسی که در فکر دارید.در نظر گرفتن امکانات. عدم تصمیم گیری در انتخاب راه.موفقیت کاذب. وهم و خیال

جهت مخالف

.انتخاب راه. تصمیم راسخ. اراده. کابوس. حرف بدون عمل

 

8)جهت موافق

.در جستجوی انگیزه های مهم تر. سفر های طولانی.نا رضایتی در عشق

جهت مخالف

.گرایش به مادیات. در جستجوی شادی و موفقیت

 

9)جهت موافق

.اینده درخشان. ارزویی که ممکن است براورده شود.سلامتی جسمی. وفور. رضایت کامل از نتایج بدست امده

جهت مخالف

.مشکلات مالی. بیماری. ارزویی که ممکن است براورده نشود.افراط. ستیزه

 

10)جهت موافق

.خوشحالی و رضایت از زندگی خانوادگی. دوستان واقعی.ارامش

جهت مخالف

.مشکلات خانوادگی. دوستان غیر واقعی. اتلاف. خیانت. طلاق.احساس نا امنی. فرزندان نا خلف

 

 

نوباوه)جهت موافق

.یک جوان مهربان. محبت. مهربانی. احتمال تولد. اخبار. رویا بین

جهت مخالف.

بی انگیزه بودن. بینش ضعیف. خود خواهی. مشکلات. اخبار بد

 

دلاور)جهت موافق

.یک جوان برازنده. هوشیاری. شروع یا پایان یک مسئله عاطفی

جهت مخالف

.یک شخص غیر قابل اعتماد. نیرنگ. خیانت. بیهودگی. سکون

 

ملکه)جهت موافق

.یک مادر یا همسر مهربان. یک شخص خوش باطن.خوشبختی. مهربانی

جهت مخالف

.خوشبختی یا لذتی که می تواند پایان بدی داشته باشد.مسائل غیر اخلاقی. فساد. مقاصد شوم

 

شاه)جهت موافق

.یک مرد مهربان و دلسوز. یک تاجر. یک شخص مهم.تمایل به قبول مسئولیت

جهت مخالف

.مردی که احساسات خود را بروز نمی دهد. حیله گر. کلاش. خشن

 

عصا

1)جهت موافق

.شروعی جدید. مسافرت. ماجرا. میراث. شغل جدید.یک سفر سود بخش. تولد

جهت مخالف

.رکود. توقف. شروع کاذب. ملالت و خستگی در زندگی

 

2)جهت موافق

.اتخاذ عمل برای رسیدن به نتیجه. یک شخص مهربان. یک شخص ثروتمند

جهت مخالف

.عدم فعالیت و کوشش لازم برای رسیدن به نتیجه. ترس. رنج.شروع خوبی که ادامه بدی داشت

 

3)جهت موافق

فعالیت هایی که به کمک یک شریک خوب و با تجربه ، به نتیجه.رسیده اند. مشارکت شغلی. اصالت. نجابت

جهت مخالف

.اشکالی که در کار پیش امده است. فعالیت بیهوده.از دست دادن مال. نا امیدی

 

4)جهت موافق

.امنیت. در پناه بودن. اسایش بعد از زحمت. هماهنگی. صلح.عشق. ازدواج. ثروت

جهت مخالف

.عدم امنیت لازم. ترس در مورد از دست دادن چیزی

 

5)جهت موافق

.مشاجره. خشونت. رقابت. مشکلات. شهامت

جهت مخالف

.امکانات شغلی جدید. پیروزی پس از مشقات فراوان. سخاوت

 

6)جهت موافق

.پیروزی. افتخار. نائل شدن به مقصود. کمک از جانب دوستان.دوستان مفید. اخبار خوب

جهت مخالف

.شکست. عدم تصمیم گیری. اخبار بد. به تاخیر افتادن سف

 

7)جهت موافق

.داشتن برتری در مبارزه ای که بازنده به نظر می اید. پیروزی در رقابت

جهت مخالف

از دست دادن برتری در مبارزه. عدم تصمیم گیری. تهدید

 

8)جهت موافق

.اتخاذ عمل برای هدفی بخصوص. مسافرت. تعجیل

جهت مخالف

.توقف طولانی. عدم فعالیت های لازم.تاخیر. حسادت. خشونت. مشاجره

 

9)جهت موافق

.قدرت. سلامتی. پیروزی بر اثر پشتکار. کشمکش. ستیز.امادگی داشتن. مواظب چیزی بودن

جهت مخالف

.ضعف. بیماری. مانع. نداشتن امادگی لازم. بی توجهی به محیط اطراف.تشخیص ندادن خط

 

10)جهت موافق

.باری طاقت فرسا. بهم ریختن نقشه ها. شکست. درد

جهت مخالف

.نیرو. انرژی. رهایی از باری که بر دوش بوده است. جدایی.نقل مکان. یک شخص با هوش

 

