عدد 6

عدد شش نماد هماهنگی، زیبایی، توازن و همنوایی است. سیاره ناهید بر این عدد سلطه دارد که پایدارترین نفحات است.
**************
منش
کسانی که عدد چرخه زندگیشان شش است، شهروندانی مقتدر و قابل اعتماد هستند که هر جا بروند می توانند به خود افتخار کنند. نجابت و حس قوی عدالت خواهی، و نیز علاقة وافر آنان به زیبایی صفات ممیزة این افراد است. غرایز بشر دوستانه فرد گروه شش بسیار نیرومند است و علاقه ای قلبی به سعادت ابناء بشر دارد. با وجود این، هر چند افراد این گروه ممکن است در مسائل و امور اجتماعی بسیار فعال باشند، خانه شان کانون زندگی آنان را تشکیل می دهد. اینان خود را وقف خانه و خانواده خویش می کنند، و در واقع گاهی چنان در این کار افرط می نمایند که مایه نگرانی عزیزانشان می شود. برخی افراد گروه شش از آن دسته والدینی هستند که خود را «قربانی»فرزندانشان می کنند، و به قدری به ایشان توجه نشان می دهند که تین فرزندان هرگز متکی به نفس و متکی به خود نمی شوند.*کسانی که نامشان به عدد شش ختم می شود، بی نهایت باوجدان و دقیق هستند. پیش از آنکه اینان خوشنود شوند، همه چیز باید «مرتب و در جای خود» باشد، و چون آنقدر مهربانند که نمی توانند همیشه عیب جو و ایرادگیر باشند، اغلب اوقات اگر کاری را که دیگران انجام داده اند مطابق معیارهای بسیار بالای این افراد نباشد، بار دیگر همان کار را انجام می دهند. چنانچه فرد گروه شش انسانی محتاط و دقیق نباشد، عادت می کند که در مورد جزئیات غصه بخورد.
**************
شخصیت
زنان و مردانی که عدد چرخه زندگیشان شش است، خونسرد و خوش زبان بوده، فریبندگی موقرانه ای دارند که آنان را تقریباً نزد هر کس دوست داشتنی می نماید. اینان به دلیل برخورداری از خصلتی دوست داشتنی، به سادگی با دیگران دوست می شوند و به همان سادگی دوستی خود را حفظ می کنند. علاقه مند شدن به فرد گروه شش به هیچ وجه دشوار نیست، و این افراد هم به ندرت از کسی بدشان می آید ـ بجز کسانی که تهدیدی برای خوشی و سعادت فرد مورد علاقه ایشان محسوب می گردد. بدین ترتیب، فرد آرام و سربراه این گروه به ناگاه به بب زخم خورده ای بدل می شود.* این دسته از افراد به وسایل زیبا علاقه وافری دارند و خانه سان معولاً بازتابی از این علاقه است. همچنین، فرد گروه شش عاشق موسیقی است. سرگرمی بسیاری کسان از این گروه را اموری مانند نقاشی، نواختن یک ساز موسیقی، پیکر تراشی و جز اینها را تشکیل می دهد.* فرد گروه شش میزبان و میهمان نوازی بی نظیر است. آنان از میهمانی دادن( خصوصاً برای خویشان نزدیک و دوستانشان) لذت می برند، و چند روز وقت و کار صرف می کنند تا جشن، یا میهمانی شان از هر حیث عالی و بی نظیر باشد. افراد گروه شش آرمان گرا، دلسوز و فداکار هستند، و همیشه مشتاقند تا دوست نیازمند خود را یاری دهند. اینان اغلب زمانی به دیگران پیشنهاد یاری و کمک می کنند که نه ضرورتی دارد و نه از آنان درخواستی شده است. مردم خیلی زود خوی سخاوت و بخشنده این دسته از افراد را حس می کنند و ناکسان و ناجوانمردان ممکن است آنان را مورد بهره کشی و سوء استفاده قرار دهند.* بنابراین، این افراد برای اجتناب از مورد بهره کشی قرار گرفتن، باید یاد بگیرند وسوسه سخاوت خود را مهار کنند، و در مقابل خواسته های گزاف و مفرط دیگران، کلمه« نه » را برزبان آورند.
