در این بخش از فالستان میتوانید فال تاروت بگیرید! کارتهای تاروت به فرد کمک میکند که شخصیت خود و گذشته اش را مجددا" بازنگری و بررسی کند و امروز با دیدی روشن تر آینده را پیش بینی کرده و نقشه های درستی برای آینده خود طرح کند.

از تاروت می توانید برای اطلاع از موارد و حوادث جدی و آنالیز آنها استفاده کنید، اما توقع نداشته باشید که کارتها همه کار را برای شما انجام دهند.

با کلیک کردن به لینک زیر، 10 کارت از 44 کارت تاروت بصورت شانسی برایتان انتخاب میشود. هر کدام از کارتها وضعیت خاصی را بیان میکنند که البته بالای آنها کاملا" مشخص شده است. درضمن هر کارتی هم بیانگر همان وضعیت میباشد که کارت در آن جایگاه قرار گرفته است.

 
 

Free Rune Reading

Ice Runes are most commonly used for questions about struggle, conflict, and achievement. Jade Runes are most commonly used for questions about love, friendship, and relationships. Spirit Runes are most commonly used for questions about mysticism, spirituality, and religion. Stone Runes are most commonly used for questions about the natural world and things beyond human control.

 

      Free Tarot Reading

  alt   alt   alt   alt         Rider Waite Tarot
 
        by Pamela Colman Smith and Arthur Edward Waite
   

      The Fool     The Magician     The Emperor     Death     Judgment

     Lovecraft Tarot
 
     by Daryl Hutchinson
 

        The Magician     The Emperor     Death     Judgment
   Golden Tarot
 
     by Kat Black
 

           The Fool     The Magician     The Emperor     Death     Judgment

Ator Tarot
 
by Robin Ator
 

                            The Fool     The Magician     The Emperor     Death     Judgment

                            International Icon Tarot
 
                                                           by Robin Ator
 

                                 The Fool     The Magician     The Emperor     Death     Judgment

                                   Marseilles Tarot
 

                                     The Fool     The Magician     The Emperor     Death     Judgment

                                           Benedetti Tarot
 
                                                                by Marco Benedetti
 

                                           The Fool     The Magician     The Emperor     Death     Judgment
                             
                                     
Cat People Tarot
 
                                                                by Karen Kuykendall
 

                                        The Fool     The Magician     The Emperor     Death     Judgment

                                        Haindl Tarot
 
                                                                   by Hermann Haindl
 

                                         The Fool     The Magician     The Emperor     Death     Judgment

                                        Curious Tarot
 
                                                                    by Michelle Cohen
 

                                      The Fool     The Magician     The Emperor     Death     Judgment

                                        Colman Smith Tarot
 
                                                                 by Samvado Gunnar Kossatz
 

                                     The Fool     The Magician     The Emperor     Death     Judgment


   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٤