نوباوه)جهت موافق

.درخشندگی. استعداد. شهامت. زیبایی. یک پیغام اور. عشق ناگهانی

جهت مخالف

.نمایشی. تصنعی. متغیر. دل شکستگی. اخبار بد. یک شخص منزوی

 

دلاور)جهت موافق

.بی پروا. سخاوتمند. عجول. یک عاشق. مسافرت. نقل مکان

جهت مخالف

.اختلاف. نا سازگاری. حسادت. کوتاه فکری. بد گمانی. عقده.به تاخیر افتادن مسافرت. یک شخص خجالت

 

ملکه)جهت موافق

.جذابیت. فرماندهی. بخشش. یک زن دوست داشتنی و محترم

جهت مخالف

.سخت گیر. کنترل گر. حسود. انتقام جو. فریب. خیانت.یک زن خجالتی و کم حرف

 

شاه)جهت موافق

.یک مرد مهربان پدر. نجیب. بخشنده. یک ازدواج خوب و موفق

جهت مخالف

.سخت گیر. بی تحمل. متعصب. بحث و جدل. یک مرد بد برخورد

 

ستاره

1)جهت موافق

.اقدام به معاملات جدید و مفید. شروع کسب ثروت. شروع خوشبختی

جهت مخالف

.هشدار در مورد نا مناسب بودن زمان برای اقدام به معاملات جدید.مشکلات مالی. طمع

 

2)جهت موافق

از عهده انجام دو چیز بر امدن. احتیاج به متعادل کردن فعالیت ها.برای کسب موفقیت

جهت مخالف

.از دست دادن کنترل در انجام کار. عدم توانایی در به انجام رساندن کار.قرض

 

3)جهت موافق

.موفقیتی که از کار سخت بدست می اید. پیشرفت در کسب.زمان مناسب برای شروع فعالیت

جهت مخالف

.موقعیت های از دست داده شده. تلاش های بیهوده.عدم فعالیت همراه با توقعات زیاد

4)جهت موافق

.وابستگی شدید به مادیات. کسب قدرت بیشتر توسط ثروت بیشتر.امنیت مالی. موفقیت. پیشرفت. خساست

جهت مخالف

.امکان از دست دادن چیزی ( مادی ). تاخیر یا مشکلات در مسائل مالی.ولخرجی بیش از حد

 

5)جهت موافق

.تنهایی. فقر. از دست دادن شغل یا پول. بیماری. تبعید

جهت مخالف

.شغل جدید ولی موقت. غلبه بر مشکلات مالی. علائق جدی

 

6)جهت موافق

.دریافت چیزی که لیاقت شخص است. هدیه. خیرات.اهدا و دریافت. پرداخت قروض

جهت مخالف

.از دست دادن پول به دلیل بی توجهی. حسادت. قرض.رشوه. بی عدالتی. مخاطرات مالی

 

7)جهت موافق

.عدم موفقیت پس از کار و تلاش فراوان. تاخیر در پیشرفت.نگرانی مالی. نا امیدی. دوباره سنجی

جهت مخالف

.سرمایه گذاری غیر مفید. کار شدید بدون کسب بهره. بی صبری.دلهره. عدم امنیت مالی. ورشکستگی

 

8)جهت موافق

.ساختن و به وجود اوردن. مهارت و هنر. کار متداوم.برای کسب موفقیت باید به کار ادامه داد. سود کم و جزئی

جهت مخالف

.عدم استفاده صحیح از مهارت و حرفه. عدم تمایل به کار. تنبلی.سود کم و موقتی که باعث از دست دادن بهره های مهم و اصلی می شود

 

9)جهت موافق

.خوشبختی و رضایت از زندگی. پول های پیش بینی نشده از قبیل میراث.امنیت. تنهایی

جهت مخالف

احساس عدم امنیت. امکان باخت. هشدار در مورد سرقت. اخطار.ارامش و امنیتی که کم کم از بین می رود

 

10)جهت موافق

.ثبات مالی و عاطفی. خوشبختی و امنیت. میراث.اموال خانوادگی که از والدین به فرزندان رسیده است

جهت مخالف

.مشکلات خانوادگی. عدم ثبات و امنیت مالی. امکان سرقت. بی خبری

 

نوباوه) جهت موافق

.محقق. دانش پژوه. یک شخص مهربان و سخاوتمند. تحصیل

جهت مخالف

.اتلاف. تجمل. عیاشی. خود خواهی. اخبار بد در رابطه با مادیات.شخصی که از زیر دستان خود سو استفاده می کند. تمرد

 

دلاور)جهت موافق

.مردی که در مسائل مالی با استعداد و صبور و فعال است.یک فرد قابل اطمینان. قبول کردن مسئولیت. شکیبایی

جهت مخالف

.یک شخص طماع و از خود راضی. بی مسئولیتی. بی صبری.بی دقتی. وقفه و سکون در مسائل مالی

