در باب ضرب المثل مربوط به عقرب قصه ای هست که می گوید: جنگلی آتش گرفت.  لاک ژشت به عقرب گفت بر پشت من سوار شو تا نجاتت دهم.  در میان رود لاک پشت صدایی شنید.  از عقرب پرسید چه می کنی؟ گفت نیشت می زنم. گفت آخر چرا؟ جواب داد: نیش عقرب نه از ره کینه است. اقتضای طبیعتش این است.  لاک پشت به شنیدن این مثل شروع کرد به فرو رفتن در آب. عقرب که داشت خفه می شد پرسید چه می کنی؟ لاک پشت جواب داد: زیر آب رفتنم نه از غرض است. ترک عادت موجب مرض است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢۱