دستهایی که به این لباس آراسته نمی آید. ورونیک هندرسون که از روی دستان یک نفر، شخصیت و شغل صاحب آنها را حدس می زند، می گوید که این دستها که ناخنهای آن جویده شده از آن کسی است که تحت فشار روحی است. صاحب این دستها گوردون براون، نخست وزیر بریتانیاست. ما از ورونیک خواستیم که از روی دستها چند نفر از خواننده های بی بی سی شخصیت و شغل صاحب آنها را حدس بزند. ورونیک: "دستهای آراسته کسی از پوستش خوب مراقبت می کند. ناخنهایش را خود مرتب می کند، لاکهای رنگی استفاده نمی کند و دوست دارد که طبیعی جلوه کند." دستهای یک گلفروش. "این مرد مانند یک دانشجو لباس می پوشد. اما جوان نیست. احتمالا ورم مفاصل دارد و به نظر خلاق می رسد." دستهای یک هنرمند 56 ساله. ورونیک می گوید که این مرد جویدن ناخنهایش را جدی نمی گیرد و باید برای متوقف کردن جویدن ناخنهایش کاری بکند. "مردی جدی که شوخی ندارد. ناخنهای کوتاه، اما مرتب و آراسته". صاحب دستها کسی است که بازرگانی و فناوری اطلاعات تدریس می کند." ورونیک می گوید: "این زن هم خیلی جدی است. این دستها با این ناخنهای تمیز در هوای آزاد کار کرده اند." دستهای یک متخصص بوم شناسی. زنی در دهه هفتم زندگی اش. معلوم است که سالهاست ازدواج کرده چون حلقه اش برای انگشتش تنگ شده است. از روی رنگ لاکش می توان حدس زد که خیلی رمانتیک است." صاحب این دستها پس از شنیدن حدسیات ورونیک گفت که او همه را اشتباه حدس زده است. " مردی بین 18 تا 25 سال. اگر ناخنهایش کوتاه تر بود، از انگشتان کشیده اش می شد حدس زد که نوازنده است." مردی 24 ساله که پیانو هم می نوازد. "مردی کوتاه قامت اما قوی. حدودا 40 ساله. او به ناخن و دستهایش می رسد". مردی 36 ساله که مدیر فروش است. "زنی که سرش شلوغ است. زیاد آشپزی می کند - چون آثار سوختگی دیده می شود. ناخنهایش شکسته شده اند چون فقط وقت دارد که کوتاهشان کند." مادری که می گوید ناخنهایش گوشه می کرده که شروع به درمانشان کرده است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/۱