 

ملکه)جهت موافق

.زنی که در مسائل مالی استعداد دارد و سخاوتمند نیز می باشد.فراست. اگاهی. اندیشمندی

جهت مخالف

.غفلت در وظائف. بی اعتمادی. وابستگی زیاد. بد گمانی. بی ثباتی

 

شاه)جهت موافق

.یک شخص معتبر. یک مرد متاهل. ثبات.یک مرد خوش اخلاق ولی بد عصبانی

جهت مخالف

.یک فرد کم ارزش و مادی گرا. شخصی که فقط پول برایش مهم است.یک مرد بد سرشت. رشوه دادن یا گرف

 

شمشیر

1)جهت موافق

.یک شروع جدید. شروع یک پیروزی. موفقیت. افتخار

جهت مخالف

.سو استفاده از قدرت. موانع. ظلم و ستم. بی حاصلی.عدم انجام کار هایی که مایل به انجام انها هستید

 

2)جهت موافق

.در میان دو جریان یا مسئله مختلف قرار گرفتن.تصمیم های مشکل. بحران. دو راهی

جهت مخالف

.عدم تعادل. خیانت. خشونت. گمراهی. ندانستن قدم بعدی

 

3)جهت موافق

.ضرر و زیان. خسارت. مشکلات عاطفی. جدایی. تنهایی

جهت مخالف

.جبران خسارت یا اسی

 

4)جهت موافق

.ارامش قبل از طوفان. تفکر و تعمق. صلح و ارامش

جهت مخالف

.نا ارامی. اقدام به کاری که می تواند خوب یا بد باشد.تبعید. اخراج. زندان. انزوا. افسردگی

 

5)جهت موافق

.شکست. باخت. سرشکستگی. خود خواهی.افکار و رفتار کودکانه. طمع

جهت مخالف

.پیروزی ظاهری و تو خالی. رفتار نا عادلانه.عدم تصمیم گیری. بد خواهی

 

6)جهت موافق

.مشکلات پشت سر گذاشته شده. راه حلی برای مشکلات فعلی.مسافرت. تغییر مکان. دور شدن از خطر. رهایی از غم

جهت مخالف

.نداشتن راه نجات برای مشکلات فعلی. به تاخیر افتادن مسافرت .رکود و کسادی. بن بست

 

7)جهت موافق

.فاش شدن راز. از دست دادن. سرقت. اهانت.خیانت. شخصی که راز شما را فاش می کند. دزد

جهت مخالف

.افشا شدن خیانت یا دروغی که به شما گفته شده بود.بدست اوردن اموال مسروق

 

8)جهت موافق

.بی پناهی. اسیب پذیری. تسلیم. بیماری. اسارت. مشکلات مهم.نا توانی در کنترل وضعیتی که پیش امده

جهت مخالف

.توانایی کنترل وضعیت. امکانات جدید. ازادی. شروعی جدید

 

9)جهت موافق

.عذاب وجدان. احساس گناه. کابوس. بیماری. دردسر اسیب.شکست. تاخیر. مرگ. یک کارت بد یمن

جهت مخالف

.شک و تردید. اسارت. زندان. خود کشی. سر شکستگی

 

10)جهت موافق

شخصی که از پشت به شما خنجر می زند. پایانی غم انگیز.حادثه. ویرانی. مصیبت. غم. نابودی. انتقام. شکست. کیفر

جهت مخالف

پیروزی یا موفقیت جزئی و موقتی. قابلیت پایداری در سختی ها

نوباوه)جهت موافق

.دانش. سیاست. فهم. یک جوان عاقل و با سیاست. جاسوسی.شخصی که می خواهد از اسرار شما اگاه شود

جهت مخالف

وقایع غیر منتظره. اخبار متحیر کننده. دو رویی. فریب. بیماری

 

دلاور)جهت موافق

یک جوان خوش قلب و با شهامت. یک شخص زیرک و با لیاقت.وقوع یا برطرف شدن غیر منتظره یک مشکل. خود ستایی

جهت مخالف

یک شخص مرموز و موذی. حماقت. خیانت. سو استفاده. ظلم و ستم.یک شخص دردسر ساز

 

ملکه)جهت موافق.یک زن پر مدعی و سلطه جو. یک بیوه. بیوه شدن.محرومیت. فقدان. جدایی

جهت مخالف

یک زن باریک بین و غیر قابل تحمل. باریک بینی. تعصب.فریب. عدم ثبات. زنی که مقاصد شومی دارد

 

شاه)جهت موافق

رهبری. قاضی. فرمانده. قدرت. سلطه

جهت مخالف

یک مرد بد با مقاصد شیطانی. انحراف و بد راهی. وحشی گری.ظلم و ستم. نا بکاری. توطئه. بد خواهی. سو استفاده از قدرت

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٤