*******************
عشق و ازدواج
کسانی که عدد چرخه زندگیشان شش است، هرگز بر حسب اتفاق عاشق نمی شوند. این افراد از دورة نوجوانی به بعد همواره با فکر ازدواج و خویشاوند شدن، جذب جنس مخالف خود می شوند. وقتی فردی از این گروه ازدواج می کند باید مراقب باشد که بیش از حد خود را وقف خانه و خانواده نکند، و به یاد داشته باشد که هر کدام از اعضاء خانواده با دنیای خارج از خانه نیز در ارتباط است. فرد گروه شش انسانی بامحبت و مهربان است، زیرا عشق به دیگران برای وی مثل نفس کشیدن امری عادی است. اینان ممکن است به عشق مفرط دچار شوند، و این احساس زیادی است که گهگاه به فرد مورد علاقة ایشان حس خفقان و سرکوب القا می کند.* طی قرنها، افراد این گروه زندگی موفق و شادی را با فردی از همین گروه یا با فرد متین و نجیب گروه دو داشته اند. فرد گروه شش همچنین می تواند با همسری از گروه سه و پنج که می خواهد تمایلات بی خیالی خود را مهار کند، زندگی سعادتمندی داشته باشد. در ازد.اج فرد گروه شش بافرد گروه چهار فضای درگیری و تشنج وجود دارد، با وجود این اگر هر دو شریک سعی در درک متقابل یکدیگر داشته باشند، اتحاد موفقیت آمیزی خواهند داشت. افراد گروههای یک و هشت و شش نمی توانند از هم دور باشند، چون اغلب آنان با هم پیوند زناشویی می بندند و از آن به بعد زندگی سعادتمندانه ای را آغاز می کنند. چرا؟ چون وقتی محبوب فرد گروه شش بر او تسلط داشته باشد، وی شادمان ترین فرد خواهد بود، و ضمناً خصلت تملک گرای افراد گروههای یک و هشت به فرد گروه شش احساس اطمینان خاطر خوشایندی می بخشد. افراد گروه شش با افراد گروه نه می توانند همسران وطلوب و همدلی باشند، در صورتی که هر کدامشان کمی تسلیم دیگری باشد، اما در ازدواج فرد گروه شش با فرد گروه هفت باید گوش به زنگ مشاجره و درگیری بود. تفاوت این دو به گونه ای نیست که مکمل هم باشند، و تا زمانی که هر دو شریک به طور بنیادی و اساسی تغییر نکنند، زندگیشان مملو از اتهامات تلخ متقابل خواهد بود.
***********
حرفه و پیشه
افراد گروه شش قدرت خلاقه زیادی دارند، با وجود این، اکثر قریب به اتفاق آنان انقدر خود را وقف همسر و فرزندان خویش می کنند که دیگر جایی برای کسب موفقیت در کار باقی نمی ماند. نویسندگی، نقاشی، پیکرتراشی و جز اینها طالبان زیادی در میان بانوان این گروه دارند، و شما کثیری از افراد این گروه آنقدر درگیر مسایل دیگران هستند خدمات کاری خود را به دقت انجام نمی دهند.* افراد این گروه قاعدتاً با بلند پروازی و جاه طلبی تحریک نمی شوند، اما موفقیت را می ستایند و متوجه هستند که زندگی بسی فراتر از کسب قدرت یا شهرت است. اغلب وقتی فرد گروه شش به موفقیت عظیمی می رسد به این علت است که فرد مورد علاقه شان آنان را یاری کرده است.* غریزغ بشر دوستانه افراد گروه شش آنان را شایسته مشاغلی مانند آموزگاری، مددکاراجتماعی، پرستاری یا پزشکی می نماید (اگر فرد این گروه حرفه پزشکی را انتخاب کند، در امور عمومی بسیار شادمان خواهد بود، و یا در طبابت کودکان یا مامایی می درخشد). این افراد به دلیل استواری و قابلیت اعتمادی که دراند، در مشاغلی همچون دفترداری، تحویلداری، و حسابداری که به اعتماد و حس مسئولیت زیادی نیاز دارد، شایستگی کافی خود بروز می دهند با وجود این، فرد این گروه در انتخاب شغل، هر شغلی که باشد، می داند که نیازمند مراوده نزدیک و مکرر با افراد دیگر است. * افراد گروه شش کارمندانی عالی هستند. آنان این و صادق بوده، جزئیات کاری را زیر نظر دارند، و به صحیح انجام دادن کار خود می بالند. اینان، ضمنا،ً کارفرمایان بی نظیری هستند، چون در محل کار تعهد عمیقی نسبت به سایرین احساس می کنند. با وجود این، این افراد به خاطر خودشان هم که شده باید سعی کنند کمی از حس خیرخوواهانه خود بکاهند، در غیر این صورت ممکن است کارکنان زیردست خود را فرزندان خود بپندارند، و این وضعیتی است که هم برای کارمند و هم برای کارفرما ناخوشایند است. ضمناً، کارفرمایان این گروه باید مراقب باشند که بر جزئیات کم اهمیت زیاد تأکید نکنند، چه این تأکیدات کارمندان را تحت فشار قرار می دهد و موجب می گردد آنان احساس پوچی و بی عرضگی نمایند.
*************
مسائل مالی
افراد گروه شش به امنیت خاطر بیش از موفقیت اهمیت می دهند، و بدین دلیل به ندرت دارایی چشمگیری می اندوزند. با وجود این، فرد این گروه با هر مقدار پولی که دارد، می تواند به خوبی معامله کند و به ندرت مقروض می شود یا آن را بر باد می دهد. با آنکه این افراد در مسائل دیگر سخاوتمندند، در مورد پول این چنین نیشتند، و در پاره ای موارد با اعضاء خانواده خویش اینگونه رفتاری دارند.* حتی زمانی که این افراد پروتمند و مرفه باشند، تقریباً با پول خود به دنبال قمار یا بخت و اقبال نمی روند. مثلاً، فرد گروه شش به احتمال زیاد در سهام« پرسود» بیش از سهام رو به رشد سرمایه گذاری می کند. افراد پروتمن گروه شش اغلب وارث ثروت و دارایی خود هستند که از والدین محتاط خویش آن را دریافت کرده اند. اینان هر قدر ثروتمند باشند، آدمهای خودنمایی نیستند. آنان پول را محترم می شمارند، و کسانی که پول را به طور غیر ضروری و از سر نادانی خرج می کنند، قلباً تقبیح می نمایند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٢۱